Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Azbest stanowi minerał o działaniu szkodliwym na organizm. Obecnie zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne tzn. takie, które w postaci aerozolu dostają się z wdychanym powietrzem do płuc, do pęcherzyków płucnych.
Mimo tego, że w Polsce istnieje zakaz wytwarzania (od 1998 r.) i stosowania (obrotu od 1999 r.) wyrobów zawierających azbest, to nadal istnieje ryzyko narażenia się na kontakt z tymi wyrobami w budynkach, urządzeniach i instalacjach.

  • Azbest

Jak postępować z wyrobami zawierającymi azbest?

Masz wyroby zawierające azbest? Chcesz usuwać wyroby zawierające azbest? Zapoznaj się ze wskazówkami i zasadami inwentaryzacji oraz możliwościami uzyskania dofinansowania na ich demontaż i utylizację.

Jeśli masz wyroby zawierające azbest:

Zinwentaryzuj wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest.

  • Zrób „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
  • Wypełnij Ocenę w 1 egzemplarzu. Podlicz wynik.
  • Wpisz wynik Oceny w „Informację o wyrobach zawierających azbest".

Wynik Oceny wskaże Ci czy wymagane jest pilne usunięcie wyrobu azbestowego lub jego zabezpieczenie (I stopień pilności) czy konieczna jest ocena wyrobu za rok (II stopień pilności) czy możesz ocenić stan wyrobu za 5 lat (III stopień pilności).

Przechowuj Ocenę wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

  • Wypełnij „Informację o wyrobach zawierających azbest" w 2 egzemplarzach.
  • Złóż Informację do 31 stycznia:
    • jeśli jesteś osobą fizyczną – w swoim urzędzie gminy lub miasta (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta)
    • jeśli jesteś osobą prawną – w swoim urzędzie marszałkowskim (marszałkowi województwa).

Drugi egzemplarz Informacji jest dla Ciebie, przechowuj przez rok.

Dofinansowanie

Gmina Miasta Gostynina co roku ubiega się  o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków (pokrycia dachowe), stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mieszkańcy zainteresowani wsparciem finansowym w tym zakresie, proszeni są o zgłaszanie się do:

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urząd Miasta Gostynina
ul. Parkowa 22, Pokój nr 1,
tel. 24 236 07 42

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt