Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Modernizacja ul. Nowej realizowana tylko na drodze publicznej

Trwa modernizacja ul. Nowej. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi miejskiej wraz z budową i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę niezbędnej infrastruktury wraz z oświetleniem ulicznym oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji ogranicza się jedynie do działek stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina zajętych pod drogę publiczną, a więc kończy się na wysokości budynku przy ul. Nowej 2.

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowalnego, tj. w kwietniu 2016 roku, Urząd Miasta Gostynina wystąpił z pismem do Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z propozycją połączenia gminnej drogi publicznej ul. Nowej z siecią dróg osiedlowych należących do w/w Spółdzielni, a tym samym przedłużenia jej do ul. Mazowieckiej lub Czapskiego. W celu realizacji tych planów koniecznym byłoby wydzielenie z terenów GSM działek przeznaczonych pod drogę publiczną i ich przekazania na rzecz Gminy Miasta Gostynina.

W tej kwestii GSM nie zajęła żadnego stanowiska, co zostało odebrane przez Urząd, jako brak zainteresowania przedstawioną propozycją i chęcią współpracy w tym zakresie, a dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana tylko dla terenu zajętego pod drogę publiczną.

  • Modernizacja ul. Nowej realizowana tylko na drodze...

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt