Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych ul. Kościelnej i Mikulskiego zostały podpisane

Dziś (8 marca br.) Burmistrz Miasta Gostynina podpisał dwie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.  
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Mikulskiego (dawna ul. Rewekanta) została zawarta z firmą HOL-BUD sp. z o.o. Natomiast umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie została zawarta z Panią Anną Grenda-Wołków prowadzącą działalność pod nazwą Biuro Projektów Budowlanych w Toruniu.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Mikulskiego w swoim zakresie przewiduje wdrożenie takich rozwiązań technicznych jak: 

 • budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, 
 • budowę zjazdów, 
 • utwardzenie poboczy, 
 • szczegółową niwelację z nawiązaniem do terenów sąsiadujących, 
 • odwodnienie – odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo poprzez zastosowanie spadków poprzecznych na istniejące pobocza w granicach własności działki inwestora.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji ul. Kościelnej przewiduje min. następujące rozwiązania techniczne:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie warstwy ścieralnej drogi, z krawężnikami na ławach betonowych dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych w miejscach przejść dla pieszych;
 • chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm;
 • zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 8 cm i płyt ażurowych;
 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie warstwy ścieralnej parkingu
 • w przypadku zgody właścicieli działki nr ewid. 2665 wykonanie zatoki postojowej (utwardzenie terenu) od strony ul. Kościelnej.
 • ul. Mikulskiego (Rewekanta)
 • ul. Mikulskiego (Rewekanta)

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt