Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LXXIX sesja Rady Miejskiej VII kadencji - wideo

W dniu 21 czerwca 2018 roku, o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbyły się obrady LXXIX sesji Rady Miejskiej – VII kadencji.

Podczas obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania finansowe Miasta Gostynina wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Gostynina za 2017 rok, z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych oraz informację o stanie mienia miasta. Podjęto uchwałę w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynian z tytuły wykonania budżetu za 2017 rok.

Ponadto przedstawiono informacje na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji miejskich, podjęto uchwały  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęto uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym.

LXXIX sesja Rady Miejskiej VII kadencji - wideo

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt