Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Laptop

Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX"

Zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Gostyninie” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”.

Termin realizacji: 2023 rok

Dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 20.000,00 zł, co stanowi 38,91% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Dotacja celowa z budżetu miasta Gostynina to kwota 20.000,00 zł, co stanowi 38,91% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Środki ROD „RELAX” wynoszą 11.400,00 zł, co stanowi 22,18 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 51.400,00 zł

W ramach zadania dokonano modernizacji sieci wodociągowej znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Gostyninie. Inwestycja polegała na modernizacji ok. 700 mb sieci wodociągowej (wymiana rur i zaworów czerpalnych oraz udrożnienie drenażu na terenie ROD). Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniła się do zapewnienia działkowcom ROD „RELAX” wystarczającej ilości wody i płynności w jej poborze.

  • logotyp
  • ROD Relax
  • ROD Relax
  • ROD Relax
  • ROD Relax
  • ROD Relax

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt