Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Karta Dużej Rodziny – informacje

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są:

  • rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,
  • rodzice, którzy kiedykolwiek na swoim utrzymaniu mieli co najmniej troje dzieci,
  • małżonkowie rodziców, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
  • dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczą się w szkole lub szkole wyższej,
  • dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
 

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Z wnioskiem może wystąpić w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej.


Jakie uprawnienia przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem:   

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, a jej duplikat podlega opłacie w wysokości 10 złotych. Również 10 złotych kosztuje zamówienie dodatkowej formy karty, w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

 
Od 9 czerwca bieżącego roku każdy posiadacz aktywnej karty (niezależnie, czy posiadał kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej  czy obu) będzie mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 roku.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt