Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zainteresowanych zachęcamy do składania ofert na: Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 4 w Gostyninie...

Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej.

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie części pomieszczeń w Przedszkolu Nr 4 w Gostyninie przy ul. Armii Krajowej 7. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest w szczególności do:

1)    zapoznania się – przed złożeniem oferty – z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia tj.: do szczegółowej analizy dokumentacji i opisu przedmiotu zamówienia; Zamawiający sugeruje aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uzyskał informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

2)   dostarczenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w zapytaniu ofertowym,

3)   przestrzegania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

4)  właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót, wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów; 

5)   wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);

6)   przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót należy przygotować kompletną dokumentację podwykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika robót z wymaganym elaboratem powykonawczym.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://umgostynin.bip.org.pl/?tree=3758,Dostosowanie%20pomieszcze%C5%84%20Przedszkola%20Nr%204%20w%20Gostyninie%20na%20potrzeby%20sanitariatu%20dla%205%20grupy%20oraz%20demonta%C5%BC%20panelu%20architektonicznego%20z%20elewacji%20zachodniej.

 

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21).

 

  • MP4

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt