Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze"

Gmina Miasta Gostynina informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił w dniu 19.09.2018 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach Programu beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w formie: - dotacji, -dotacji oraz pożyczki i  pożyczki.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie)

Dofinansowaniu podlegają m.in.:

-demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji

-instalacja urządzeń i instalacji: kotły na paliwo stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, zbiorniki na olej i na gaz, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączeniami

-termomodernizacja (docieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynków, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej ( okna i drzwi)

- odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne) – dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące Programu znajdują się na stronie głównej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.pl w zakładce Czyste powietrze (trzeba kliknąć link: TUTAJ MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK) lub zakładce PORTAL BENEFICJENTA.

Od dnia 5 września WFOŚIW prowadzi szkolenia z mieszkańcami na terenie całego województwa mazowieckiego. W trakcie spotkań przekazywane są informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

W następnym tygodniu szkolenia odbędą się w Łącku (26.09.2018 godz 18.00 w Hali Sportowej na ulicy Gostynińskiej 2) oraz w Pacynie (29.09.2018 godz 18.00 w Remizie OSP na ulicy Parkowej 3).

Termin szkolenia dla mieszkańców miasta Gostynina nie został jeszcze wyznaczony. Gdy tylko to nastąpi informacja o miejscu oraz terminie przedmiotowego spotkania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej miasta Gostynina www.gostynin.pl

Wnioski należy składać w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz.24.00 w wersji elektronicznej i papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokonanie rejestracji konta na Portalu Beneficjenta umożliwia dostęp do formularza wniosku i załączników.

Dokumenty, które należy złożyć:

- formularz wniosku o dofinansowanie

1. Załączniki obowiązkowe:

-dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody

2. Załączniki, jeśli dotyczą:

- dokument potwierdzający prawo własności budynku, jeśli we wniosku nie został wpisany nr księgi wieczystej

-audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku

- ODO 1 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca, jeśli wnioskodawca ujawnia takie dane

- ODO 2 – zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (np. dane o stanie zdrowia), jeśli wnioskodawca ujawnia takie dane.

Odpowiedzi na pytania udzielają pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Płocku (tel. 24 231 33 80) oraz Koordynator Programu – Dorota Kargul – Plewa (tel. 22 504 41 00).

  • logo

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt