Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Karta Dużej Rodziny – informacje

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Gostynina w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1.

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza podmioty, niezależnie od sektora czy wielkości, do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt