Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs na rozwój sportu rozstrzygnięty. Zapoznaj się z wynikami.

Burmistrz Miasta Gostynina po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy i realizację celu publicznego jaki zamierza osiągnąć Gmina Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu podjął decyzję, aby środki w wysokości 330.000 złotych zostały udzielone w następujący sposób:

Lp

Nazwa organizacji

Nazwa projektu

Wnioskowana kwota dotacji

Propozycja wysokości udzielonej dotacji

Uzasadnienie wyboru

 

1

 

 

 

 

 

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy

Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej

25.000,00 zł

20.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne oraz
w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

 

 

2

 

 

 

 

UKS Zwoleń Team

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych reprezentujących miasto Gostynin w Ulicznych Pucharach Polski oraz Torowych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie fitness i szybkim

22.400,00 zł

20.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne. W ocenie merytorycznej kosztorys oferty zawiera niedoszacowane koszty środków własnych,
a opis poszczególnych działań jest zbyt ogólny

3

MUKS Handball Team Skrwa Gostynin

 

Piłka ręczna – dobra alternatywa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gostynina i okolic

55.350,00 zł

 

30.000,00 zł

 

Oferta spełnia wymogi formalne oraz w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

4

UKS Football Education

 

Mały wielki piłkarz – szkolenie sportowe z piłki nożnej oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych POZPN w kategorii Orlik U-11 i Żak U-9 w roku 2018

32.500,00 zł

 

1.000,00 zł

 

Oferta spełnia wymogi formalne, jednak zawiera mało szczegółowy kosztorys – trudno jest określić składowe poszczególnych pozycji kosztorysu, brak jest odzwierciedlenia kosztów w opisie działań projektu

5

UKS Alfa przy Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie

 

 

Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

40.000,00 zł

30.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne oraz w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

6

MKS Mazur

 

Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym drużyn MKS Mazur Gostynin w 2018 r.

232.000,00 zł

210.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne oraz w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

7

Klub Żeglarski Halls

Udział reprezentacji Klubu Żeglarskiego Halls w cyklu regat żeglarskich w 2018 r. wraz z treningami przygotowawczymi

52.500,00 zł

15.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne oraz w zadowalający sposób wymogi merytoryczne

8

Klub Sportowy Błyskawica Lucień

Piłka nożna – to jest to!

20.000,00 zł

4.000,00 zł

Oferta spełnia wymogi formalne. Z oceny merytorycznej wynika, że wnioskodawca przedstawił mało szczegółowy opis działań oraz kosztorys projektu.

9

Klub Sportu Walki K.O. Fight Team Gostynin

Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie Sportów Walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin oraz uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach sportowych w różnych dyscyplinach Sportów Walki”

48.000,00 zł

0 zł

Oferta nie spełnia wymogów formalnych, w związku z czym nie została dopuszczona do oceny merytorycznej.


 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt