Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Logo

Projekt "Akademia kompetencji"

"Akademia kompetencji" to projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna.

Projekt zakłada:

    - doposażenie placówki edukacyjnej w pomoce dydaktyczne,
    - szkolenie dla nauczycieli,
    - zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia w nauce przedmiotów,
    - zajęcia doskonalące umiejętności najzdolniejszych uczniów

Całkowita wartość projektu: 293.184,37 zł

Kwota dofinansowania; 234.746,88 zł

Planowany termin realizacji: 1 października 2016r. - 29 czerwca 2018 r.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt