Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nabór członków Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza nabór na członków Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji.

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Gostynina oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 września 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina w formie papierowej lub przesłać w tej samej formie na adres Urzędu, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (wówczas za datę złożenia formularza wraz z załącznikami uważa się datę wpływu do Urzędu).

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt