Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

LXXXV sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Informujemy, że w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbędą się obrady LXXXV sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.

 3. Wręczenie nagrody Gminy Miasta Gostynina Panu Stanisławowi Augustyniakowi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 4. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja o stanie bezrobocia, działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w 2017 roku oraz stan aktualny.

 7. Omówienie kwestii parkingowych w mieście z uwzględnieniem informacji od spółdzielni mieszkaniowych. Plany i perspektywy budowy nowych miejsc postojowych w latach 2018-2020.

 8. Funkcjonowanie placówek oświatowych:

 • Przedszkole Nr 2 w Gostyninie,

 • Przedszkole Nr 4 w Gostyninie,

 • Przedszkole Nr 5 w Gostyninie,

 • Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka,

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej,

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte,

 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,

 • Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia.

 1. Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gostynina.

 2. Omówienie działań podjętych na podstawie strategii rozwoju miasta oraz na temat pozyskiwania nowych inwestorów.

 3. Informacja o stanie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz pozostałych źródeł zewnętrznych w aspekcie finansowania potrzeb inwestycyjnych gminy miejskiej Gostynin, projekty w trakcie realizacji i nowe propozycje.

 4. Informacja na temat działań podjętych przez miasto na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

 5. Informacja Burmistrza dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należnego podatku.

 6. Przyjęcie informacji z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Gostynina uprawnienia do stanowienia ich wysokości.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Gostynina.

 9. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018.

 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

 11. Przyjęcie protokołu z LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV sesji Rady Miejskiej.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 13. Sprawy różne.

 14. Zamknięcie obrad.

 • herb Gostynina

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt