Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konkurs na organizację półkolonii w Gostyninie

Informujemy, iż został ogłoszony konkurs na organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina.

Zadanie obejmuje zorganizowanie maksymalnie czterech dwutygodniowych turnusów półkolonii, które muszą być zrealizowane w okresie wakacyjnym tj. od 16 lipca do 31 sierpnia 2018 r. z wyłączeniem sobót, niedziel i 15 sierpnia, z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowach.
W ramach wykonania zadania Oferta może obejmować realizację jednego, dwóch, trzech lub czterech turnusów. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wyboru realizacji poszczególnych turnusów od różnych oferentów.
Szczegółowe warunki realizacji zadania:

  • Program wypoczynku letniego musi być zharmonizowany z programem profilaktycznym, który stanowić powinien jego integralną część.
  • Program zajęć należy dostosować do wieku uczestników.
  • Uczestnikom półkolonii należy zapewnić 1 posiłek i dostęp do napojów.
  • Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia naboru uczestników półkolonii.
  • Czas trwania półkolonii min. 6 godzin/dzień.
  • Minimalna liczba uczestników półkolonii w jednym turnusie: 40 osób.
  • Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, w tym dziennika zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i listy obecności.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem treści zadania na które składana jest oferta oraz danymi oferenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku (w godzinach pracy Urzędu).
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

  • półkolonie w Gostyninie
  • półkolonie w Gostyninie
  • półkolonie w Gostyninie

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt