Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs ofert na zadania z zakresu profilaktyki

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs ofert na realizację poniżej wymienionych zadań:

  1. Organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina.
  2. Organizację innych form wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina.
  3. Realizację środowiskowych (pozaszkolnych) programów profilaktycznych, realizowanych w ramach profilaktyki selektywnej, adresowanych do dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka, które ze względu na fakt przynależności do danej grupy są narażone na większe od przeciętnego ryzyka występowania problemów związanych z piciem alkoholu i/ lub zażywaniem innych środków psychoaktywnych np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, z wyłączeniem realizacji zadania w ramach placówki wsparcia dziennego.

Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Wzór oferty:

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt