Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wstępne wyniki konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego

Informujemy, że na konkurs ofert na powierzenie zadania pn. „Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina realizowany w okresie ferii zimowych” wpłynęła jedna oferta, która została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniach 27 i 28 lutego 2020 r. Oferta spełniała wymogi pod względem formalnym, natomiast budziła zastrzeżenia pod względem merytorycznym i została odrzucona.

W związku z powyższym nie wyłoniono realizatora zadania.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z pkt VIII ppkt 6 ogłoszenia o konkursie.

 

  • Wyniki wstępne konkursu ofert

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt