Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 18 Stycznia

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż od 2 listopada 2016 r. na terenie Miasta Gostynina czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony przy ulicy 18 Stycznia 36, w godzinach:

- od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00
- w soboty 8:00 – 14:00

Nowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż od 1 czerwca 2016 r. zmienia się firma świadcząca usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych na terenie naszego miasta.

W związku z powyższym apelujemy o dokładne zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dni odbioru. Przede wszystkim prosimy o nie sugerowanie się dotychczasowymi terminami.

Firma ENERIS SUROWCE S.A. oddział Tomaszów Mazowiecki, tel. 44-724-41-71, która podjęła się świadczenia usług ma obowiązek dostarczyć do każdej nieruchomości stosowne harmonogramy, worki oraz informacje o sposobie segregowania odpadów.

Harmonogram dla poszczególnych rejonów miasta dostępny jest na stronie internetowej:

www.gostynin.pl/gospodarkaodpadami

Informacja dla mieszkańców

Urząd Miasta Gostynina przypomina, że w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć korektę do deklaracji w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Powyższe można dokonać w tut. Urzędzie przy ul. Rynek 26 pok. 203 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

W przypadku nie złożenia korekty w w/w terminie nie będzie możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian z datą wsteczną.

Wszelkich informacji w tej tematyce udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr tel. 24 236-07-38.

Deklaracja do pobrania w Urzędzie Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina www.gostynin.pl/gospodarkaodpadami

 

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt