Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Logo

Projekt "Akademia przyszłości"

"Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie"  to projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna.


Projekt zakłada:

  • doposażenie placówki edukacyjnej w pomoce dydaktyczne,
  • szkolenie dla nauczycieli,
  • zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia w nauce przedmiotów,
  • zajęcia doskonalące umiejętności najzdolniejszych uczniów

Całkowita wartość projektu: 307.500,88 zł
Kwota dofinansowania; 246.746,88 zł
Planowany termin realizacji: 1 października 2016 r. - 29 czerwca 2018 r.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt