Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ostateczne wyniki konkursu na zadania z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy, iż Zarządzeniem 109/2018 Burmistrz dokonał wyboru ofert w konkursie ofert na Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz promowania abstynencji, zdrowego stylu życia i budowania silnych więzi rodzinnych oraz na Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców.

Informacje o wynikach podane są w załączniku.

 

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt