Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LXVII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W  dniu 16 października  2017  roku odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina obrady LXVII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. W czasie obrad przekazane zostały informacje na temat ochrony zdrowia na terenie miasta, których udzielił: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział Gostynin i NZOZ Szkol-Med. s.c.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe, uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 czy też ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2018 rok.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt