Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

 • logotypy

Urząd Miasta Gostynina informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku gminy przejęły zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i stały się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wszelkich informacji z tej tematyki udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24 236 07 38.

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Miasta Gostynina informuje, że podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gostynina niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazują do następujących instalacji:


NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
 ● 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o., Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w m. Kobierniki, gm. Stara Biała;
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.  Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w m. Poświętne, gm. Płońsk;
 3. PreZero Recykling Zachód Sp. z o. o. Instalacja Komunalna MBP w Piotrowie Pierwszym gm. Czempiń;
 4. PreZero Service Centrum Sp. z o. o. - Zakład Gospodarowania Odpadami w Krzyżanówku – instalacja komunalna;
 5. NOVAGO Żnin Sp. z o. o. Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
 6. PreZero Zielona Energia Sp. z o. o. - Instalacja Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych.

BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
● 20 02 01 – bioodpady; 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury; 20 01 01 – papier i tektura:

 1. WPT Polska Sp zo. o. Sp. K – Aneks nr VII eksport – EDPR;
 2. APIS Fijałkowski Bloch Sp. J. - linia technologiczna do produkcji papieru (Chodecz);
 3. MONDI Świecie S.A. ul. Bydgoska 1 -  Instalacja do recyklingu odpadów – fabryka papieru i celulozy;
 4. RecycLOG GmbH – export poza RP;
 5. Ziemia Polska Sp. z o. o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Bielice, gm. Sochaczew;
 6. Ziemia Polska Sp. z o. o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Bogumiłowice, gm. Sulmierzyce;
 7. PN-WMS Sp. z o. o, Międzyleś - kompostownia odpadów zielonych;
 8. PreZero Service Centrum Sp. z o. o. - Zakład Gospodarowania Odpadami w Krzyżanówku – instalacja komunalna;
 9. P.W. TRANSROL W.POLAK – MIELENKO;
 10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. - sortownia w regionalnym Zakładzie Gospodarki odpamdami w Rachocinie;
 11. COFINCO-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Kompostownia odpadów zielonych;
 12. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach - kompostownia odpadów zielonych;
 13. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GMINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów.

POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA
● 19 05 99 – odpad powstały po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przekazanych do składowania:

 1. PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. – Instalacja Komunalna MBP w Piotrowie Pierwszym, gm. Czempiń;
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. – Składowisko odpadów komunalnych, w m. Kobierniki, gm. Stara Biała;
 3. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach - kompostownia odpadów zielonych;
 4. Składowisko Odpadów w Dalanówku 51, 09-100 Płońsk;
 5. NOVAGO Żnin Sp. z o. o. - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne;
 6. PreZero Service Centrum Sp. z o. o.  Zakład Gospodarowania Odpadami w Krzyżanówku – instalacja komunalna.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2023

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2022

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2021

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2019

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2018

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2017

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2014 (z uwzględnieniem roku 2013)

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt