Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Tablica informacyjna

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania 6 254,13 zł

Dotacja w wysokości do 50% 3 126,44 zł

 

Zadanie zrealizowane zostało do dnia 16 listopada 2021 r.

 

W ramach realizacji projektu:

  • zorganizowano konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich z terenu miasta Gostynina. Uczniowie szkół podstawowych opracowali plakat promujący proekologiczne działania na rzecz czystego powietrza, natomiast szkoły średnie opracowały broszurę w tej samej tematyce.

    W powyższym konkursie wzięło udział łącznie 17 uczniów, z czego 14 to uczniowie ze szkół podstawowych, a 3 ze szkół średnich.

    Podczas rozstrzygnięcia konkursu w dniu 16 listopada 2021 r. zostały wręczone nagrody każdemu uczestnikowi.

  • wygrane prace konkursowe – 2 plakaty oraz broszura – zostały poddane obróbce graficznej i wydrukowane w drukarni. Plakaty rozwieszono na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta, w siedzibach instytucji publicznych, natomiast broszury zostały rozdane mieszkańcom oraz rozłożone w miejscach ogólnodostępnych w budynkach użyteczności publicznej.

  • zorganizowano kampanię informacyjno-edukacyjną z użyciem billboardów rozmieszczonych w czterech punktach miasta, tj. na ulicach: Zamkowej, Jana Pawła II, 18-go Stycznia oraz 3-go Maja.

 

Wydruk plakatów, broszur, wynajem powierzchni pod billboardy oraz ich wyklejenie zlecono firmom zewnętrznym.

  • Bilbord

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt