Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasta Gostynina

Gmina Rudniki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy ...

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasta Gostynina

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 Grantobiorca: Gmina Miasta Gostynina

Dofinansowanie – 74 850,00 PLN

Termin realizacji projektu: 28.05.2020 r. – 28.11.2020 r.

Celem projektu jest przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasta Gostynina sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb zdalnego nauczania. 

Zakres projektu obejmuje: zakup 23 szt. laptopów, 19 szt. oprogramowania oraz 1 tablet.

 Sprzęt komputerowy przekazano następującym placówkom oświatowym:

1.       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie.

2.       Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

3.       Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel.: 24 236 07 23

  • Plakat Zdalna Szkoła +

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt