Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zwolnienie z części opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 139/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy zadeklarują posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł od mieszkańca za miesiąc.

W związku z tym wszystkich właścicieli nieruchomości zainteresowanych możliwością skorzystania ze zwolnienia zapraszamy od dnia 1 lutego 2020 r. do Urzędu Miasta Gostynina, pokój 207, w celu wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i skorzystania z ulgi.

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), uchwałą Nr 199/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dokonano zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. i przedstawiają się następująco:
26,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
52,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/niesegregowane) lub kolejnej zmiany stawki.
UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie numer konta na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

51 1020 1592 0000 2102 0306 8673

Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie tj. płatność do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ZMIANY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 KWIETNIA 2019r.

 

         Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018  r., poz. 1454 ze zm.), uchwałą Nr 52/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dokonano zamiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

         Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r. i przedstawiają się następująco:

11,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

21,00 zł. - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane / niesegregowane ) lub kolejnej zmiany stawki.

 

         Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie tj. płatność do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

 

                                                                                       Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                         Paweł Witold Kalinowski

 

 

Segregacja odpadów na terenie Gminy Miasta Gostynina

  • Zasady segregacji

Zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock.

 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

W związku z powyższym apelujemy o dokładne zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dni odbioru. Przede wszystkim prosimy o nie sugerowanie się dotychczasowymi terminami.

 

Opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

 

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Gostynina w zakładce gospodarka odpadami: https://www.gostynin.pl/523,harmonogram

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. 18 Stycznia

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, iż od 2 listopada 2016 r. na terenie Miasta Gostynina czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony przy ulicy 18 Stycznia 36, w godzinach:

- od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00
- w soboty 8:00 – 14:00

Informacja dla mieszkańców

Urząd Miasta Gostynina przypomina, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do  Burmistrza miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni:

  •     od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  •     w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji będących postawą do ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie  
        odpadami komunalnymi
  •     powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Powyższe można dokonać w tut. Urzędzie przy ul. Rynek 26 pok. 203 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 we wtorki od 7.30-17.00.

Wszelkich informacji w tej tematyce udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr tel. 24 236-07-38.

Deklaracja do pobrania w Urzędzie Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.

 

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt