Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Antyprzemocowy projekt „Wiedzą silni”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w dniach 19 – 20 czerwiec 2018 roku realizował Projekt Socjalny „Wiedzą silni”. Jest on odpowiedzią na zauważalny wzrost wszczynanych procedur Niebieskiej Karty.

Tutejszy Ośrodek realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W ramach wykonywanych zadań pracownicy socjalni jak również członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego zauważają narastający problem związany z przemocą w rodzinie. Jednocześnie daje się zauważyć niski stan wiedzy na w/w temat wśród mieszkańców miasta Gostynina.

W związku z powyższym, w siedzibie Klubu Seniora  „ Parostatek” w Starej Betoniarni odbyły się spotkania w ramach projektu socjalnego „Wiedzą silni". Pomysłodawcami realizatorami projektu byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. Celem projektu było podniesienie świadomości społecznej na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie tolerancji na przejawy przemocy i reagowanie w sytuacjach wymagających pomocy.

W ramach projektu odbyło się 5 spotkań w trakcie których uczestnicy uzyskali informację na temat:
- procedury Niebieskiej Karty wszczynanej z powodu przemocy w rodzinie
- katalogu przepisów prawnych chroniących interes prawny osób doświadczających   
  przemocy i ich uprawnienia,
- lokalnych instytucji pomocowych oraz form wsparcia,
- aspektów odpowiedzialności karnej, konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie,
- procedur bezpieczeństwa ( reagowanie na przemoc).

Uczestnicy projektu mieli możliwości uczestniczenia w kursie pierwszej pomocy.

Korzystając z okazji organizatorzy projektu składają serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc w realizacji projektu:
- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
   w Gostyninie,
- Akademii Inicjatyw Młodzieżowych,
- Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sadzie Rejonowym w Gostyninie,
- Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie,
- Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Źródło: MOPS Gostynin

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt