Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o wyborze ofert w konkursie z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, podjął decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Informacja o wysokości przyznanych dotacji znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej.

Dotację otrzymały: Stowarzyszenie zwykłe "Mocni razem" na organizację innych form wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina oraz Akademia Inicjatyw Młodzieżowych na realizację środowiskowych (pozaszkolnych) programów profilaktycznych, realizowanych w ramach profilaktyki selektywnej, adresowanych do dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka, które ze względu na fakt przynależności do danej grupy są narażone na większe od przeciętnego ryzyka występowania problemów związanych z piciem alkoholu i/ lub zażywaniem innych środków psychoaktywnych np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, z wyłączeniem realizacji zadania w ramach placówki wsparcia dziennego.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt