Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Podstawowymi formami aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy są: uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenia, decyzje i postanowienia Burmistrza. 

Uchwały przygotowywane są przez merytorycznie właściwe wydziały w uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad wydziałem oraz ze Skarbnikiem (w sprawach budżetowych i finansowych), a także podlegają zaopiniowaniu przez radcę prawnego w zakresie zgodności z obowiązującym prawem. Przyjęte i podpisane przez Burmistrza materiały, przekazuje się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w celu ich rozpatrzenia przez Radę lub jej Komisje.

 

 

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt