Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Logotyp

Program MALUCH+ 2021

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu MALUCH+ 2021

Wartość dofinansowania: 38 400 zł

Całkowita wartość zadania: 720 000 zł

Adres instytucji: ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Liczba miejsc objętych dofinansowaniem w instytucji opieki: 40

Kwota dofinansowania miesięcznego na 1 miejsce opieki w instytucji: 80,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.

 

==============================================

 

  • Logotyp

Dotacja celowa z budżetu państwa

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wartość dofinansowania: 43 200 zł

Całkowita wartość zadania: 757 967 zł

Adres instytucji: ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Liczba miejsc objętych dofinansowaniem w instytucji opieki: 40

Kwota dofinansowania miesięcznego na 1 miejsce opieki w instytucji: 90,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt