Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wstępne wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki konkursu na realizację dwóch zadań z zakresu profilaktyki tj. na Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz promowania abstynencji, zdrowego stylu życia i budowania silnych więzi rodzinnych oraz na Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców.


Termin składania ofert upłynął w dniu: 17.08.2018 r.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniach 20-21 sierpnia 2018 r. dokonała oceny ofert konkursowych zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię członków Komisji, podjął następującą decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji:

 

Tytuł zadania publicznego

Podmiot składający ofertę

Przyznana kwota decyzji

Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego
do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców

Akademia Pozytywnej Profilaktyki
i Terapii Uzależnień Dominika Wąsik,
ul. Śliczna 30A/39,
31-444 Kraków

6.000,00 zł

Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz promowania abstynencji, zdrowego stylu życia i budowania silnych więzi rodzinnych „FAN” FESTYN RODZINNY, FESTYN ANTYNAŁOGOWYCH NOWINEK

Fundacja Dobrych Serc „tak”
ul. Wspólna 8/15,
09-500 Gostynin

25.990,02 zł

 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z pkt VIII ppk 6 ogłoszenia o konkursie.

 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt