Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że otrzymał artykuły żywnościowe w 12 asortymentach w ilości ok. 16 ton. Jest to kolejna tura produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017.
Dystrybucja otrzymanych artykułów żywnościowych kierowana jest dla mieszkańców Gostynina.
Podstawą do wydania artykułów żywnościowych j są  skierowania,
które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie wydawał od września 2017 roku.
Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód nie przekracza:
-  1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
- 1028 zł  na osobę  w rodzinie
mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS w Gostyninie ul. Parkowa 22  celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.
Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia o dochodach złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do informacji.
Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „Caro”  przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie. O terminach  wydawania żywności powiadomimy w kolejnej informacji.
Kierownik
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Gostyninie

 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt