Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2023 roku

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2023 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie  8 511,67 zł.
Koszt kwalifikowany zadania:  12 159,53 zł.
Dofinansowanie:   8 511,67 zł.
Środki z budżetu Gminy Miasta Gostynina:  5 743,87 zł.
Łączna suma masy odpadów odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych –   29,34 Mg.

  • logotypy

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt