Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Logo

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina” dofinansowano przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki.

Beneficjent: Gmina Miasta Gostynina

Nazwa Programu: Program priorytetowy nr 3.3 „Ochrona atmosfery 3.3 SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Wartość przedsięwzięcia: 3 456 123,00zł

Pożyczka NFOŚiGW: 3 456 123,00zł

W ramach inwestycji zainstalowanych zostanie 1644 szt. opraw oświetleniowych, w tym 161 źródeł światła o łącznej mocy nie przekraczającej 67,28 kW.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zużycie energii elektrycznej ograniczone zostanie o 71,42%.

Dzięki realizacji zadania osiągnięty zostanie efekt ekologiczny:

  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej): 679,77 [MWh/rok];
  • zmniejszenie emisji CO2: 530,90 [Mg/rok];
  • ograniczenie emisji dwutlenku siarki: 0,56 [Mg/rok];
  • ograniczenie emisji tlenków azotu: 0,56 [Mg/rok];
  • ograniczenie emisji pyłów ogółem: 0,04 [Mg/rok];
  • zmniejszenie emisji tlenku węgla: 0,17 [Mg/rok];
  • Baner

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt