Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy o ostatecznych wynikach konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Instytut Edukacji, Rozwoju i Terapii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podjął decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt