Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gostyninie

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK prowadzony przez firmę PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Gostynina.  PSZOK położony jest przy ul. 18 Stycznia 36, do którego mieszkańcy mogą dostarczać odpady zebrane selektywnie we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 - 18.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 - 14.00 (za wyjątkiem dni wolnych od pracy). Więcej informacji na temat rodzajów odpadów dostarczanych do punktu określa Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zamieszczony poniżej.

https://www.gostynin.pl/plik,3111,regulamin-pszok.pdf

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt