Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

  • Gospodarka odpadami

Urząd Miasta Gostynina informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku gminy przejmą zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i staną się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obecnie właściciel nieruchomości płaci za odbiór odpadów wybranej przez siebie firmie na podstawie zawartej umowy.

Wszelkich informacji z tej tematyki udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr tel. 24 236-07-42 lub 24 236-07-41.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Miasta Gostynina informuje, że podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gostynina zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazują je do następujących instalacji:

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.
Kobierniki 42, 09-413 Sikórz,

- Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych PPHU ZEBRA Sp.j. ul. Chemiczna 8, 96-500 Sochaczew,

- Kompostownia odpadów Ziemia Polska Sp. z o.o. w miejscowości Bogumiłowice 98-338.


 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2014 (z uwzględnieniem roku 2013)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt