Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wizyta w firmie Port Service Sp.  z o.o. w Gdańsku

W związku z realizacją przez firmę Port Service Sp. z o.o zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostyninie” Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z pracownikami Urzędu Miasta w dniu 30 sierpnia br. odbył wizytę w siedzibie firmy Port Service Sp. z o.o. w Gdańsku.

Podczas spotkania został omówiony postęp dotychczasowych prac i ustalony plan dalszych działań wynikających z zawartej umowy. 

Ponadto Burmistrz wraz z pracownikami został zapoznany z procesem technologicznym termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, które odbierane są m.in. z terenu miasta Gostynina.

Dostarczane odpady unieszkodliwiane są na bieżąco przez spalenie w instalacji Termicznej Obróbki Odpadów. Nadzór nad procesem prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistyczną aparaturę 24 godziny na dobę. Wszystkie działania mające na celu unieszkodliwienie odpadów prowadzone są z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 • Wizyta w PortService
  Podczas prezentacji procesu technologicznego na teren zakładu wjechał samochód, którym dostarczono odpady z ul. Ziejkowej w Gostyninie.
 • Wizyta w PortService
  Podczas prezentacji procesu technologicznego na teren zakładu wjechał samochód, którym dostarczono odpady z ul. Ziejkowej w Gostyninie.
 • Wizyta w PortService
  Miejsca rozładunku odpadów na terenie Port Service sp. z o.o. w Gdańsku
 • Wizyta w PortService
  Miejsca rozładunku odpadów na terenie Port Service sp. z o.o. w Gdańsku

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt