Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to narzędzie mające służyć usprawnieniu wymiany źródeł ciepła na przyjazne środowisku, ale i przyspieszeniu podejmowania i wdrażania w życie decyzji związanych z polityką niskoemisyjną. Tworzone jest w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE).

Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji, którą można złożyć internetowo poprzez stronę: https://zone.gunb.gov.pl/ – profil zaufany bądź e-dowód lub w formie pisemnej we właściwym dla budynku urzędzie gminy lub pocztą.

Deklaracje dla źródeł ciepła, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji to 14 dni.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Właściciele lub zarządcy budynków położonych na terenie miasta Gostynina wypełnioną deklarację mogą dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Urzędu przy ul. Parkowej 22.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt