Sobota 21 Stycznia 2017
Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Banery

http://www.zamek-gostynin.eu
Branżowy wykaz firm i instytucji
http://www.starabetoniarnia.pl
Kanał YouTube Urzędu Miasta Gostynina
./redir:409
Fundusze Unijne
Inwestycje
Nowa inwestycja-lokale mieszkalne i usługowe na własność
Aktualności   /  

Stronicowanie

Data dodania: 2017.01.20     |
Ostrzeżenie meteorologiczne: II stopień zagrożenia
Ostrzeżenie meteorologiczne: II stopień zagrożenia

Meteorolodzy ostrzegają przed opadami powodującymi gołoledź nadając drugi stopień zagrożenia w trzystopniowej skali.
O niebezpieczeństwie jakie powoduje gołoledź mieszkańcy Gostynina mogli przekonać się sami dzisiejszego poranka. Marznący deszcze postawił w gotowości służby porządkowe miasta, które od wczesnych godzin porannych dbają o bezpieczny stan jezdni i chodników. Niebezpieczne warunki mogą utrzymać się do końca weekendu.

więcej
Data dodania: 2017.01.19     |
Bliżej do sukcesu Szkoły Podstawowej Nr 3
Bliżej do sukcesu Szkoły Podstawowej Nr 3

Z radością informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. "W drodze do sukcesu" pomyślnie przeszedł etap oceny formalnej i został skierowany do dalszej oceny merytorycznej. Planowana do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota dofinansowania to 146.372,95 zł, a łączna wartość projektu wynosi 175.100,95 zł. Zakładane jest wsparcie na poziomie ponad 83% kosztów kwalifikowanych.

więcej
Data dodania: 2017.01.19     |
Uwaga na ptasią grypę -zgłoś gospodarstwo posiadające drób
Informacja Burmistrza Miasta Gostynina

Zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości posiadających drób w chowie przyzagrodowym o kontakt z Urzędem Miasta Gostynina (Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22 – pokój nr 1, tel. 0 24 236-07-42).

więcej
Data dodania: 2017.01.19     |
Lista rezerwowa - Projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gostyninie
Lista rezerwowa - Projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gostyninie

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gostynina, dot. możliwości udziału w projekcie pn. „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, informujemy o uruchomieniu listy rezerwowej. W przypadku wycofania się osób już uczestniczących w projekcie, kolejne osoby z listy rezerwowej mogą zająć ich miejsce. O ewentualnym udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

więcej
Data dodania: 2017.01.19     |
Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych
Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych

Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach media ogólnokrajowe poświęcają wiele uwagi problemom związanym z pogarszającym się stanem powietrza w wielu miastach Polski. Korzystne położenie naszego miasta wśród lasów nie gwarantuje, że sytuacja ta nas zupełnie nie dotyczy. Niejednokrotnie w rozmowach ze mną jak i z pracownikami Urzędu Miasta Gostynina sygnalizują Państwo, że działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gostyninie, szczególnie w sezonie grzewczym, są wręcz konieczne do przeprowadzenia.

więcej
Data dodania: 2017.01.18     |
Aleksandra Milczarek pełni obowiązki dyrektora MCK
Aleksandra Milczarek pełni obowiązki dyrektora MCK

Szanowni Państwo,
informuję, iż Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gostynina z dniem dzisiejszym tj. 18 stycznia 2017 r. powierzyłem Pani Aleksandrze Milczarek - pracownikowi Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - pełnienie obowiązków dyrektora MCK.

Pani Aleksandra Milczarek będzie pełniła swoją funkcję do czasu wyboru nowego dyrektora tej placówki.
Pani Dyrektor życzę owocnej pracy, wielu pomysłów oraz samych sukcesów w wykonywaniu nowych obowiązków.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

więcej
Data dodania: 2017.01.17     |
Załóż firmę przez telefon
Załóż firmę przez telefon

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

więcej
Data dodania: 2017.01.17     |
Kondolencje
Kondolencje

Panu Jerzemu Ozimskiemu

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

TATY

składają

Paweł Witold Kalinowski

Burmistrz Miasta Gostynina

i pracownicy Urzędu Miasta

więcej
Data dodania: 2017.01.17     |
Przypomnienie o złożeniu pisemnego oświadczenia
Przypomnienie o złożeniu pisemnego oświadczenia

Urząd Miasta Gostynina przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, iż zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto za 2016 r. poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń do dnia 31.01.2017 r.

więcej
Data dodania: 2017.01.17     |
Informacja Burmistrza Miasta Gostynina dotycząca azbestu
Informacja Burmistrza Miasta Gostynina dotycząca azbestu

Burmistrz informuje o przystąpieniu przez Urząd Miasta Gostynina do opracowania aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina w latach 2008-2032” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 142/XXIII/08 z dnia 21 lipca 2008 r. Aktualizacja będzie polegała m.in. na włączeniu do programu obiektów, które nie były dotychczas w nim ujęte.

więcej

Stronicowanie

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok: