Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

 • logotypy

Urząd Miasta Gostynina informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku gminy przejęły zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i stały się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wszelkich informacji z tej tematyki udziela
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 24 236 07 38.

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Miasta Gostynina informuje, że podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gostynina niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazują je do następujących instalacji:

INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH - MBP

 

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o., Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w m. Kobierniki, gm. Stara Biała;

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w m. Poświętne, gm. Płońsk;

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o. w Rachocinie;

 • PreZero Service Sp. z o. o. - Zakład Gospodarowania Odpadami w Krzyżanówku – instalacja komunalna;

 • NOVAGO Żnin Sp. z o. o. Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;

 • PreZero Zielona Energia Sp. z o. o. - Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych;

 

INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ZIELONYCH I BIOODPADÓW STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE - KOMPOSTOWNIE

20 02 01 – bioodpady; 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji:

 • Ziemia Polska Sp. z o. o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Bielice, gm. Sochaczew;

 • Ziemia Polska Sp. z o. o. - Kompostownia odpadów zielonych w m. Bogumiłowice, gm. Sulmierzyce;

 • PN-WMS Sp. z o. o, Międzyleś - kompostownia odpadów zielonych;

 • PreZero Service Sp. z o. o. - Zakład Gospodarowania Odpadami w Krzyżanówku – instalacja komunalna;

 • P.W. TRANSROL W.POLAK – MIELENKO;

 • ECO EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU SP. Z O. O. - instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów.

 

SKŁADOWISKA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESIE MBP I POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA

19 05 99 – odpad powstały po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przekazanych do składowania:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 17, Kobierniki 42, 09-413 Sikórz;

 • Składowisko Odpadów w Dalanówku 51, 09-100 Płońsk;

 • Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami – składowisko Rachocin, gm. Sierpc;

 • NOVAGO Żnin Sp. z o. o. - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne;

 • PreZero Service Sp. z o. o. Zakład Gospodarowania Odpadami w Krzyżanówku – instalacja komunalna.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2022

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2021

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2019

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2018

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2017

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2016

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Gostynina za rok 2014 (z uwzględnieniem roku 2013)

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt