Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wniosek o wydanie Gostynińskiej Karty Seniora

1. „Gostynińska Karta Seniora” adresowana jest do mieszkańców miasta Gostynina, którzy ukończyli 60 rok życia.
2. Warunkiem uzyskania karty jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Gostynina oraz  okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Wzór wniosku poniżej.
3. Wnioski o wydanie karty można pobrać w Urzędzie Miasta Gostynina i na stronie www.gostynin.pl
4. Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż 30 dni po jego złożeniu.
5. Przy odbiorze karty uprawniony otrzymuje aktualną informację o przysługujących ulgach i zwolnieniach. Katalog będzie publikowany na stronie Urzędu Miasta Gostynina wraz z informacją o nowych propozycjach dla posiadaczy karty.
6. W przypadku zagubienia karty, wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Gostynina oświadczenie zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesną prośbą wyrobienia duplikatu.
7. „Gostynińska Karta Seniora” powinna posiadać unikalny numer oraz dane (imię i nazwisko) osoby dla której została wystawiona. Uczestnik programu może posiadać jedną kartę.
8. Karta ważna jest wraz z dokumentem tożsamości.
9. Karta wydawana jest bezterminowo.
10. Posiadacz karty uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

Gostynińska Karta Seniora - Uchwała Nr 436/LXXXVI/2018

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt