Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Karta Dużej Rodziny – informacje

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.


 

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są:

 

- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,

 

- rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu mieli co najmniej troje dzieci,

 

- małżonkowie rodziców, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

 

- dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczą się w szkole lub szkole wyższej,

 

- dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

 

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

 

Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

 


Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

 

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:   

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, a jej duplikat podlega opłacie w wysokości 9,56 zł. Dodatkowo Karta podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za sztukę, w przypadku gdy:


1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
 

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

 

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne, jeżeli złożą wniosek o przyznanie tej dodatkowej formy karty do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

  • Karta Dużej Rodziny

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt