Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków

Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków funkcjonuje w oficynie Ratusza przy ul. Rynek 1 od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-18.30, tel. 24 236 07 35.

Osoby dyżurujące w Punkcie:

Anna Śniecikowska - zawodowy kurator sądowy, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

Teresa Słowikowska - zawodowy kurator sądowy;

Marzena Kubicka - członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Teresa Kiereś - terapeuta uzależnień, były członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zachęcamy do zapoznania się z e-publikacją dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rekomendowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

https://www.parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/4-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon  800-12-00-02.
Jeśli ten problem dotyczy właśnie Ciebie, zachęcamy do obejrzenia filmów i skorzystania z tej formy pomocy.

Pogotowie "Niebieska Linia" - spot

Pogotowie "Niebieska Linia" - oferta

Stop przemocy - poradnik dla Ofiar Przemocy Domowej

  • Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków
  • Lokalna oferta pomocowa dla mieszkańców Gostynina w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Lokalna oferta pomocowa dla mieszkańców Gostynina w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt