Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Współtworzenie Programu współpracy na rok 2019

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które są wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zaproszone przez pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Podstawą do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest obowiązujący w tym roku program. Można z niego skorzystać na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

Uwagi do projektu programu, na kolejny rok mogą dotyczyć m.in.: celów współpracy, zakresu przedmiotowego współpracy, form współpracy pozafinansowej, priorytetowych zadań publicznych na 2019 rok i innych.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 21.880.000,00 zł, czyli taka sama jak w bieżącym roku.

Propozycje do Programu współpracy na 2019 rok można składać na formularzu konsultacyjnyn – www.dialog.mazovia.pl w zakładce "program współpracy" -> Konsultacje programu na rok 2019 http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2019.html

Formularz w elektronicznej wersji można nadesłać na adres dialog@mazovia.pl natomiast w wersji papierowej pocztą na adres Biuro Dialogu Obywatelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

W wyniku zgromadzonych uwag i propozycji zostanie opracowany projekt Programu współpracy na przyszły rok, który zostanie też poddany konsultacjom społecznym, przewidzianym na wrzesień br.

  • Formularz

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt