Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

 • Fundusze Europejskie (1).jpg
 • Fundusze Europejskie (2).jpg
 • Fundusze Europejskie (3).jpg
 • Fundusze Europejskie (4).jpg
 • Fundusze Europejskie (5).jpg

Oferta inwestycyjna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Gminy Miasta Gostynina.

Dokument przedstawia 5 najbardziej atrakcyjnych działek oraz informację o ich lokalizacji, obszarze, własności, uzbrojeniu i skomunikowaniu terenu.

Zachęcamy do lektury.

 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina
 • Oferta Inwestycyjna Gminy Miasta Gostynina

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zaprasza przedsiębiorców do współpracy

W dniu 13 stycznia 2016 roku Pan Krzysztof Izmajłowicz Prezes IGRP oraz Pan Krzysztof Olczyk Wiceprezes IGRP w imieniu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego zawarli porozumienie na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta Gostynina z Burmistrzem Miasta Gostynin Panem Pawłem Kalinowskim. Zawarte porozumienie ma na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw służących ochronie interesów gospodarczych przedsiębiorców, rozwojowi gospodarczemu miasta oraz promocji potencjału lokalnej przedsiębiorczości.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zrzeszająca na tę chwilę ok. 100 firm zaprasza gostynińskich przedsiębiorców do włączenia się w inicjatywy przez nią podejmowane. 

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą IGRP, która dostępna jest na stronie internetowej IGRP: www.igrp.com.pl

Strategia Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016-2025

Szanowni Mieszkańcy,

zachęcam do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016-2025, która została przyjęta przez Radę Miejską w Gostyninie dnia 8 marca 2016 r.

Prace nad strategię obejmowały, m.in. konsultacje społeczne przeprowadzone w dniach 14.01.2016 r. i 11.02.2016r., które przyczyniły się do lepszego przygotowania treści zawartych w dokumencie.

Strategia będzie przydatna nie tylko dla pozyskiwania środków zewnętrznych, ale powinna stanowić dokument ponad kadencyjny, określający kierunki, cele i działania na kilkanaście lat, wymagający okresowej aktualizacji oraz ciągłego podnoszenia jakości. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie.

Zachęcam do lektury.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych i biznesu

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i przedstawicieli  organizacji pozarządowych do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi dotacji możliwych do uzyskania ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych.

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt