Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że Gmina Miasta Gostynina przystąpiła do aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowania Programu opieki nad zabytkami . Osoby zainteresowane tematem ochrony zabytków mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi do listy obiektów przewidzianych do ujęcia w ewidencji zabytków, bądź też propozycje działań Gminy w zakresie poprawy stanu ich zachowania i podniesienia atrakcyjności. Uwagi i propozycje będą przyjmowane do dnia 12-go czerwca b.r. w budynku Urzędu Miasta Gostynina , II piętro, pokój nr 301.

  • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt