Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock.

 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

W związku z powyższym apelujemy o dokładne zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dni odbioru. Przede wszystkim prosimy o nie sugerowanie się dotychczasowymi terminami.

 

Opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

 

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Gostynina w zakładce gospodarka odpadami: https://www.gostynin.pl/523,harmonogram

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 18 Stycznia

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż od 2 listopada 2016 r. na terenie Miasta Gostynina czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony przy ulicy 18 Stycznia 36, w godzinach:

- od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00
- w soboty 8:00 – 14:00

Informacja dla mieszkańców

Urząd Miasta Gostynina przypomina, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do  Burmistrza miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni:

  •     od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  •     w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji będących postawą do ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie  
        odpadami komunalnymi
  •     powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Powyższe można dokonać w tut. Urzędzie przy ul. Rynek 26 pok. 203 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 we wtorki od 7.30-17.00.

Wszelkich informacji w tej tematyce udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr tel. 24 236-07-38.

Deklaracja do pobrania w Urzędzie Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.

 

Banery

Stopka

Kontakt

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt