Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Tabliczka Azbest 2021-1

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 7 579,50 zł.

Koszt kwalifikowany zadania: 10 827,86 zł.

Dofinansowanie z WFOŚiGW: 7 579,50 zł.

Środki z budżetu Gminy Miasta Gostynina: 3 248,36 zł.

Łączna suma masy odpadów odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych – 27,880 Mg.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt