Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Informacja o poziomach odzysku w 2023 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2023 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 9,20%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2023 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinien wynosić ≤ 35%
 2. Osiągnięty przez gminę w 2023 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy wynosi 29,77 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2023 r poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych powinien wynosić ≥ 35 % zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
 3. Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 31,69 % (nie określono poziomu).

 

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości

 

2023

PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie

Sp. z o. o.

Informacja o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

(wymagany poziom ≥35%)

 

8,46%

 

5,94%

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (wymagany poziom ≤ 35%)

 

14,40%

 

11,32%

Informacja o poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania"

 

50,62%

 

43,28%

 

 

Informacja o poziomach odzysku w 2022 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2022 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 5,21%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2022 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinien wynosić ≤ 35% - poziom osiągnięty.
 2. Osiągnięty przez gminę w 2022 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy wynosi 32,99 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2022 r poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych powinien wynosić ≥ 25 % zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. - poziom osiągnięty.
 3. Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 15,93% (nie określono poziomu).

 

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości

 

2022

PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o.

Informacja o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

(wymagany poziom >25%)

 

38,11%

 

6,02%

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (wymagany poziom <35%)

 

13,71%

 

10,64%

Informacja o poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania"

 

48,88%

 

46,17%

 

Informacja o poziomach odzysku w 2021 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2021 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,06%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2021 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinien wynosić ≤ 35% - poziom osiągnięty.

 2. Osiągnięty przez gminę w 2021 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 29,08 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2021 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥ 20 % zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. - poziom osiągnięty.

 3. Informacja o osiągniętym poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 16,51% (nie określono poziomu).
  Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości

                2021

PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o.

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

(wymagany poziom >20%)

 

          30,73%

 

          6,80%

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (wymagany poziom <35%)

 

          0,00%

 

          0,00%

 

Informacja o poziomach odzysku w 2020 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2020 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 6,98%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2020 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinien wynosić ≤ 35% - poziom osiągnięty.

 2. Osiągnięty przez gminę w 2020 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 52,19 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2020 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥ 50 % zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.

 3. Osiągnięty przez gminę w 2020 r. poziom recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne odpady niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosi 97,65 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2020 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe winien wynosić ≥ 70%, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.

 

Informacja o poziomach odzysku w 2019 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2019 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 4,6%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2019 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinien wynosić ≤ 40% - poziom osiągnięty.
 2. Osiągnięty w 2019 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 45,66 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2019 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥ 40 % zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.
 3. Osiągnięty w 2019 r. poziom recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne odpady niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosi 100 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2019 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe winien wynosić ≥ 60%, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.

 

Informacja o poziomach odzysku w 2018 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów powinien wynosić ≤ 40% - poziom osiągnięty.
 2. Osiągnięty w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 44,097 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥ 30 % zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.
 3. Osiągnięty w 2018 r. poziom recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne odpady niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosi 94,041%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe winien wynosić ≥ 50%, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.

 

Informacja o poziomach odzysku w 2017 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0,210%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów powinien wynosić ≤ 45% - poziom osiągnięty.
 2. Osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 42,13 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥ 20 % zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.
 3. Osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne odpady niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosi 85,80%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe winien wynosić ≥ 45%, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.

 

Informacja o poziomach odzysku w 2016 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów powinien wynosić ≤ 45% - poziom osiągnięty.
 2. Osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 28,99 %.
  Wymagany do osiągnięcia w 2016 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥ 18 % zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.
 3. Osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne odpady niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosi 97,20%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2016 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe winien wynosić ≥ 42, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.

 

Informacja o poziomach odzysku w 2015 r.:
 

 1. Osiągnięty przez gminę w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0%.

  Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów powinien wynosić ≤ 50% - poziom osiągnięty.

   
 2. Osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 78,81 %.

  Wymagany do osiągnięcia w 2015 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥ 16 % zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.

   
 3. Osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne odpady niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosi 100%.

  Wymagany do osiągnięcia w 2015 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe winien wynosić ≥ 40, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.


Informacja o poziomach odzysku w 2014 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 6%.

  Wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów powinien wynosić ≤ 50% - poziom osiągnięty.

 2. Osiągnięty w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 57,27%.

  Wymagany do osiągnięcia w 2014 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥ 14%zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.

 3. Osiągnięty w 2014 r. poziom recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne odpady niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosi 100%.

  Wymagany do osiągnięcia w 2014 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe winien wynosić ≥ 38, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.
   

Informacja o poziomach odzysku w 2013 r.:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2013 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 12,10%.
  Wymagany do osiągnięcia w 2013 r. (na dzień 16 lipca) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów powinien wynosić ≤ 50% - poziom osiągnięty.

 2. Osiągnięty w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 16,4%.

  Wymagany do osiągnięcia w 2013 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥ 12%, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.

 3. Osiągnięty w 2013 r. poziom recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne odpady niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosi 100%.

  Wymagany do osiągnięcia w 2013 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe winien wynosić ≥ 36%, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - poziom osiągnięty.
   

Informacja o poziomach odzysku w 2012 r.:

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, osiągnięte przez Gminę Miasta Gostynina w 2012 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawiają się następująco:

 1. Osiągnięty przez gminę w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 59,8%.Wymagany do osiągnięcia w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. powinien wynosić ≤75%

 2. Osiągnięty w 2012 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wynosi 30%. Wymagany do osiągnięcia w 2012 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) powinien wynosić ≥10, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r.

 3. Osiągnięty w 2012 r. poziom recyklingu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne odpady niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) wynosi 100%. Wymagany do osiągnięcia w 2012 r poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe winien wynosić ≥30, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2012 r.

 

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt