Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Babski Targ - giełda rzeczy używanych w MCH Stara Betoniarnia

Już po raz piąty MCH Stara Betoniarnia organizuje akcje wietrzenia szaf, podczas której uczestnicy mogą wymienić, sprzedać lub kupić ubrania, buty i dodatki.

Babski Targ jest organizowany od roku i wiąże się wyprzedażami sezonowymi domowej garderoby. Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciąga do Starej Betoniarni miłośniczki niebanalnych ubrań nie tylko z Gostynina ale i miast i miejscowości sąsiednich. Podczas spotkania można wymieniać odzież, buty, dodatki, biżuterię. Jeżeli transakcja wymiany nie dojdzie do skutku, uczestnicy mogą między sobą sprzedawać i kupować przyniesione ubrania. Babski Targ to doskonała okazja, by za niewielkie pieniądze upolować niepowtarzalne ubrania czy wyjątkową biżuterię.

Babski targ odbędzie się 25 lutego o godz. 9 w MCH Stara Betoniarnia w Gostyninie.

Kliknij by sprawdzić szczegóły wydarzenia.

 • Zapraszenie na Babski Targ w MCH Stara Betoniarnia

Ruszyły zapisy na półkolonie

Informujemy, że w dniach od 13 do 24 lutego tj. w okresie ferii zimowych zostaną zorganizowane półkolonie dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat w Szkole Podstawowej Nr 1. Realizatorem półkolonii będzie Pan Tomasz Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Green Project” z siedzibą w Bierzewicach, który wyłoniony został w drodze zapytania ofertowego.

Jest to już sprawdzona firma, gdyż w ubiegłym roku Pan Tomasz Wójcik organizował dla naszych dzieci półkolonie letnie, z których zarówno dzieci i jak i ich rodzice byli bardzo zadowoleni.

Zgłoszenia na półkolonie zimowe rozpoczynają się od 24 stycznia w formie zgłoszeń telefonicznych. Podajemy nr telefonu pod jaki należy dzwonić: 608 632 852.

 • Półkolonie dla dzieci i młodzieży
 • Półkolonie dla dzieci i młodzieży

Premiera filmu "Poczekalnia"

"Poczekalnia” – pokaz premierowy filmu zrealizowanego w kooperacji przez Grupę Filmową 07 wraz z Agencją Rozwoju i Promocji "Zamek" Sp. z o.o. i spotkanie z twórcami , aktorami, statystami mieszkańcami Gostynina którzy brali udział w filmie(rozmowa o filmie i prezentacja grupy)
Grupa Filmowa 07 – to zespół ambitnych, otwartych na świat, miłośników życia i dobrego kina. Tworząc filmy niezależne pokazują wartości zagubione i pomijane. Ich dotychczasowy dorobek ukazuje treści mające wymiar ponadczasowy i uniwersalny. Treści, które są pomostem między historią, a współczesnością.
Pokaz premierowy filmu „Poczekalnia” W dzisiejszym pędzącym świecie nie ma czasu na czekanie. Wszystko musi być na zaraz, na już, na wczoraj. Czekanie jest jednak integralną częścią naszego życia i każdy z nas na coś czeka. Czekamy na tramwaj, koniec dnia, pracy, wakacje, odnalezienie prawdziwej miłości. Ukazane w filmie perypetie zakochanej pary wskazują, że podejmowane mądrze wybory mają niewyobrażalną wartość i znaczenie. Częścią filmu jest historia Zamku Gostynińskiego ukazana przez pryzmat więzionej tutaj Rodziny Szujskich.
Zdjęcia do filmu "Poczekalnia" realizowane były w Zamku w Gostyninie. Producentem filmu jest Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Sp. Z.o.o.

Premiera: 27.01.2017 r. godz. 19.00

 

 • Zaporszenie na film pt. "Poczekalnia"

Chińska kultura w Zamku Gostynińskim

W drugi dzień chińskiego Nowego Roku (Roku Koguta) zapraszamy na spotkanie poświęcone chińskiej kulturze.

Pięć Chinek z Hong Kongu opowie o noworocznych tradycjach, zaprezentuje chińską kaligrafię i sztukę parzenia herbaty. W trakcie spotkania usłyszymy też historię chińskiego alfabetu i ukrytego w nim „przesłania”.

Spotkanie odbędzie się w niedzielne popołudnie (29 stycznia), o godz. 17:30 w sali kolumnowej zamku gostynińskiego. Wstęp wolny.

Spotkanie nawiązuje swoją formułą do znanych niektórym mieszkańcom Gostynina spotkań pn. „Bliskie spotkania z...”, które odbywały się w minionych latach.

 • Chińska Kultura w Zamku Gostynińskim

Bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych

 • Bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim (wideo)

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina. Jest to pierwszy wywiad w roku 2017 z którego dowiecie się Państwo m.in. o planach inwestycyjnych i sytuacji w spółkach miejskich.

Uchwała w sprawie Karty Seniora zaskarżona przez Wojewodę

Uchwałą Rady Miejskiej z 29 września 2016 roku przyjęto program Gostynińska Karta Seniora. Wojewoda Mazowiecki w październiku ub. roku w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność kilku zapisów uchwały podjętej głosami większości radnych Inicjatywy dla Gostynina. W listopadzie radni zmienili uchwałę uwzględniając uwagi wojewody (m.in dotyczące zameldowania osób korzystających z karty i posiadania zdolności do czynności prawnych).

Jednak po wnikliwej analizie organ nadzoru powziął kolejne wątpliwości co do zgodności z prawem w/w uchwały skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Rady Miasta.

Zastrzeżenia Wojewody dotyczą trybu ogłoszenia wejścia w życie przedmiotowej uchwały oraz sposobu jej realizacji, albowiem niektóre ustalenia zawarte w w/w dokumencie leżą w kompetencji Burmistrza.

W przyjętej uchwale został ustalony wzór Karty Seniora, zawierający logo Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina, co wydaje się naruszeniem zasad demokracji poprzez promowanie się w/w Stowarzyszenia ze środków publicznych, pomijając fakt, że warunki ubiegania się o otrzymanie karty i jej ostateczny wygląd pozostają w kompetencji Burmistrza, jako organu wykonawczego.

- W związku z powyższym oczekuję głównie od radnych z Klubu IdG ponownego rozważenia zapisów tejże uchwały lub poddaniu jej pod rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Burmistrz nie ma możliwości organizacji staży w Urzędzie Miasta

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu wzięła udział zastępca Burmistrza - pani Halina Fijałkowska, która wchodzi w skład Rady.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym do spraw pracy w zakresie polityki rynku pracy w powiecie gostynińskim. Zadaniem jej jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Ze względu na wysokie bezrobocie na naszym terenie jednym z priorytetów jest zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz absolwentów szkół na staże.

Urząd Pracy w tym roku oferuje możliwość odbycia staży przez dużą grupę stażystów. Są przewidziane staże dla ponad 500 osób.

- Mógłbym zatrudnić znaczną ilość młodych osób pozostających bez pracy, lecz mam ograniczone możliwości w tym zakresie, z uwagi na zmiany w budżecie miasta i zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia. Moje działania po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu ograniczyły się jedynie do złożenia wniosku o zatrudnienie tylko 6 osób do robót publicznych, co stanowi zaledwie ułamek naszych potrzeb. W latach wcześniejszych w ramach robót publicznych znajdowało zatrudnienie kilkadziesiąt osób i zapewniony był dla nich front robót. Obecnie miasto nie wykorzystuje potencjału, który oferuje Urząd Pracy. Mam nadzieję, że w przyszłości radni przychylniej spojrzą na młode osoby szukające pracy, co w efekcie będzie skutkowało zmniejszeniu bezrobocia – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Burmistrz Paweł Kalinowski o zmianach związanych z reformą oświaty (wideo)

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Paweł Kalinowski - Burmistrz Gostynina opowiadam o zmianach jakie nas czekają w związku z wprowadzoną ustawą.

Taryfy za wodę i ścieki w 2016 roku zgodnie z prawem

Niepokój wśród wszystkich mieszkańców Gostynina w 2016 roku budziły stawki opłat za wodę i ścieki, które należało uiszczać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., albowiem z różnych stron docierały głosy o ich nielegalności.

Chcę jednak Państwa zapewnić, że obowiązujące w ubiegłym roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków były wprowadzone zgodnie z prawem - powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Toczący się w tej sprawie spór pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Radą Miejską w Gostyninie został ostatecznie rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 grudnia 2016 roku, który uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oddalił skargę Rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

Zatem w tej sytuacji obowiązujące pozostały taryfy zweryfikowane przez Burmistrza, które weszły w życie z dniem 21.01.2016r.

 

 

 

Foto: google.pl

Potrafisz prowadzić zajęcia sportowe? Ogłaszamy nabór na animatorów

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza nabór na animatorów organizujących i prowadzących zajęcia sportowe oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Gostyninie. Nabór jest adresowany do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Śp. Janusza Bazeli

wieloletniego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie, cenionego pedagoga,
człowieka o wielkim sercu i życzliwości.

Rodzinie zmarłego
składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Paweł Witold Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina
i pracownicy Urzędu Miasta

 • Kondolencje

Problemy z wodą

MPK w Gostyninie informuje, że w dniu 11.02.2017r. doszło do dwóch bardzo poważnych awarii sieci wodociągowej na terenie miasta Gostynina. Jedna z nich dotyczy magistrali w rejonie wiaduktu przy ul. 18 Stycznia, zaś druga miała miejsce przy ul. Ziejkowej.

W związku z tym obydwa ujęcia wody dla  miasta zostały czasowo wyłączone.  Pracownicy przedsiębiorstwa intensywnie pracują nad usunięciem obydwu uszkodzeń sieci. Należy się liczyć z tym, że do godzin południowych lub nawet popołudniowych większa część miasta będzie pozbawiona wody w kranach. 

Przedsiębiorstwo przeprasza mieszkańców za utrudnienia, w okresie przedłużających się mrozów prawdopodobieństwo pojawiania się tego typu zdarzeń jest istotnie zwiększone.

 

 • Problemy z wodą

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Corocznie 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach organizowanych w naszym mieście.

O godzinie 13:00 przed Komendą Powiatową Policji w Gostyninie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod tablicą poświęconą żołnierzowi Armii Krajowej ppor. Henrykowi Jóźwiakowi ps. "Groźny".
Od godziny 18:00 wydarzenia przeniosą się do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, w którym w Sali widowiskowej odbędzie się mi.in:
- Koncert uczniów, absolwentów i nauczycieli Miejskiej Szkoły Muzycznej.
- Komentarz historyczny do wystawy Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK.
- Projekcja filmu Historia o Was już nie milczy. Wyklęci - Ziemia Gostynińska.

 • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 • -

Przedstawienie z serc płynące - „Królewna na ziarnku grochu” Stowarzyszenia Nasze Lipianki dla Amelki Borkowskiej

Kolejnym darem serca od Stowarzyszenia Nasze Lipianki przeznaczonym na leczenie Amelki Borkowskiej jest bajka pt. „Królewna na ziarnku grochu”.

Przedstawienie nawiązuje do znanej z dzieciństwa historii, jednak losy bohaterów ulegają pewnej modyfikacji. Na wielu przykładach pokazane są zaobserwowane w codziennym otoczeniu postawy, poddane zostaną pod rozwagę nowe, ciekawsze metody postępowania. Cały spektakl ma być okazją do śmiechu.

Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" na pracę nad bajką poświęciło sporo czasu, ale dodatkową motywacją była nich chęć pomocy chorym.

Mieszkańców Gostynina i okolic zapraszamy serdecznie do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w sobotę 4 marca 2017 r. na godz. 12.00 na przedstawienie dla chorej Amelki Borkowskiej.

Po bajce zostaną zebrane przez Rodzinę Amelki, cegiełki na przeszczep komórek macierzystych dla chorej dziewczynki. Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" bardzo dziękuje MCK w Gostyninie za gościnność i wsparcie w każdej dziedzinie.

 • -
 • Gostytnin za 50%

Gostynin za 50%! - zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w akcji

 • Gostytnin za 50%

Gmina Miasta Gostynina zaprasza przedsiębiorców

do wzięcia udziału w akcji

Gostynin za 50%!

w dniach 21-23 kwietnia 2017 r.


 

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy:

 • hotele, motele, miejsca noclegowe,

 • restauracje, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, kluby, puby,

 • instytucje kultury, obiekty sportowe, rozrywkowe,

 • sklepy,

 • salony kosmetyczne, fryzjerskie,

 • przedsiębiorców oferujących usługi fotograficzne,

które w weekend od 21 do 23 kwietnia 2017 roku, obniżą ceny poszczególnych produktów i usług o 50%.

Oferty nie muszą obejmować całego asortymentu, warunkiem jest jednak obniżenie cen standardowych wybranych dań, produktów lub usług o 50%. Oferta promocyjna musi obejmować minimum 2 produkty/usługi ze standardowej oferty Partnera.

Udział w akcji może wziąć każdy podmiot, którego oferta uzyskała akceptację Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji i akceptacji oferty promocyjnej.

Istotą przedsięwzięcia jest promocja miasta, zwrócenie uwagi mieszkańców na ofertę lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcenie do robienia zakupów, korzystania z wielu zróżnicowanych usług
w swoim mieście.

Oferta ma również przyciągać turystów, którzy zechcą w w/w terminie odwiedzić miasto.

Promocja trwa przez 3 dni w godzinach otwarcia obiektów usługowych i handlowych Partnerów, którzy włączyli się do akcji.

Miejsca, które wezmą udział w akcji zostaną oznaczone specjalnymi plakatami.

Ponadto lista Partnerów akcji będzie umieszczona na stronie www.gostynin.pl, facebook’u (strona Urzędu Miasta i Gostynin co słychać?) oraz partnerów medialnych.

Wydarzenie będzie promowane za pomocą plakatów, ulotek oraz za pomocą serwisów i portali internetowych.

Udział w akcji „Gostynin za 50%” jest bezpłatny.


Zapraszamy do współpracy również Media, które chciałby się włączyć w „gostyniński weekend zniżek”.
Liczymy, że dzięki współpracy z Państwa Redakcjami dotrzemy z informacjami o wydarzeniu do licznego grona osób zainteresowanych. 

Szczegóły w regulaminie.

 

Zapraszamy do współpracy!

Wydział Promocja Miasta i Ochrony Zdrowia

Urzędu Miasta Gostynina

Gramy dla Amelki

Wszystkich miłośników piłki nożnej o dobrych sercach zapraszamy do wzięcia udziału w halowym turnieju ograniczonym dla Amelka Borkowska-Walczy o samodzielność. W najbliższą sobotę w hali sportowej przy ul. Kutnowskiej o godz. 16:00 gramy dla Amelki!

Inicjatorem akcji jest Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Ewa Szymańska.

 • Turniej charytatywny dla Amelki
 • Turniej charytatywny dla Amelki

Koncert Andrzeja Kołakowskiego w MCK

 • Koncert Andzeja Kołakowskiego

Konkurs dla miłośników kwiatów

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs na „Najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2017r.”.

Jest to już trzecia edycja tego konkursu. Obiekty oceniane będą w trzech kategoriach: na najpiękniej ukwiecony balkon i okno, następnie na najpiękniej ukwiecony ogród przydomowy i na najpiękniej ukwiecony i zagospodarowany ogródek działkowy. Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miasta Gostynina w sekretariacie – pok 201 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 w pok. 1, a także ze strony internetowej www.gostynin.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Jarmarku św. Jakuba. Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich pięknych aranżacji kwiatowych.

 • Konkurs na napiękniej ukwiecony balkon, ogród...

77. Rocznica Mordu Katyńskiego oraz 7. Rocznica katastrofy smoleńskiej


W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego i Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości upamiętniającej 7. Rocznicę katastrofy smoleńskiej oraz 77. Rocznicę Mordu Katyńskiego.

 • Katyń 1940-2017

Kondolencje

 • Kondolencje
 • Gostynin za 50%

Gostynin za 50% - lista partnerów

W dniach 21-23 kwietnia zapraszamy mieszkańców i turystów do skorzystania z bogatej oferty zniżek w ramach akcji „Gostynin za 50%". Chętni lokalni przedsiębiorcy w tych dniach obniżą swoje usługi o połowę.
Warto podczas tego weekendu (21-23.04) wyjść z domu, bo będziemy mogli z 50% rabatem skorzystać z różnorodnych propozycji np. smacznie zjeść obiad-pizzę z całą rodziną, zakupić słodkości czy pieczywo. Za połowę ceny będziemy mogli kupić lampy ledowe, wynająć profesjonalny sprzęt budowlany, a nawet wynająć lokal w hali targowej i galerii handlowej . W ofercie promocyjnej znajdziemy również koszule i kurtki męskie, naszyjniki i torebki damskie. O połowę taniej kupimy bilet wstępu do sali zabaw, na basen oraz skorzystamy z usług kosmetycznych. Podczas tego weekendu za połowę ceny będziemy mogli także zamieścić reklamę na portalu internetowym. Na wszystkich łasuchów słodkości czeka szarlotka z lodami, kawa cappucino lub sok ze świeżo wyciśniętych owoców.

Oferta za pół ceny obowiązywać będzie na wybrane pozycje z kart menu, wybrane bilety, usługi. Punkty biorące udział w akcji będą oznakowane specjalnymi plakatami.

 

 Do akcji "Gostynin za 50%" przystąpili:

- Restauracja i Pizzeria SAHARA (ul. Rynek 6)

- KACZMAREK ELECTRIC (ul. Bierzewicka 32)

- MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32)

- Wypożyczalnia sprzętu budowlanego (ul. Bierzewicka 32 lok. 15)

- TOM-TEKS (ul. Bierzewicka 32, Ziemowita 14)

- Ewa&Ja - Auto-As (ul. Wojska Polskiego)

- Sala Zabaw FIKOLAND (ul. Kutnowska 7)

- Studio Visage (ul. Bierzewicka 32)

- MOSiR (ul. Sportowa 1)

- DUBIELAK (ul. Płocka 8)

- Portal gostynin24.pl

- Zakład Kosmetyczny (ul. Żabia 5)

- Świat Słodkich Inspiracji (ul. Floriańska 11)


Patronat medialny objęli: gostynin24.pl i terazgostynin.pl

Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Gostynina.

Wkrótce przedstawimy Państwu szczegółowe informacje dotyczące ofert naszych partnerów.

 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%

Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne 2017

Zapoznaj się z ofertą partnerów akcji "Gostynin za 50%"

W dniach 21-23 kwietnia zapraszamy mieszkańców i turystów do skorzystania z bogatej oferty zniżek w ramach akcji „Gostynin za 50%". Chętni lokalni przedsiębiorcy w tych dniach obniżą swoje usługi o połowę.

Warto podczas tego weekendu (21-23.04) wyjść z domu, bo będziemy mogli z 50% rabatem skorzystać z różnorodnych propozycji.

Zapoznaj się z ofertą przedsiębiorców, którzy przystąpili do akcji "Gostynin za 50%" i swoje usługi obniżyli o połowę ceny.

1. Restauracja i Pizzeria SAHARA, ul. Rynek 6, tel. 24 235 91 00, 506 524 088
Pizza nr 15 HAMBUREGER duża - 13,50 zł
Pizza nr 19 CALIFO duża - 11,75 zł
Pizza nr 4 WŁOSKA duża - 12 zł

2. KACZMAREK ELECTRIC, ul. Bierzewicka 32, tel. 24 369 60 58
Lampa LED 4,5 W E27 Philips 8 zł
Lampa LED 7W E27 Philips 9,50 zł

3. MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, tel. 24 369 60 12, 797 377 223
Najem lokalu za 50% w hali targowej
Najem lokalu za 50% w galerii handlowej

4. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, ul. Bierzewicka 32 lok. 15, tel. 883 688 330
Wynajem nagrzewnic olejowych Master BV77E o mocy 20kW w cenie 25 zł netto/doba
Wynajem ozonatora powietrza Ozonizer OZ14 w cenie 100 zł netto/doba
Wynajem wentylatorów przemysłowych Master CD5000 w cenie 7,50 zł netto/doba
Wynajem osuszaczy powietrza Master DH62 w cenie 25 zł netto/doba

5. TOM-TEKS, ul. Bierzewicka 32, Ziemowita 14, tel. 602 170 364
Koszula męska "Pako Lorente" r. S 45 zł
Koszula męska "Pako Lorente" r. M-XXL 60 zł
Kurtki zimowe 210 zł

6.  Ewa&Ja - Auto-As, ul. Wojska Polskiego
Naszyjniki różne wzory 6 zł
Torba koszyk letni 27,50 zł
Torebka letnia 24,50 zł
Buty na kółkach 60 zł

7. Sala Zabaw FIKOLAND, ul. Kutnowska 7
Bilet wstępu 1 godz. 6 zł
Przedłużenie pobytu o 1 godz. 4 zł

8. Studio Visage, ul. Bierzewicka 32 lok. 26, tel.  572 222 377
Malowanie paznokci lakierem hybrydowym 30 zł
Strzyżenie damskie z modelowaniem 30 zł
Strzyżenie męskie z modelowaniem 10 zł
Zabieg pielęgnacyjny sauna 30 zł

9. MOSWiZ, Pływalnia Miejska, ul. Kutnowska 7, tel. 24 235 34 56
Wstęp na basen dla dzieci i młodzieży do lat 16 2 zł/godz.

10. DUBIELAK, sklepy na terenie miasta
Chleb zwykły 0,95 zł
Pączek lukier 0,58 zł

11. Portal gostynin24.pl, tel 692 453 484
Wszystkie reklamy na portalu www.gostynin24.pl z rabatem 50% wg cennika

12.Studio Kosmetyczne, ul. Żabia 5,
Mikrodermabrazja 40 zł (tel. 695 825 999)
Założenie paznokci 50 zł  (tel. 792 021 083, 506 244 484)

13. Świat Słodkich Inspiracji, ul. Floriańska 11, tel. 666 122 078
Szarlotka z lodami 3,75 zł
Kawa cappuuccino lub sok ze świeżych owoców 3 zł

O szczegóły promocji pytaj u partnerów akcji.

Patronat medialny objęli: gostynin24.pl i terazgostynin.pl

Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Gostynina.

 

 • Gostynin za 50%

Aktualny stan prawny pomiędzy spółką "Termy Gostynińskie, a miastem - VIDEO

W dniu dzisiejszym (27.04) w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbyły się obrady LVII sesji Rady Miejskiej. Jednym z punktów sesji była informacja dotycząca aktualnej sytuacji realizacji inwestycji Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”.
Zaproszony na posiedzenie mecenas Janusz Woźnicki zajmujący się sprawami prawnymi pomiędzy spółką Termy Gostynińskie, a miastem Gostynin przedstawił szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii.

Zapraszamy do obejrzenia materiału video.

 

 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • -

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim (wideo)

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wywiadu z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim m.in. o stanie prawnym pomiędzy spółką "Termy Gostynińskie", a miastem, inwestycjach w mieście, oczyszczalni ścieków i reformie edukacji.

Miejski Dzień Dziecka

 • -

Nowy oddział przedszkolny w Gimnazjum Nr 1 (wideo)

W dniu wczorajszym (25 maja) w budynku Gimnazjum nr 1, odbyła się konferencja prasowa na temat nowego oddziału przedszkolnego.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego.

 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

RIO pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu przez burmistrza Miasta Gostynina za 2016 rok. W sprawozdaniu nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych oraz zachowano wszelkie wymogi i obwarowania określone w ustawie o finansach publicznych.

Ważną i optymistyczną informacją jest fakt, że budżet w 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ponad 115 tys. zł przy zakładanym deficycie w kwocie 3.860.448,25 zł.

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miasta Gostynina

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji klientów Urzędu Miasta Gostynina.

Badanie skierowane jest do wszystkich osób, które w ostatnim czasie korzystały z usług Urzędu Miasta Gostynina.

Celem badania jest ocena funkcjonowania urzędu, poznanie mocnych i słabych stron obsługi klienta oraz pozyskanie informacji o zmianach, jakie powinny być wprowadzone w celu poprawy jakości usług. Wyniki badań posłużą do opracowania nowoczesnych standardów obsługi klientów urzędu zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.

Badanie  realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta Gostynina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

W badaniu można wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety papierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Gostynina lub poprzez wypełnienie ankiety on-line dostępnej na stronie www.gostynin.pl

W celu wypełnienia ankiety on-line proszę kliknąć na poniższy link http://bit.ly/ankieta_Gostynin

 • Plakat-badanie satysfakcji

Spacer po mieście - inwestycje miejskie (video)

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza Państwa do obejrzenia filmu dot. inwestycji miejskich.

 • -

Zmiana terminu Nocy Świętojańskiej

 • -
 • Nowa inwestycja MTBS
 • Nowa inwestycja MTBS
 • Nowa inwestycja MTBS
 • Nowa inwestycja MTBS

Muzyczne gwiazdy na Jarmarku gostynińskim św. Jakuba

Jarmark św. Jakuba, to największe wydarzenie kulturalne Gostynina. Tegoroczne miejskie święto zaplanowano tradycyjnie już na terenie zamku i podzamcza w dniach 22 i 23 lipca. Przez ten lipcowy weekend zamek rozbrzmiewać będzie dobrą muzyką zapewniając doskonałą zabawę. Głównym sponsorem III Jarmarku św. Jakuba w Gostyninie jest PKN ORLEN.


Pierwszego dnia imprezy, w samo południe Teatr „Wagabunda” zabierze nas w podróż do Starej Zagrody, gdzie przygotowane będą stanowiska przy których zobaczymy dawne prace gospodarskie, takie jak szatkowanie i kiszenie kapusty, wyrabianie garnków czy młócenie i mielenie ziarna.
O godz. 16:00 zapraszamy na widowiskową rekonstrukcję inscenizacji „Hołdu Ruskiego”, po której w czasie panelu dyskusyjnego w Zamku Gostynińskim, dowiemy się dlaczego rekonstrukcja „Hołdu Ruskiego” odbywa się w Gostyninie. Następnie zamkowa scena zacznie rozbrzmiewać dźwiękami reggae, na której wystąpi znany wszystkim mieszkańcom gostyniński zespół „Nowa Kultura” prezentujący muzykę na gruncie reggae, koncertujący w wielu miejscach w kraju. Wśród wartych wymienienia są m.in. toruńska edycja Africa is Hungry 8/9, Przystanek Woodstock – Żary'99 oraz inne imprezy klubowe.


Jako support przed gwiazdą wieczoru zaśpiewa Sarsa - kompozytorka, autorka tekstów, laureatka kilkunastu nagród. W 2015 roku zadebiutowała z utworem ,,Naucz mnie”, dzięki któremu wspięła się na szczyty list przebojów. Dodatkowo teledysk do tego utworu w ciągu miesiąca uzyskał ponad 6 milionów odtworzeń i stał się najczęściej udostępnianym klipem w Polsce.  Artystka zdobyła Super Jedynkę w kategorii Super Artysta w sieci podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.


Finałowy koncert gwiazdy wieczoru odbędzie się o godz. 22:00. Na scenie zaprezentuje się jedna z najbardziej popularnych formacji sceny pop-rockowej w Polsce – zespół „Łzy”. Ich przebój „Oczy szeroko zamknięte” zdobył Nagrodę Publiczności w Konkursie Premier Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a w plebiscycie Radia Zet, piosenka została uznana za jeden z największych polskich przebojów XX-go wieku. Wraz z upływającym czasem powstawały kolejne utwory, które cieszą się dużą popularnością. Dlatego jesteśmy pewni, że będziecie się Państwo doskonale bawić.


W drugim dniu imprezy od godz. 14:00 podzamcze będzie pełne gostynińskich talentów. Usłyszymy młodych, zdolnych artystów, a także zobaczymy pokazy taneczne, aktywności fitnessowe oraz pokaz ratownictwa AED. Zwieńczeniem imprezy będzie występ kabaretu 44-200, który dostarczy nam dużą dawkę humoru.


Wszystkie wyżej wymienione atrakcje okraszone będą szczyptą zajęć sportowych, gdyż od piątku 21 lipca na kortach MOSiR odbywać się będzie Rycerski Turniej Tenisa Ziemnego, którego finał będzie miał miejsce w niedzielne popołudnie, natomiast w sobotę na Orliku przy SP3 odbędzie się Rycerski Turniej Piłki Nożnej.


Mamy głęboką nadzieję, iż rezultatem naszych wspólnych działań będzie nie tylko profesjonalnie zorganizowana i bogata w atrakcje impreza, ale przede wszystkim doskonała zabawa.


Już dziś zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym wyjątkowym święcie miejskim.
 

 • Jarmark gostyniński św. Jakuba
 • Jarmark gostyniński św. Jakuba
 • Mapki dojazdowe Jarmark św. Jakuba
 • Mapki dojazdowe Jarmark św. Jakuba

Stara Betoniarnia administratorem powierzchni handlowych na odpuście

MCH "Stara Betoniarnia" zaprasza wytwórców wyrobów użytkowych, artystycznych, naturalnych artykułów spożywczych, osoby handlujące artykułami kolekcjonerskimi i antykami oraz podmioty świadczące usługi w branży turystycznej, do wzięcia udziału w odpuście Św. Jakuba 30 lipca.
MCH "Stara Betoniarnia" po raz trzeci objęła funkcję administratora powierzchni handlowych na ul. Ostatniej w Gostyninie.

Profilaktyczne kino plenerowe

Już piątek (14.07) zapraszamy wszystkich na Rynek miasta do profilaktycznego kina pod chmurką.

W wakacje odbędą się trzy tego typu seanse, podczas których poznamy różne aspekty uzależnienia z jakimi borykają się ludzie. Będą to niebanalne historie opowiadające o tym, co w życiu najtrudniejsze – o utraconej godności, walce z uzależnieniem i trudzie wychodzenia z nałogu. Liczymy, że filmy te zmienią sposób postrzegania świata, wniosą coś nowego do naszych umysłów i poszerzą horyzonty.

Wieczory są w formie otwartej oraz bezpłatnej. Zapewniamy leżaki, a w celu zajęcia dogodnych miejsc zachęcamy do przyjścia minimum 15 minut przed seansem.
Pierwszy seans 14 lipca, kolejne 11 i 18 sierpnia, godz. 21.30.
Zapraszamy!

 • Profilaktyczne kino plenerowe

Jarmark św. Jakuba - mapki z dojazdem do miejsca imprezy i miejscami parkingowymi

Mapki z dojazdem do miejsca Jarmarku św. Jakuba i miejscami parkingowymi.

 • Mapki dojazdowe Jarmark św. Jakuba
 • Mapki dojazdowe Jarmark św. Jakuba

Jarmark św. Jakuba już w ten weekend. Burmistrz zaprasza na moc atrakcji.

Wywiad z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim.

Wywiad z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim

Paweł Kalinowski i Aleksandra Milczarek gośćmi Radia Viktoria

 Jarmark Gostyniński św. Jakuba, już jutro. Wydarzenie zlokalizowane jest w najbardziej atrakcyjnym miejscu Gostynina, czyli w Zamku Gostynińskim i na podzamczu.  Organizatorzy przygotowali moc atrakcji i o tym w rozmowie z Renatą Jastrzębską z Radia Viktora.

Zapraszamy.

Wywiad dostępny jest na stronie Radia Viktoria (kliknij)

 • Radio Viktoria - wywiad z Burmistrzem Pawłek Kalinowskim i Aleksandrą Milczarek Dyrektorem MCK

Moc atrakcji na Jarmarku Gostynińskim św. Jakuba. Fotorelacja.

Więcej zdjęć pod linkiem https://www.facebook.com/pg/UMGostynin/photos/?tab=album&album_id=1382339415220616

 

 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (1).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (10).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (100).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (101).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (102).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (103).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (104).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (105).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (106).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (107).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (108).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (109).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (11).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (110).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (111).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (112).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (113).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (114).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (115).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (116).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (117).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (118).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (119).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (12).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (120).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (121).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (122).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (123).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (124).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (125).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (126).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (127).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (128).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (129).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (13).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (130).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (131).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (132).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (133).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (134).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (135).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (136).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (137).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (138).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (139).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (14).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (140).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (141).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (142).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (143).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (144).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (145).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (146).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (147).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (148).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (149).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (15).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (150).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (151).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (152).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (153).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (154).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (155).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (156).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (157).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (158).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (159).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (16).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (160).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (161).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (162).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (163).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (164).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (165).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (166).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (167).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (168).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (169).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (17).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (170).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (171).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (172).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (173).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (174).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (175).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (176).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (177).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (178).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (179).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (18).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (180).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (181).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (182).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (183).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (184).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (185).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (186).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (187).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (188).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (189).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (19).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (190).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (191).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (192).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (193).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (194).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (195).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (196).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (197).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (198).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (199).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (2).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (20).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (200).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (201).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (202).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (203).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (204).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (205).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (206).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (207).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (208).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (209).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (21).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (210).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (211).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (212).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (213).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (214).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (215).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (216).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (22).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (23).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (24).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (25).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (26).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (27).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (28).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (29).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (3).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (30).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (31).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (32).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (33).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (34).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (35).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (36).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (37).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (38).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (39).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (4).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (40).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (41).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (42).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (43).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (44).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (45).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (46).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (47).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (48).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (49).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (5).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (50).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (51).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (52).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (53).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (54).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (55).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (56).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (57).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (58).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (59).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (6).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (60).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (61).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (62).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (63).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (64).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (65).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (66).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (67).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (68).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (69).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (7).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (70).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (71).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (72).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (73).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (74).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (75).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (76).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (77).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (78).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (79).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (8).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (80).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (81).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (82).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (83).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (84).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (85).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (86).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (87).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (88).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (89).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (9).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (90).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (91).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (92).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (93).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (94).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (95).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (96).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (97).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (98).JPG
 • Jarmark Gostyniski w. Jakuba (99).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (217).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (218).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (219).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (220).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (221).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (222).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (223).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (224).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (225).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (226).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (227).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (228).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (229).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (230).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (231).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (232).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (233).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (234).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (235).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (236).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (237).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (238).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (239).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (240).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (241).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (242).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (243).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (244).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (245).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (246).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (247).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (248).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (249).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (250).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (251).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (252).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (253).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (254).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (255).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (256).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (257).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (258).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (259).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (260).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (261).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (262).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (263).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (264).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (265).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (266).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (267).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (268).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (269).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (270).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (271).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (272).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (273).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (274).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (275).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (276).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (277).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (278).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (279).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (280).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (281).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (282).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (283).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (284).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (285).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (286).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (287).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (288).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (289).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (290).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (291).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (292).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (293).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (294).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (295).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (296).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (297).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (298).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (299).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (300).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (301).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (302).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (303).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (304).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (305).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (306).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (307).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (308).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (309).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (310).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (311).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (312).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (313).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (314).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (315).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (316).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (317).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (318).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (319).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (320).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (321).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (322).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (323).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (324).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (325).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (326).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (327).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (328).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (329).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (330).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (331).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (332).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (333).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (334).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (335).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (336).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (337).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (338).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (339).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (340).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (341).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (342).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (343).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (344).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (345).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (346).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (347).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (348).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (349).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (350).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (351).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (352).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (353).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (354).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (355).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (356).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (357).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (358).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (359).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (360).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (361).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (362).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (363).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (364).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (365).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (366).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (367).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (368).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (369).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (370).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (371).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (372).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (373).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (374).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (375).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (376).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (377).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (378).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (379).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (380).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (381).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (382).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (383).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (384).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (385).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (386).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (387).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (388).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (389).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (390).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (391).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (392).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (393).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (394).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (395).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (396).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (397).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (398).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (399).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (400).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (401).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (402).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (403).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (404).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (405).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (406).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (407).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (408).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (409).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (410).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (411).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (412).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (413).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (414).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (415).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (416).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (417).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (418).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (419).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (420).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (421).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (422).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (423).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (424).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (425).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (426).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (427).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (428).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (429).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (430).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (431).JPG
 • tn_Jarmark Gostyniski w. Jakuba (432).JPG
 • -
 • Profilaktyczne kino plenerowe

Zapraszamy na kolejną projekcję profilaktycznego kina plnenerowego 18 sierpnia

Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, zapraszamy Państwa na film "Skazany na bluesa" w najbliższy piątek 18.08.2017 r. o godz. 21.30.

 • Profilaktyczne kino plenerowe

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim na temat wydarzeń kulturalnych (wideo)

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wywiadu przeprowadzonego z Burmistrzem Miasta Gostynina, którego tematem są wydarzenia kulturalne w naszym mieście, odbywające się w okresie wakacyjno-urlopowym.

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim na temat wydarzeń kulturalnych (wideo)

 • -

Uroczystości upamiętniające 97. rocznicę "Bitwy Warszawskiej"

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza na uroczystości upamiętniające 97. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

 • -

Apel Burmistrza Miasta Gostynina

Burmistrz Miasta Gostynina zwraca się z prośbą o pomoc dla mieszkańców naszego partnerskiego miasta Żnin oraz okolicznych miejscowości.
Zachęcamy do zapoznania się z apelem i do pomocy mieszkańcom.

 • Apel Burmistrza Miasta Gostynina

Zabawy podwórkowe i cyrkowe love

W najbliższy czwartek 24.08.2017 zapraszamy wszystkie dzieci do eMCeKu do wspólnej zabawy. Będziemy puszczać wielkie bańki mydlane, modelować baloniki, kręcić poi i hula-hop oraz, grać w zbijaka i świetnie się bawić!

 • MCK Prowokacja

Kino plenerowe na zakończenie wakacji

Ostatni seans kina plenerowego na zakończenie wakacji. Zapraszamy 1 września, 30 min wcześniej niż zazwyczaj, bo o godz. 21:00. Tym razem wyświetlimy film z Denzelem Washingtonem "Lot" .

 • Kino plenerowe

"Wesele" St. Wyspiańskiego lekturą Narodowego Czytania 2017

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza na Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna.

Spotkanie odbędzie się 2 września br. (sobota) o godz. 10.00 w holu Miejskiego Centrum Kultury.

Jak co roku patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Para Prezydencka.

Goście, którzy przyniosą własne egzemplarze "Wesela" otrzymają pamiątkowy stempel.

 • Wesele

Lato w Mieście z AIM

Zapraszamy! Ogłaszamy!

Już niebawem, po raz kolejny Akademia Inicjatyw Młodzieżowych zaprasza na projekt profilaktyczny "Lato w Mieście" finansowany ze środków Urzędu Miasta Gostynina.

LATO W MIEŚCIE
Start: 2 WRZEŚNIA od godziny 11:00 do 17:00 przy Miejskim Centrum Kultury ul.18 Stycznia, a tam mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy:
-SUMO
-PAINTBALL
-ŁUCZNICTWO
-TORY PRZESZKÓD
-KRAV MAGA
-GRY PAINTBALLOWE
-ŚCIANA WSPINACZKOWA
-KULA ZORBA

Zapraszamy na BEZPŁATNE skorzystanie ze wszystkich atrakcji

 

 

 • Lato w Mieście

"Rejs" statkiem przy MCK

Wyruszamy w rejs retro, statkiem pośród zieleni trawnika w otoczeniu ciepła kocyka. Dołącz do nas.

Kino plenerowe, 31.08.2017 godz. 21:00, teren przed MCK, „Rejs”.

 • Rejs Statkiem

Koncert Laureatów Złotych Parnasów Forum Pianistycznego

Zapraszamy w imieniu organizatorów do Pałacu w Sannikach na koncert laureatów Złotych Parnasów Forum Pianistycznego "Bieszczady bez granic" oraz recytację Piotra Machalicy, które odbędą się 3 września br.

Wystawa Edmunda Kapłońskiego

08 września (piątek) o godz.18:00 zapraszamy na wystawę prac Edmunda Kapłońskiego INTARSJE. Galeria Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie im. Pawła Tencera.

 • Wystawa Edmunda Kapłońskiego

Dzień Sportu na Orliku

Miło nam poinformować, że nasz ORLIK znalazł się w gronie wytypowanych do organizacji imprezy polegającej na przeprowadzeniu między pokoleniowych, integracyjnych zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy na Dzień Sportu na Orliku, który odbędzie się w dniu 9 września br. w godz. 11.00-15.00 na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
Wśród przygotowanych atrakcji znajduje się mecz międzypokoleniowy, na który są zaproszone nie tylko dzieci, ale także rodzice, babcie i dziadkowie. Ponadto odbędzie się prezentacja klubów sportowych, wyścigi rzędów i inne. Dla uczestników imprezy są przewidziane nagrody. Organizatorzy proszą o przybycie w strojach sportowych.

 • Dzień Sportu na Orliku

Zakończono remont ul. Ozdowskiego

W dniu wczorajszym (06.09) rozpoczęto czynności odbiorowe modernizacji drogi gminnej ul. Ozdowskiego wraz z modernizacją ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie, których zakończenie nastąpi jeszcze w pierwszej połowie września tego roku.

"To już kolejna w tym roku droga, która została wyremontowana ze środków finansowych pochodzących z budżetu miasta. Jestem przekonany, że modernizacja tej ulicy wraz z chodnikami i ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 1 zapewnią bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, a przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do tej szkoły" - powiedział Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Inwestycję wykonało gostynińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., a zakres robót obejmował:
- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej
- wymianę nawierzchni chodnika ze starych zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę betonową
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych
- modernizację ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1 polegającą na wymianie starych przęseł na nowe z elementów panelowych ocynkowanych
- wykonanie nowych bram i furtek.

 • Modernizacja ul. Ozdowskiego
 • Modernizacja ul. Ozdowskiego
 • Modernizacja ul. Ozdowskiego
 • Modernizacja ul. Ozdowskiego
 • Modernizacja ul. Ozdowskiego
 • Modernizacja ul. Ozdowskiego
 • Modernizacja ul. Ozdowskiego
 • Modernizacja ul. Ozdowskiego

Mecz piłki nożnej o mistrzostwo IV ligi

MKS Mazur Gostynin zaprasza sympatyków piłki nożnej na mecz 6 kolejki IV Ligi Mazowieckiej Gr. Północnej w sobotę, 9 września 2017 r. o g. 11:00, Stadion MOSiR Gostynin. Rywalem będzie Pogoń II Siedlce.
 

 • Mazur Gostynin vs Pogoń II Siedlce
 • Mazur Gostynin vs Pogoń II Siedlce
 • Mazur Gostynin vs Pogoń II Siedlce
 • VII Gostynińskie Bike Tour

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie przy współpracy z Katarzyną Pakulską oraz Wydziałem Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Gostynina serdecznie zapraszają na VII Gostyniński Bike Tour, który odbędzie się w dniu 24 września br. (niedziela) o godz. 10.00. Głównemu wydarzeniu kolarskiemu towarzyszyć będą takie imprezy, jak: "Bieg po zdrowie" na dystansie ok. 2,5 km i "Z kijkami w drogę" (marsz nording walking) na takim samym dystansie.

 • VII Gostynińskie Bike Tour

Gostyniński Słownik Biograficzny

Gostyniński Słownik Biograficzny jest pierwszą tego typu książką w Gostyninie. Zawiera 530 biogramów w układzie alfabetycznym osób urodzonych w Gostyninie lub przybyłych do naszego miasta i tu działających. Wydawcą książki jest Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe. Przy opracowywaniu biogramów udział wzięło bezinteresownie 17 osób.

Zachęcamy do nabycia słownika, gdyż jest to niewątpliwie ważna pozycja dotycząca historii naszego miasta.

Książka dostępna będzie po promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

 • Promocja książki

Reforma oświaty w gostynińskich szkołach - wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej

Zapraszamy 27 września br. do Zamku Gostynińskiego na godz. 17.00 na otwarcie Punktu Informacji Turystycznej. W programie uroczystości o godz. 17.20 planowane jest zwiedzanie Zamku z przewodnikiem, następnie o godz. 18.00 wystawa zdjęć i prelekcja Jarosława Fischbacha pt. "Uroki turystyczne Ziemi Gostynińskiej" a po niej promocja książki pt. "O jeden ląd za daleko".

 • Punkt Informacji Turystycznej

Spotkanie autorskie z Arturem Justyńskim

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina zaprasza na spotkanie autorskie z gostynianinem Arturem Justyńskim autorem zbioru opowiadań "Opowieści zza rzeki".

 • Spotkanie autorskie z Arturem Justyńskim

100-lecie Gostynińskiej „Jedynki”

Zapraszamy do obejrzenia filmu o najstarszej Szkole Podstawowej w Gostyninie. Już niedługo, bo 18 listopada 2017r. gostynińska „Jedynka” czyli Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej obchodzić będzie 100-lecie powstania. Zachęcamy do zapoznania się z historią placówki, jej kolejnymi dyrektorami i nauczycielami, a także remontami i udogodnieniami. Zobaczycie Państwo jak zmieniał się budynek szkoły na przestrzeni lat do chwili obecnej, kiedy to wyremontowany zachęca do nauki w jego murach. Należy dodać, że szkoła jest przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych.

Informacje o szkole uzupełniają wypowiedzi pani dyrektor Magdaleny Andrzejczak i Burmistrza Miasta Gostynina pana Pawła Kalinowskiego.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2018

Szanowni Państwo,
po raz trzeci realizujemy w naszym mieście Budżet Obywatelski.

Jest to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta: diagnozują potrzeby, zgłaszają projekty a następnie oddają na nie swoje głosy.

Na realizację projektów inwestycyjnych oraz o charakterze kulturalnym i sportowym przeznaczono kwotę 250.000 zł.

Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu, w tym sporządzenie odpowiednich dokumentacji  (o ile to konieczne) nie może przekroczyć kwoty:
a/ projekt inwestycyjny                             - 40.000 zł.,
b/ projekt o charakterze kulturalnym    - 15.000 zł,
c/ projekt o charakterze sportowym      - 15.000 zł

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami, trybem i terminami poszczególnych czynności związanych z konsultacjami dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.


Zarządzenie Nr  118/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  04 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu  Obywatelskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 319/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

 • Budżet Obywatelski 2018

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2018

Zachęcam do składania swoich propozycji zadań do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Od wczoraj tj. od 9 do 31 października 2017 r. trwa nabór projektów do zrealizowania w III edycji Budżetu Obywatelskiego.

Nowością w tej edycji jest możliwość realizacji oprócz projektów inwestycyjnych, również projektów o charakterze kulturalnym i sportowym oraz zgłoszenie projektu przez Lidera/Liderów (2 osoby).

Należy mieć jednak na względzie, że projekty o charakterze kulturalnym lub sportowym muszą być przeprowadzone na terenie miasta Gostynina i nie mogą być częścią imprez i uroczystości organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę Miasta Gostynina lub jej jednostki organizacyjne, spółki miejskie, zakłady budżetowe.

Przewiduje się, że kwota wydatków, która może zostać wydzielona w budżecie miasta na realizacje tych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła do 250.000 zł, a całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu (w tym sporządzenie odpowiedniej dokumentacji o ile to będzie potrzebne) nie może przekroczyć kwoty 40.000 zł w projekcie inwestycyjnym, a w projektach kulturalnych i sportowych 15.000 zł.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018'' składamy w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. nr 2015 lub wysyłamy listem na podany wyżej adres.

Serdecznie zapraszam do zgłaszania ciekawych, wartych realizacji projektów.

Realna pomoc dla przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw tworzeniu korzystnych warunków dla przedsiębiorców działających na terenie Gostynina, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski przygotował projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe. Uchwała ma na celu  przyciągnięcie potencjalnych inwestorów oraz pobudzenie przedsiębiorczości w Gostyninie.

Projekt uchwały zakłada, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości na okres 3 lat podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie to stanowi regionalną pomoc inwestycyjną przyznaną na inwestycję początkową tj. związaną m.in. z założeniem nowego zakładu i zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu poprzez jego rozbudowę. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości podatnik nabędzie z dniem złożenia pisemnego zgłoszenia.

Projekt uchwały przewiduje również wyłączenia zwolnień tj. przypadki w których uchwały tej nie będzie można stosować w stosunku do:

- podatników, którzy na terenie Gminy Miasta Gostynina zalegają z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz z opłat z tytułu wieczystego użytkowania

- inwestycji związanej z nabyciem, budową oraz rozbudową nieruchomości przeznaczonych na stacje paliw, hotele lub podobne obiekty zakwaterowania, usługi gastronomiczne, banki, działalność finansową lub ubezpieczeniową, działalność handlową detaliczną, hurtową oraz w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom.

"Cieszy mnie bardzo, że zaproponowany przeze mnie projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Radnych podczas obrad stałych komisji. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe, niewątpliwie stanowić będą zachętę dla przedsiębiorców do realizowania nowych inwestycji na terenie naszego miasta, a także spowodują zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności" - podsumował Burmistrz Paweł Kalinowski.

 • Gostynin z lotu ptaka
 • Dzień Edukacji Narodowej

Puchar dla Mazura!

W finałowym meczu Pucharu Polski na szczeblu POZPN Mazur Gostynin wygrał z Wisłą Płock 2:0 i tym samym gostyniński zespół po raz pierwszy w historii zdobył Puchar Polski Płockiego OZPN.
 
Środowe spotkanie obie drużyny zaczęły dość nerwowo. Stawka pojedynku zrobiła w tym przypadku swoje. Grę szybciej uspokoili Nafciarze, w których szeregach szczególnie aktywny był Damian Szczepański. Pierwszy, choć niecelny, strzał oddał jednak stoper Dominik Konwerski, po dośrodkowaniu Kamila Nowickiego z rzutu rożnego. Zawodnicy Mazura pod bramkę Bartłomieja Gradeckiego zapędzili się dopiero po kwadransie, choć z ich pierwszej groźnej akcji nic konkretnego nie wyszło. W 18. minucie na wysokości pola karnego sfaulowany został Michał Matecki. Z wolnego dośrodkowywał kapitan przyjezdnych Bartłomiej Dębicki i zrobił to na tyle dobrze, że Bartosz Komorowski strzałem głową dał gościom prowadzenie. Tym samym niebiesko-biało-niebiescy stracili pierwszego gola w tych rozgrywkach. W trzech wcześniejszych pucharowych starciach przeciwnicy nie potrafili znaleźć drogi do płockiej siatki, a sami wyciągali piłkę z siatki aż 21 razy! Po stracie bramki inicjatywę przejęli Wiślacy, którzy niestety nie potrafili udokumentować rosnącej przewagi. Przewagi, która tuż przed przerwą była na tyle duża, że gracze Rajmunda Koperka i Artura Serockiego na dłużej zdołali zamknąć przeciwników w ich "szesnastce". Najlepszą okazję w 38. minucie zmarnował jednak Szczepański. 21-latek trochę przypadkowo znalazł się jedynie przed Bartoszem Tomczakiem, ale mocno kopnął wprost w bramkarza rywali i do przerwy rezultat nie uległ zmianie. Drugą część Młoda Wisła rozpoczęła z nie mniejszym impetem niż kończyła pierwszą. W 49. minucie bezpośrednio z wolnego Tomczaka próbował zaskoczyć Sebastian Graczyk, lecz nieznacznie się pomylił. Dziesięć minut później niepewność i błąd dwóch defensorów beniaminka IV ligi mógł wykorzystać rezerwowy Jakub Panek, który po przechwycie piłki znalazł się na niezłej pozycji, ale nie trafił nawet w światło bramki. W kolejnych minutach Nafciarze nadal nie mogli znaleźć sposobu na sforsowanie defensywy gostyninian, którzy w 73. minucie mieli rzut wolny. Z dalszej odległości ładnie przymierzył jeden ze zmienników Gracjan Sobczak, ale Gradecki popisał się skuteczną interwencją. Ostatnia faza środowej potyczki przyniosła zmianę rezultatu. W 84. minucie - po przechwycie futbolówki - na strzał z około 25. metrów zdecydował się Bartłomiej Dębicki, który wyszedł mu fantastycznie i ostatecznie doświadczony pomocnik pokonał golkipera Wisły. Tym samym to Mazur Gostynin kosztem Wisły II Płock cieszył się z końcowego triumfu w Pucharze Polski na szczeblu POZPN.
 

18 października 2017 r. na stałe zapisze się w 90-letniej historii MKS Mazur Gostynin!!!
 
 
Wisła II Płock - Mazur Gostynin 0:2 (0:1) Bartosz Komorowski 18', Bartłomiej Dębicki 84'
 
Wisła II Płock: 93. Bartłomiej Gradecki - 91. Bartłomiej Ziemak, 15. Mateusz Tomaszewski, 4. Dominik Konwerski (82, 44. Marcin Mielczarski), 3. Sebastian Graczyk - 6. Seweryn Truskolaski (64, 89. Eryk Krawczyk), 7. Radosław Gałązka - 8. Piotr Majchrzak (46, 9. Olaf Bieńkowski), 2. Damian Szczepański, 14. Kamil Nowicki (46. 25. Jakub Panek) - 19. Filip Januszczak (69, 20. Bartłomiej Machnicki), trenerzy: Rajmund Koperek i Artur Serocki
 
Mazur Gostynin: 1. Bartosz Tomczak - 5. Arkadiusz Wróblewski (46, 2. Jarosław Kułaga), 19. Konrad Popławski, 7. Arkadiusz Majchrzak, 17. Kasjan Klimkiewicz - 6. Eryk Przybylski (46, 8, Rafał Wilamowski), 13. Bartłomiej Dębicki - 14. Bartosz Wiśniewski (46, 9. Damian Surmak), 4. Bartosz Komorowski, 15. Michał Matecki (60, 16. Mateusz Ostrowski) - 18. Patryk Gronalewski (58, 3. Gracjan Sobczak); trener: Waldemar Figurski Źółte kartki: Graczyk, Tomaszewski-Wilamowski, Surmak, Kułaga. Czerwona kartka: Tomaszewski - 87. minuta - za drugą żółtą. Sędzia: Tomasz Marciniak (Płock).

Zapis wideo meczu: https://www.youtube.com/watch?v=985E0S2yHyo
 

 
źródło: http://mazurgostynin.futbolowo.pl, Wisła Płock TV / marketing

 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock
 • Mazur vs Wisła II Płock

LXVII sesja Rady Miejskiej w Gostyninie

W  dniu 16 października  2017  roku odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina obrady LXVII  sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. W czasie obrad przekazane zostały informacje na temat ochrony zdrowia na terenie miasta, których udzielił: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego oddział Gostynin i NZOZ Szkol-Med. s.c.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe, uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 czy też ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2018 rok.

Co się dzieje w mieście - rozmowa z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Informacje na temat wydarzeń kulturalno-oświatowych, a także inwestycji miejskich czy Budżetu Obywatelskiego 2018 dowiecie się Państwo z wywiadu z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim.

Malarstwo Stanisawa Baja - wernisaż

Wystawa malarstwa Stanisława Baja, którą będziemy mieli przyjemność udostępniać dla Państwa w MCK jest prezentacją jednego z kluczowych dla twórczości artysty wątków – pejzażu.

Artysta wierny jest jednemu miejscu, z którego obserwuje i analizuje zmieniająca się przyrodę. Przedstawiane zakola dzikiej rzeki Bug namalowane wprost z natury, od realistycznych do abstrakcyjnych, mają wymiar symboliczny. Zawężenie tematu stało się również doskonałym polem do poszukiwań formalnych. Wybór obejmuje obrazy powstałe w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Stanisław Baj urodził się w 1953 roku w Dołhobrodach nad Bugiem na Podlasiu. Studiował malarstwo w ASP w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1982 roku pracuje w macierzystej uczelni. Obecnie jest profesorem na Wydziale Malarstwa oraz pełni funkcję prorektora. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach w kraju i za granicą.

http://www.artinfo.pl/pl/blog/relacje/wpisy/swiatlo-pomiedzy-realizmem-a-abstrakcja/

Wernisaż: 7 listopada (wtorek) 2017 r., godz. 18:00. Galeria im. Pawła Tencera w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie.

żródło: MCK Gostynin

 • Malarstwo Stanisława Baja

Na deskach MCK-u znów zagoszczą wielkie gwiazdy

Pięć osób, siedem osobowości i jedna szafa. Co z tego wyniknie?

Spektakl pt. "Przepraszam, co Pan tu robi?"

Sytuacje, które miały miejsce poddawane są w wątpliwość, a czasy tych wydarzeń nie do końca są określone. Absurdalne dialogi, błyskotliwe riposty, popkulturowa erudycja i sytuacje, w które bohaterowie zapędzają się z coraz większym entuzjazmem. Perypetie tych postaci, są bliskie każdemu z nas. Zobaczymy w nich siebie, wujka czy sąsiada. Nie jest to kolejna adaptacja angielskiej sztuki. Rozśmieszy, zaskoczy, momentami oburzy. Po obejrzeniu tej komedii, będziesz miał więcej pytań niż odpowiedzi. Pytań, na które odpowiedzieć musisz sobie sam.

 

16 listopada (czwartek) 2017 r. godz. 19:00


BILETY w cenie 80 zł do nabycia w kasie kina Siemowit lub na www.kupbileciek.pl  ;  www.agencjadliabel.pl  ; www.biletyna.pl ; www.ebilet.pl lub w salonach Empik.

 • Teatr "Przepraszam, co Pan tu robi"

Przegląd piosenki i konkurs plastyczny

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Jesień 2017” oraz XXIII Przeglądzie Piosenki Podróżnej „Jesień 2017”.
Przegląd oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się 30.11.2017 w Miejskim Centrum Kultury.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
 

 • Jesień 2017
 • Jesień 2017
 • Jesień 2017
 • Jesień 2017

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2017r. (sobota).

 • -

Andrzejki w Zamku Gostynińskim

Zamek Gostyniński przygotował dla Państwa pełną magii noc Andrzejkową, która odbędzie się 25 listopada br. od godz. 20.00.
Informacje i zapisy pod numerami telefonów 24 235 45 00, 669 205 363.
Zapraszamy w imieniu organizatora.

 • Andrzejki w Zamku Gostynińskim

Poznaj projekty, na które możesz głosować w 3 edycji Budżetu Obywatelskiego

Gostyniński  Rower  Miejski, Jazz,  Blues,  Rock'n'roll – koncerty  z  kulturą  cykl  Jam  Session, czy Plac  zabaw  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  5 …? Sam zdecydujesz.

W tym roku do Urzędu Miasta wpłynęło 20 projektów do Budżetu Obywatelskiego 2018. Po weryfikacji zostało ich 10, i właśnie na nie od jutra tj. od 14 listopada do 1 grudnia br. mieszkańcy będą mogli głosować. Zachęcamy do zapoznania się z listą pozytywnie zweryfikowanych projektów i zakwalifikowanych do głosowania.  

 

Jesienne spotkania z poezją

Już 24 listopada 2017 r. (piątek) Vox Singers zaśpiewa po raz drugi w chóralnym życiu z Joanną Lewandowską. Tego dnia, ale pół godziny wcześniej, odbędzie się spotkanie z poetą Krzysztofem Cezarym Buszmanem, z którym to dwa lata temu też wystąpiliśmy na wspólnym koncercie. Można rzec, spotkanie starych znajomych. Zapraszamy na Zamek do Gostynina!

Początek godz. 19:00.

Organizatorem koncertu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie.

 • Jesienne spotkania z poezją

Certyfikat dla Punktu Informacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna przyznała Certyfikat dla gostynińskiego Punktu Informacji Turystycznej. Po pół roku funkcjonowania i pozytywnej ocenie, Punktowi nadano 3 gwiazdki z czterech możliwych do uzyskania. Celem przeprowadzenia certyfikacji jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej oraz stworzenia krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się 16 listopada 2017 r. w Radomiu podczas konferencji "Konkurencyjny region turystyczny-kreacja, rozwój, promocja" zorganizowanej przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Certyfikat z rąk Leszka Ruszczyka posła na sejm RP, Rafała Rajkowskiego członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz Prezes MROT Jana Błońskiego odebrał, w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina, Paweł Gostyński - Prezes Agencji i Promocji Zamek. W konferencji uczestniczyła również Magdalena Świderska - Naczelnik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia.


Gostyniński Punkt Informacji Turystycznej wdrożono do działania dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Gminą Miasta Gostynina, a Agencją Rozwoju i Promocji Zamek sp. z o.o. Mieści się on tuż przy recepcji hotelu zamkowego. Od końca lipca turyści odwiedzający Zamek mogą otrzymać informator miejski, mapę Gostynina, broszurkę o zabytkach naszego miasta, ale również wiele publikacji o regionie. Oprócz zasięgnięcia informacji o mieście i regionie, można tam także wypić kawę czy herbatę oraz bezpłatnie skorzystać z internetu. W środy w samo południe zamek oferuje podróż do czasów Siemowita z przewodnikiem. Spacer zamkowy to bezpłatna możliwość zwiedzenia Zamku Gostynińskiego, okazja do poznania lokalnej historii czy pokazania gościom największej atrakcji turystycznej naszego miasta.

Punkt otwarty jest całodobowo 7 dni w tygodniu. Z usług PIT mogą skorzystać także osoby niepełnosprawne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą z zakresu obsługi ruchu turystycznego lub te, które chciałyby włączyć się do wspólnej akcji informacyjno-promocyjnej naszego regionu.

 

 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • -
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej
 • Certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej

Pierwsze darmowe warsztaty Startup Maraton w Gostyninie

Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz od czego zacząć? Jesteś już działającym przedsiębiorcą i chciałbyś więcej sprzedawać lub dywersyfikować przychody? Jesteś pracownikiem firmy i chcesz wiedzieć więcej na temat marketingu i nowych technologii? Jesteś bezrobotny i cały czas borykasz się z problemem znalezienia pracy lub pomysłu na siebie?

 

Możesz zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe i biznesowe biorąc udział w pierwszych warsztatach Startup Maraton, które odbędą się 2 grudnia (sobota), w godzinach 9-17, w MCH Stara Betoniarnia. Dzięki 100%  dofinansowaniu udzielonemu przez Urząd Miasta Gostynina warsztaty są darmowe.

 

‚‚Jednym z najpopularniejszych dzisiaj szablonów modelu biznesowego nie jest mocno już przestarzały biznesplan, ale Business Model Canvas. Opracowany przez Alexa Osterwaldera, szablon stał się w świecie startupów wręcz synonimem opracowywania modelu biznesowego. Na model biznesowy składa się 9 podstawowych obszarów, które wpisują się w proces zarabiania przez organizację pieniędzy. Dotyczą one 4 głównych dziedzin w działalności biznesowej: klienta, oferty, infrastruktury oraz finansów. W oparciu o tę metodę przeprowadzimy warsztaty w Gostyninie, które dedykujemy nie tylko biznesowi, ale każdemu kto chce myśleć bardziej kreatywnie i nie zostać w tyle’’ - twierdzi Małgorzata Gontarek, organizatorka wydarzenia, która reprezentuje firmę Webtango.pl oraz działa jako reprezentantka Fundacji Startup Poland.

 

Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na dopracowanie  i przetestowanie pomysłu na biznes. Dowiedzą się jak wystartować z własnym biznesem minimalizując ryzyko porażki. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów.

 

Rejestracja na wydarzenie: startupgostynin.evenea.pl

Strona wydarzenia na Facebooku: bit.ly/2yY0n4s

Dedykowane hasztagi w social media: #startup #startupgostynin #gostynin

Kontakt z organizatorem: malgorzata@webtango.pl

 • Warsztaty startup

Potrafisz gotować, piec? Podejmij wyzwanie i weź udział w naszym konkursie, wygraj nagrodę

Zachęcamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy i miasta Gostynin, których pasją jest gotowanie, do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym "Na wigilijnym stole". Wystarczy przygotować wypiek bożonarodzeniowy lub potrawę wigilijną według własnej receptury lub na podstawie przepisu tradycyjnego i odpowiednio zaprezentować ją w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 16 grudnia br. Powołana komisja konkursowa oceniać będzie smak potrawy lub wypieku, pracochłonność wykonania i estetykę podania. Wygrywają te potrawy, które otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję Konkursową. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 11grudnia br. o godz. 15.00.

Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

 

 • Regulamin konkursu kulinarnego
 • Regulamin konkursu kulinarnego

Koncert andrzejkowy w MCK

 • Koncert Chóru ze Żnina

1 grudnia oddajmy hołd poległym w Woli Łąckiej w 1939 r.

 • 78. rocznica rozstrzelania mieszkańców Gostynina i ziemi gostynińskiej

Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni

W dniu dzisiejszym (30 listopada) podczas obrad sesji Rady Miejskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla sportowców wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz stypendiów dla najzdolniejszych uczniów z naszego miasta. Z rąk Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie Andrzeja Robackiego nagrody pieniężne w uznaniu za całokształt działalności sportowej i wysokie wyniki sportowe otrzymali:

 1. Łukasz Flejszer, czynny zawodnik uprawiający wrotkarstwo szybkie, instruktor jazdy na rolkach, trener prowadzący szkolenia zawodników UKS Zwoleń Team zamieszkałych na terenie miasta Gostynina, osiągających dobre wyniki we wrotkarstwie. Poza tym Pan Łukasz w roku 2016 zajął I miejsce na dystansie 9,6 km w I Półmaratonie we wrotkarstwie szybkim w Grodzisku Mazowieckim na szczeblu Pucharu Polski (4.000 zł).

 2. Pan Kamil Fabisiak uprawiający dyscyplinę sportową tenis ziemny na wózkach, który w 2016 r. zdobył złoty medal w grze singlowej Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym na wózkach (3.000 zł).

 3. Pan Bartłomiej Stolarz, uprawiający dyscyplinę sportową piłka nożna plażowa, który reprezentował drużynę Silesia Becpak Firtech Arena w piłce nożnej plażowej i wywalczył w 2017 r. wraz z drużyną III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w piłce nożnej plażowej (3.000 zł).

 4. Pan Arkadiusz Rutowski, trener i aktywnie grający zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego ALFA, który w 2017 roku jako trener wraz z zawodnikami wywalczył awans zespołu do rozgrywek wyższego szczebla – III Ligi (4.000 zł).

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej zostały wręczone również stypendia w formie pieniężnej dla najzdolniejszych gostynińskich uczniów.

Z rąk Burmistrza Miasta Gostynina i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie zarówno nagrodzeni uczniowie jak i ich dumni rodzice otrzymali dyplomy, gratulacje i jednorazową nagrodę pieniężną.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Promowanie młodych uzdolnionych mieszkańców Miasta Gostynina ożywia pozytywną rywalizację, sprzyja rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań a także zwiększa szanse edukacyjne młodych ludzi.

Zgodnie z Regulaminem Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów (Uchwała Nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 roku  w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”) stypendia za rok 2016/2017 otrzymali:

 1. Michał  Patrycjusz Tyrolski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie za szczególne osiągnięcia w nauce w wysokości 2.000,00 złotych.

 2. Radosław  Witkowski – uczeń Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV  za szczególne osiągnięcia  w nauce w wysokości  1.500,00 złotych.

 3. Klaudiusz Michał  Mikołajczyk – uczeń Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV  za szczególne osiągnięcia w nauce w wysokości 1.500,00 złotych.

 4. Daniel Wujkowski – uczeń Gimnazjum nr 2  im. Polskich Noblistów za szczególne osiągnięcia w nauce w wysokości 2.000,00 złotych.

 5. Natalia Kusiak – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte za szczególne osiągnięcia w nauce w wysokości 1.500,00 złotych.

 6. Weronika Stańczyk – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia za szczególne osiągnięcia artystyczne w wysokości 2.000,00 złotych.

7. Adrian Przybyła – uczeń Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów za szczególne osiągnięcia  sportowe w wysokości 1.500,00 złotych.

8. Kacper Farys – uczeń  Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 1.500,00 złotych.

9. Maja Pawłowska – uczennica  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte za szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 1.500,00 złotych.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • Sportowcy i najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
 • -

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora "Parostatek"

 • Uroczyste otwarcie Klubu Seniora "Parostatek"

Kolejne mieszkania socjalne oddane do użytku

W dniu dzisiejszym oddany został do użytku budynek wielorodzinny z lokalami socjalnymi dla 60 rodzin przy ul. Targowej 5B. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Paweł Kalinowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Robackim, Prezesem MTBS Konradem Wilkanowiczem i wykonawcą inwestycji Prezesem firmy Hydropol Pawłem Żółtowskim.

Pozwolenie na budowę tego budynku uzyskano 16.04.2014 r., natomiast przetarg na realizację inwestycji ogłoszony został w styczniu 2016 r. Umowa z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą czyli gostynińską firmą Hydropol zawarta została w marcu ubiegłego roku i wówczas prace ruszyły z impetem. Wszyscy mieszkańcy z zainteresowaniem obserwowali na jakim etapie w danym czasie są prace budowlane.

- Jest to taki niezwykły element naszych codziennych działań na rzecz samorządu i mieszkańców, będący zwieńczeniem pracy wielu osób, poprzedzonej wieloma niełatwymi rozmowami i decyzjami. Dzięki jednak determinacji i wsparciu szerokiego grona osób udało się całe przedsięwzięcie doprowadzić do końca. Jest to największy, materialny dar jaki możemy mieszkańcom ofiarować – powiedział Burmistrz.

Budowa bloku socjalnego możliwa była dzięki dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 763 228,80 złotych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 6 203 286,19 i obejmuje opracowanie projektu, wykonanie przyłączy gazowych, elektrycznych, nadzory autorskie i inwestorskie oraz prace budowlane. W czterokondygnacyjnym podpiwniczonym, budynku znajduje się 60 mieszkań o powierzchni od 32 do około 63 m2 oraz pomieszczenia gospodarczo-techniczne.

W tym uroczystym dniu Burmistrz życzył mieszkańcom nowych lokali wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia, który rozpoczął się wraz z odebraniem kluczy do mieszkań.

 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego
 • Uroczyste oddanie do użytku bloku socjalnego

Spotkanie wigilijne "Kolęda łączy pokolenia"

 • -

Podsumowanie 2017 roku - wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Prezentujemy wywiad, podczas którego Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski podsumowuje działania w mieście - inwestycje, wydarzenia gospodarcze i kulturalne w mijającym roku.

Zabawa Sylwestrowa w Rynku Miejskim

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Centrum Kultury zapraszają na Sylwestra w Rynku Miasta.
Impreza rozpocznie się o godz. 23.00 przy muzyce mechanicznej i trwać będzie do 1.00 w nocy.

Kilka minut przed północą, burmistrz złoży zebranym w Rynku mieszkańcom życzenia noworoczne. Następnie zaprezentowany zostanie pokaz sztucznych ogni.

Zabawa Sylwestrowa w Rynku Miejskim

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Centrum Kultury zapraszają na Sylwestra w Rynku Miasta.
Impreza rozpocznie się o godz. 23.00 przy muzyce mechanicznej i trwać będzie do 1.00 w nocy.

Kilka minut przed północą, Burmistrz złoży zebranym w Rynku mieszkańcom życzenia noworoczne. Następnie zaprezentowany zostanie pokaz sztucznych ogni.

 • Sylwester 2017

Życzenia świąteczne Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Burmistrz Paweł Kalinowski składa życzenia Mieszkańcom Gostynina.

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok - wideo

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego, dotyczącym zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Już dzisiaj! DRUGS FILES ostatni raz w Gostyninie!

Kolejna odsłona niesamowitych wrażeń i nowych umiejętności nabytych przez młodych aktorów z Akademii Inicjatyw Młodzieżowych, tym razem jednak nie działali oni sami w celu zwiększenia przekazu show. Dwa ośrodki połączyły swoje siły i tak AIM i Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie stworzyli razem fantastyczny, dziwny, inny, muzyczny, interaktywny spektakl, który musicie zobaczyć‼!

Prosta historia, która ma na celu zwizualizować i uświadomić działanie używek. Bez umoralniającej pogadanki, bez ściemy, tylko autentyczna młodzieńcza wizja i doświadczenie instruktorów – wybitnych artystów uczyniły rewelacyjne i mocne przedstawienie.

Bilety można zakupić w kasie kina Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie lub w Studio Kravtrening ul. Termalna 4 Gostynin.

Cena: 15 zł.

 

 

 • DRUGS FILES

Tropem dziecięcych snów

Zapraszamy w imieniu organizatora na eMCeKowe warsztaty zimowe dla dzieci w wieku od 7 lat. Odbywać się będą zajęcia ruchowe, plastyczne, teatralne i muzyczne.

W tym roku to dzieci powiedziały czego oczekują, dlatego zajęcia odbywać się będą zgodnie z ich pragnieniami w dniach 22.01.2018 - 26.-01.2018.

Zapisów można dokonywać już od dzisiaj - 02.01.2018 w MCK lub pod numerem telefonu 24 235 34 47.

 • Tropem dziecięcych snów

Zmarł ks. Jerzy Niestępski

 • Nekrolog

Obchody 155. Rocznicy Powstania Styczniowego

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz zapraszają na obchody 155. Rocznicy Powstania Styczniowego, które rozpoczną się 21 stycznia 2018r. o godz. 12.30 Mszą św. w kościele w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego. Następnie o godz. 14.00 uroczystości przeniosą się pod pomnik Powstańców Styczniowych w Gaśnem.

 • Obchody 155. Rocznicy Powstania Styczniowego

Realizacja budżetu 2018 - wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim, podczas którego gospodarz naszego miasta mówi o realizacji budżetu na 2018 rok.

Zmarł Tadeusz Milczarek

 • -

Tłusty czwartek z Parostatkiem

 • Tłusty czwartek z Parostatkiem

Chcesz załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPK – TUTAJ.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na kilka sposobów:

1. Indywidualnie w Punktach Potwierdzających
Wszystkim mieszkańcom Gostynina przypominamy, że od kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Gostynina funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP (eGO). Każdy mieszkaniec miasta zainteresowany założeniem konta na ePUAP oraz posiadaniem profilu zaufanego może przyjść do sekretariatu Urzędu Miasta przy ul. Rynek 26 (I piętro) i dokonać potwierdzenia profilu zaufanego. Wszystkich zainteresowanych posiadaniem bezpłatnego profilu zaufanego serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w sekretariacie Urzędu Miasta.
Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji przez Gminę Miasta Gostynina Projektu Partnerskiego pn.: „Sprawność - satysfakcja kompetencja - wysoka jakość obsługi mieszkańców regionu płockiego i ciechanowskiego.”
     
2. Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym
 Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
 Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.
 Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
 Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający (o którym pisaliśmy powyżej).  Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Dodatkowo na stronie www.pz.gov można sprawdzić, gdzie znajdują się inne Punkty Potwierdzające.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.
Pełna lista punktów potwierdzających - TUTAJ.
     
3. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.
Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

1. Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
2. Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
3. Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
4. Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
5. Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
6. Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
7. Dziesiątki innych spraw.

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

 • Proflil Zaufany
 • Profil Zaufany

Bijące serce "Zakochanego Gostynina". Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Wszystkim tym, którzy szczerze i prawdziwie kochają, Urząd Miasta Gostynina (Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia) daje wyjątkową okazję wyrażenia swojej gorącej miłości, poprzez udział w konkursie "Zakochany Gostynin".

W naszym pięknym mieście w dniach od 14 lutego do 15 lutego 2018r. w miejscach wyjątkowych dla zakochanych gostyninan osoby trafione strzałą amora mogą wykonać sobie zdjęcie. Jednym z elementów fotografii musi być serce z napisem "Zakochany Gostynin". Do miejsc tych należy: Zamek Gostyniński przy ul. Zamkowej 31, Restauracja-Pizzeria BORDOO ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 40, Miejskie Centrum Kultury przy ul. 1 grudnia 1939 roku, Restauracja "Sahara" ul. Rynek 6 i Cukiernia Wasiakowie – Rynek 21 A.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające konto na portalu Facebook.com i będące fanami oficjalnego fanpage’a Miasta Gostynina znajdującego się na portalu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/UMGostynin/. Zdjęcia konkursowe należy umieszczać w komentarzach pod postem „Zakochany Gostynin” na fb https://www.facebook.com/UMGostynin/ oraz polubić oficjalny fanpage Miasta Gostynina https://www.facebook.com/UMGostynin/

Informacja o punktach zostanie zamieszczona na portalu facebook.com i stronie www.gostynin.pl

Zakochani wstawiają jedno wcześniej nie publikowane zdjęcie w formacie JPG, do którego oczywiście posiadają prawa autorskie.

Święty Walenty zawładnął także sercami naszych sponsorów, którzy przyczynili się, do tego, aby święto zakochanych było w naszym mieście wyjątkowe. Należą do nich:

Gabinet masażu Manawa

Zamek Gostyniński,

Pizzeria - Restauracja BORDOO,

Cukiernia Wasiakowie

Restauracja Sahara.

A teraz bardzo ważna informacja - dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia. Zwycięzcą zostaje osoba, której fotografia zdobędzie najwięcej polubień/like’ów do dnia 15 lutego 2018r. Należy dodać, że nagrody i wyróżnienia przewidziane w Konkursie są bardzo atrakcyjne:

- I miejsce - masaż relaksacyjny w gabinecie masażu Manawa w Zamku Gostynińskim

- II miejsce - kolacja dla dwóch osób w Zamku Gostynińskim podczas reggae party „Marleyki 2018” 24.02.2018 r.

- III miejsce - dwa Voucher-y po 50 zł do wykorzystania w restauracji-pizzerii BORDOO

 

- I Wyróżnienie – jeden Voucher za 50 zł do wykorzystania w restauracji-pizzerii BORDOO

- II Wyróżnienie - kolacja dla dwóch osób (pizza rodzinna) w restauracji Sahara w Gostyninie

- III Wyróżnienie - deser lodowy dla dwojga w Cukierni Wasiakowie.

Sponsorzy nagród


 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Regulaminu konkursu.

Rozmowa z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim, podczas którego gospodarz naszego miasta mówi o inwestycjach miejskich, pozyskanych  przez Miasto dofinansowaniach i zmianie nazw ulic.

 • Konkurs "Zakochany Gostynin"

Marleyki 2018 Gostynin. Reggae Party w Zamku Gostynińskim

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie ma zaszczyt zaprosić wszystkich na Reggae Party Marleyki 2018 - imprezę upamiętniającą 73 rocznicę urodzin Boba Marleya.

Wstęp wolny!

Czas i miejsce: Sobota, 24.02.18, Zamek Gostyniński.

Startujemy o godzinie 20:00.

Duchowy pokarm muzyczny zapowiadają:

Nowa Kultura,

Santaluzja,

Vibes

Karma Sound.

Dodatkowo: w trakcie trwania imprezy będzie można skorzystać z usług fachowców z Art of Dreads i skręcić sobie dreda lub zapleść warkoczyk :)

Uwaga! dla pierwszych 60 osób specjalna pamiątkowa niespodzianka, rozdawana przy wejściu :)

"Dobre w muzyce jest to, że kiedy Cię uderzy, nie czujesz bólu"
Bob Marley

 

 • Marleyki 2018 Gostynin. Reggae Party w Zamku Gostynińskim

Zobacz kto wygrał

Konkurs Walentynkowy "Zakochany Gostynin" dobiegł końca. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywność. Oczywiście zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Urząd Miasta wraz ze wsparciem sponsorów. Przypominamy, iż w tym konkursie sponsorami nagród byli:

Poniżej publikujemy zdjęcia, które zdobyły największą ilość polubień i wygrały atrakcyjne nagrody:

- I miejsce - masaż relaksacyjny w gabinecie masażu Manawa w Zamku Gostynińskim

- II miejsce - kolacja dla dwóch osób w Zamku Gostynińskim podczas reggae party „Marleyki 2018” 24.02.2018 r.

- III miejsce - dwa Voucher-y po 50 zł do wykorzystania w restauracji-pizzerii BORDOO

- I Wyróżnienie – jeden Voucher za 50 zł do wykorzystania w restauracji-pizzerii BORDOO

- II Wyróżnienie - kolacja dla dwóch osób (pizza rodzinna) w restauracji Sahara w Gostyninie

- III Wyróżnienie - deser lodowy dla dwojga w Cukierni Wasiakowie.

 

Vouchery czekają na zwycięzców w Urzędzie Miasta Gostynina, pokój 305 II piętro. Zapraszamy!

 

 • I Miejsce - Zakochany Gostynin
  I Miejsce - Zakochany Gostynin
 • II Miejsce - Zakochany Gostynin
  II Miejsce - Zakochany Gostynin
 • III Miejsce - Zakochany Gostynin
  III Miejsce - Zakochany Gostynin
 • I Wyróżnienie - Zakochany Gostynin
  I Wyróżnienie - Zakochany Gostynin
 • II Wyróżnienie - Zakochany Gostynin
  II Wyróżnienie - Zakochany Gostynin
 • III Wyróżnienie - Zakochany Gostynin
  III Wyróżnienie - Zakochany Gostynin
 • Vouchery dla zwycięzców

Spotkanie autorskie

 • Spotkanie autorskie

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • Dzień Pamięci Żołnierzy Wykletych

Dziękujemy, dziękujemy... za krew

Dziękujemy gorąco wszystkim ludziom dobrego serca za tak liczne oddawanie krwi dla Andrzeja Klimuka. W dniu dzisiejszym do mobilnego ambulansu  poboru krwi w Gostyninie przed Ratuszem przybyło około 50 osób, aby bezinteresownie pomóc naszemu koledze, który walczy o życie. Podziękowania składamy również wyspecjalizowanemu personelowi z krwiobusu, który sprawnie przyjął tak liczną grupę osób z ogromnym sercem.

Przypominamy, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca do Gostynina (Rynek) przyjeżdża krwiobus, w którym możecie Państwo oddać krew i uratować komuś życie...
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gostynina do aktywnego udziału.

 

 • Pobór krwi
 • Pobór krwi
 • Wyścig o Puchar Siemowita

Zapraszamy na koncert

 • Contra Mundum

WIECZÓR W SPÓDNICY

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie zaprasza wszystkie Panie na wieczór w spódnicy. Wymiana ciuszków, kawa, słodkie babeczki i pikantne ploteczki ;)

Serdecznie zapraszamy.

 

 • Wieczór w spódnicy

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim - inwestycje i obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Gostyninie

Program Wyścigu o Puchar Siemowita - utrudnienia w ruchu

W dniu 22 kwietnia (niedziela) 2018 r. organizowane są Ogólnopolskie Zawody Sportowe we Wrotkarstwie „Wyścig o Puchar Siemowita”. Jest to impreza promująca nasze Miasto.

TRASA WYŚCIGÓW PRZEBIEGAĆ BĘDZIE ULICAMI:
Start i meta wyścigu usytuowana będzie przy Rondzie Rodziny Higersbergerów ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin (okolice Zamku Gostynińskiego),
dystanse od 100-900 m dla najmłodszych ul. Zamkowa,
dystanse 3,2 km i 6,4 km (2xpętla) dla młodzieży od ul. Zamkowej (rondo)-Targowa-Zazamcze-Dybanka-Kwiatowa/Parkowa-Zamkowa (rondo)
dystanse 6,4 km (2xpętla) i 22,4 km (7xpętla) dla zaawansowanych zawodników z całej Polski – trasa jak wyżej

UTRUDNIENIA NA CZAS TRWANIA ZAWODÓW:
w godz.10.00-16.00

 • całkowicie wyłączony z ruchu prawy pas ruchu ul. Zamkowej – w linii prostej przy „Lidlu” od skrzyżowania z ul. Parkową do ronda Rodziny Higersbergerów, w godz.11.00-16.00
 • całkowicie wyłączona z ruchu ul. Targowa na odcinku od Ronda im. Rodziny Higersbergerów do skrzyżowania z ul. Zazamcze,
 • zapory drogowe (odstawiane) na połączeniu dróg dojazdu z ul.Zamkowej do Dworca PKS i ul. Ziemowita,
 • na pozostałych drogach/ulicach uczestnicy poruszać się będą prawą stroną jezdni zajmując nie więcej niż jeden pas ruchu.

Ruch pojazdów na trasie dopuszczony zgodnie z kierunkiem wyścigu.
Równocześnie informujemy, iż dołączymy wszelkich starań by ewentualne uciążliwości związane z czasowym wyłączeniem dróg/ulic w jak najmniej dotkliwy sposób utrudniały życie mieszkańcom.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego kibicowania zawodnikom.
Szczegółowe informacje będą dostępne są na stronie internetowej UM Gostynina, MOSiR Gostynin i UKS Zwoleń Team.

Uwaga:
Wszystkie drogi/ulice otwierane będą po przejechaniu rolkarzy – zakończeniu wyścigów tak szybko jak tylko będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa.

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !


PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW
8:00 otwarcie biura zawodów
9:00 weryfikacja zawodników
9:35 wspólna rozgrzewka
10:00 start wyścigu dzieci /r. 2011 i młodsi/ na dystansie 100m
10:10 start wyścigu dzieci /r. 2009 i 2010/ na dystansie 300m
10:20 start wyścigu dzieci /r. 2007 i 2008/ na dystansie 600m
10:35 start wyścigu dzieci /r. 2005 i 2006/ na dystansie 900m
11:00 start wyścigu młodzieży /r. 2002 i 2004/ na dystansie 3.2km = 1 pętla
11:10 dekoracja dzieci rocznik 2005-2011 i młodsi
11:15 start wyścigu rolek FITNESS 6.4 km /kobiety i mężczyźni/ 2 pętle po 3,2km
12:15 start wyścigu rolki szybkie /kobiety i mężczyźni/ 22.4km = 7 pętli
13:30-15:00 wspólny poczęstunek, prezentacja zespołu muzycznego, promocja
gostynińskich klubów sportowych, prezentacja zespołu muzycznego, tanecznego
14:30 ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców
16:00 zamknięcie zawodów.

 • Wyścig o Puchar Siemowita
 • Wyścig o Puchar Siemowita
 • Złote Jajko

Życzenia Wielkanocne Burmistrza Pawła Kalinowskiego dla mieszkańców

Oświadczenie odnośnie otwartego konkursu ofert w ramach rozwoju sportu w 2018r.

Szanowni Państwo,
w związku z szeroko komentowanym ogłoszeniem wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu, pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych, że środki w wysokości 330.000 zł zostały rozdysponowane na podstawie opinii komisji konkursowej (Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2018 r.).

Komisja konkursowa została powołana, aby w niezależny sposób przeprowadzić konkurs i dokonać merytorycznej oceny ofert. W jej skład wchodzą: Andrzej Robacki – Przewodniczący Rady Miejskiej, Urszula Pieniążek – Radna Rady Miejskiej, Zbigniew Chorążek – Radny Rady Miejskiej, Krzysztof Markus – Radny Rady Miejskiej, Paulina Toruniewska – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz Magdalena Świderska - Naczelnik Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia.
W większości są to oferty z zupełnie odmiennych dyscyplin sportowych, więc niełatwo jest ocenić i porównać osiągnięcia, czy zaangażowanie. Potrzeby i oczekiwania każdej organizacji są bardzo duże, których pomimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie zrealizować. Zostały narzucone szczegółowe kryteria, aby móc w sprawiedliwy dla wszystkich sposób podzielić kwotę jaką dysponujemy. Informuję, iż wnioski zostały przygotowane na różnym poziomie merytorycznym, co miało odzwierciedlenie w końcowej punktacji. Ubolewam, że nie wszyscy są zadowoleni z wyników konkursu, jednak mam nadzieję, że środki, które kluby sportowe otrzymały, w dalszym ciągu pozwolą rozwijać sportowe umiejętności.

Serdecznie gratuluję osiągnięć i wyników sportowych, tym samym składam świąteczne życzenia dla wszystkich zawodników, kadry trenerskiej, działaczy, kibiców i sympatyków sportu.

Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

Środki w wysokości 330.000 zł zostały przydzielone w następujący sposób:
Gostyniński Szkolny Związek Sportowy - 20.000,00 zł
UKS Zwoleń Team - 20.000,00 zł
MUKS Handball Team Skrwa Gostynin - 30.000,00 zł
UKS Football Education - 1.000,00 zł
UKS Alfa przy Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie - 30.000,00 zł
MKS Mazur - 210.000,00 zł
Klub Żeglarski Halls - 15.000,00 zł
Klub Sportowy Błyskawica Lucień - 4.000,00 zł
Klub Sportu Walki K.O. Fight Team Gostynin - 0 zł

 • Podziękowania
 • Podziękowania
 • Podziękowania
 • Rezygnacja z udzielonej dotacji
 • Podziękowania
  Podziękowania
 • Podziękowania

78. Rocznica "Mordu Katyńskiego i 8. Rocznica katastrofy smoleńskiej

 • Katyń 1940-2018

PRZESTRZENNIE - wystawa malarstwa i rysunku Karoliny Boruszewskiej

Cześć!

Nazywam się Karolina Boruszewska. Urodziłam się w Gostyninie. Jestem absolwentką I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Nad życie kocham malarstwo i rysunek. Podsumowując 4 lata nauki w liceum plastycznym......mam przyjemność zaprosić właśnie Ciebie na moją wystawę!

A co zobaczycie? Przede wszystkim ciekawe, inspirujące mnie miejsca i ludzi, zapiski z wielu zakątków Polski i nie tylko. Dwie współgrające ze sobą dziedziny: MALARSTWO i RYSUNEK!  

Wernisaż wystawy odbędzie się 11 maja 2018 roku o godzinie 18:00 w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie w Galerii im. Pawła Tencera.

ZAPRASZAM SERDECZNIE!


Pochodząca z Gostynina, Karolina Boruszewska jest absolwentką Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.
Uczestniczyła w wielu warsztatach i plenerach malarsko-rysunkowych oraz projektowych, m.in. w Skokach (k. Poznania), Grochowy (gm. Rychwał), Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Nieborowie, Mierkach, Cierszewie, itd. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych:
- pierwsza indywidualna wystawa plastyczna w MCK w Gostyninie w 2014 roku,
- udział w wystawie zbiorowej "Artystom Na Własność" w 2016 roku,
- druga indywidualna wystawa plastyczna na Zamku w Gostyninie w 2016 roku,
- udział w wystawie zbiorowej w Domu Darmstadt w Płock w 2017 roku,
- udział w wystawie Dorobku Artystycznego uczniów klasy IV Liceum Plastycznego, NoveKino Przedwiośnie, 2018.


Uczestniczka i laureatka wielu konkursów plastycznych, min.:
-  II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Wisła jaką znam", Płocka Galeria Sztuki (2017),
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Autoportret, czyli portret własny", Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Grudziądz (2017),
-udział w Makroregionalnym Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Makroregionu Północno - Wschodniego,
- II miejsce w kategorii malarstwa Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście..."

 

 • PRZESTRZENNIE - wystawa malarstwa i rysunku Karoliny Boruszewskiej

Wyścig o Puchar Siemowita. Utrudnienia w ruchu.

UTRUDNIENIA NA CZAS TRWANIA ZAWODÓW:
w godz.10.00-16.00

- całkowicie wyłączony z ruchu prawy pas ruchu ul. Zamkowej – w linii prostej przy „Lidlu” od skrzyżowania z ul. Parkową do ronda Rodziny Higersbergerów, w godz.11.00-16.00

- całkowicie wyłączona z ruchu ul. Targowa na odcinku od Ronda im. Rodziny Higersbergerów do skrzyżowania z ul. Zazamcze,

- zapory drogowe (odstawiane) na połączeniu dróg dojazdu z ul.Zamkowej do Dworca PKS i ul. Ziemowita,

- na pozostałych drogach/ulicach uczestnicy poruszać się będą prawą stroną jezdni zajmując nie więcej niż jeden pas ruchu.

Ruch pojazdów na trasie dopuszczony zgodnie z kierunkiem wyścigu.
Równocześnie informujemy, iż dołączymy wszelkich starań by ewentualne uciążliwości związane z czasowym wyłączeniem dróg/ulic w jak najmniej dotkliwy sposób utrudniały życie mieszkańcom.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego kibicowania zawodnikom.

Uwaga:
Wszystkie drogi/ulice otwierane będą po przejechaniu rolkarzy – zakończeniu wyścigów tak szybko jak tylko będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa.

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania zawodów zwracamy się z prośbą do mieszkańców o opiekę nad swoimi zwierzętami

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !

Szczegóły wydarzenia "Wyścig o Puchar Siemowita"

 • Wyścig o Puchar Siemowita
 • Wyścig o Puchar Siemowita
 • Wyścig o Puchar Siemowita
 • Wyścig o Puchar Siemowita
 • Wyścig o Puchar Siemowita
 • Wyścig o Puchar Siemowita
 • Wyścig o Puchar Siemowita
 • Wyścig o Puchar Siemowita

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Rozmowa z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim na temat kolejnych inwestycji miejskich i uroczystości.

 • Gostynin za 50%

Gostynin za 50% - zapraszamy przedsiębiorców do udziału w akcji

Gmina Miasta Gostynina zaprasza przedsiębiorców

 do wzięcia udziału w akcji

Gostynin za 50%!

w dniach 31 maja - 3 czerwca 2018 r.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy:

-   hotele, motele, miejsca noclegowe,
-    restauracje, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, kluby, puby,
-  instytucje kultury, obiekty sportowe, rozrywkowe,
-  sklepy,
- salony kosmetyczne, fryzjerskie,
- przedsiębiorców oferujących usługi fotograficzne,

które w weekend od 31 maja – 3 czerwca 2018 roku, obniżą ceny poszczególnych produktów i usług o 50%.

Oferty nie muszą obejmować całego asortymentu, warunkiem jest jednak obniżenie cen standardowych wybranych dań, produktów lub usług o 50%. Oferta promocyjna musi obejmować minimum 2 produkty/usługi ze standardowej oferty Partnera.

Udział w akcji może wziąć każdy podmiot, którego oferta uzyskała akceptację Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji i akceptacji oferty promocyjnej. Kompletne   zgłoszenie   (podpisany   regulamin   oraz   wypełniony   formularz)   należy dostarczyć do Organizatora: Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Urzędu MiastaGostynina, ul. Rynek 26, pok. 305,  nie później niż do 14 maja 2018 r.


Istotą przedsięwzięcia jest promocja miasta, zwrócenie uwagi mieszkańców na ofertę lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcenie do robienia zakupów, korzystania z wielu zróżnicowanych usług w swoim mieście.

Oferta ma również przyciągać turystów, którzy zechcą w w/w terminie odwiedzić miasto.

Promocja trwa przez 3 dni w godzinach otwarcia obiektów usługowych i handlowych Partnerów, którzy włączyli się do akcji.

Miejsca, które wezmą udział w akcji zostaną oznaczone specjalnymi plakatami.

Ponadto lista Partnerów akcji będzie umieszczona na stronie www.gostynin.pl, facebook’u (strona Urzędu Miasta i Gostynin co słychać?) oraz partnerów medialnych.

Wydarzenie będzie promowane za pomocą plakatów, ulotek oraz za pomocą serwisów i portali internetowych.

Udział w akcji „Gostynin za 50%” jest bezpłatny.


Zapraszamy do współpracy Media, które chciałby się włączyć w „gostyniński weekend zniżek”.
Liczymy, że dzięki współpracy z Państwa Redakcjami dotrzemy z informacjami o wydarzeniu do licznego grona osób zainteresowanych.

Szczegóły w regulaminie.

Zapraszamy do współpracy!

Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia
Urzędu Miasta Gostynina

Uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • -

Porażka z Mińskiem Mazowieckim

W meczu 22 kolejki IV Ligi Mazowieckiej Gr. Północnej Mazur Gostynin przegrał na swoim boisku z Mazovią Mińsk Mazowiecki 0:3

Goście przed 22 kolejką zajmowali w tabeli 7 miejsce, Mazur 13, lecz w walce o utrzymanie gostyniński zespół musi zdobywać punkty. Niestety, Mazur ponownie na własnym boisku nie potrafił wywalczyć nawet remisu.

Pierwsza bramka padła w 21 minucie, po dośrodkowaniu z prawej stron boiska niefortunną interwencję zaliczył Arkadiusz Majchrzak, który wbił piłkę do własnej siatki.

W drugiej połowie meczu goście przeważali, w efekcie podwyższyli prowadzenie. W 71 minucie sędzia Przemysław Replin podyktował rzut karny za zagranie ręką Damiana Surmaka. Jedenastkę skutecznie wykonał Ukrainiec Yeugen Romanov.

Chwilę później Damian Surmak ukarany został drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką a Mazur kończył mecz w dziesiątkę.

Wynik na 3:0 dla Mazovii Mińsk Mazowiecki ustalił po dośrodkowaniu z prawej strony boiska i strzale bliskiej odległości Michał Bondara.

W tabeli Mazur nadal na 13 pozycji z 18 punktami.

SKRÓT MECZU: https://www.youtube.com/watch?v=pboQXzkMFLw&feature=youtu.be

Kolejne spotkanie to mecz 23 kolejki – Mazur zagra na wyjeździe w Ząbkach z MKS Dolcan, w sobotę, 5 maja 2018 r. o g. 16:00.

Mazur Gostynin – Mazovia Mińsk Mazowiecki 0:3

Bramki: 21' Arkadiusz Majchrzak (samobójcza), 71' Yegen Romanov (rzut karny), 84' Michał Bondara

Mazur: Bartosz Tomczak – Arkadiusz Majchrzak (46' Jarosław Kułaga), Damian Skumórski, Piotr Dutkiewicz, Łukasz Kiełbasa (80' Patryk Matusiak)– Damian Surmak, Bartłomiej Dębicki (66' Mateusz Ostrowski), Bartosz Wiśniewski (66' Eryk Przybylski), Michał Matecki – Rafał Wilamowski (66' Bartosz Komorowski), Jakub Kutra; trener: Waldemar Figurski

Mazovia: Mateusz Łysik – Kacper Kozikowski, Karol Nojszewski, Rafał Słowik (73' Michał Bondara), Michał Herman, Jarosław Krajewski, Yeugen Romanov (80' Kacper Smoderek), Łukasz Puciłowski (87' Alan Grabek), Dawid Matak, Mikołaj Tokaj (75' Mateusz Janiszewski), Daniel Żurawski; trener: Andrzej Sieradzki

Żółte kartki: Surmak, Kustra

Czerwona kartka: 72' Surmak (druga żółta)

 • Porażka z Mińskiem Mazowieckim
 • Porażka z Mińskiem Mazowieckim
 • Porażka z Mińskiem Mazowieckim
 • grafika

Wyjątkowy Dzień Dziecka na Pikniku Żeglarskim

Już 1 czerwca br. w urokliwym miejscu - nad jeziorem Bratoszewo odbędzie się Piknik Żeglarski. Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na moc atrakcji, które zapewnili organizatorzy: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Klub Żeglarski Hals i Miejskie Centrum Kultury.

W tym wyjątkowym dniu od godz. 14.00 do 18.00 odbędzie się między innymi: pokaz żeglarski dla wilków morskich, gry, zabawy, konkursy, mega bańki, gigantyczne papierowe kwiaty i wiele wiele innych. Na zakończenie zorganizowane będzie wspólne ognisko z muzyką szanty.

Kochane dzieci, zabierzcie swoich rodziców, kocyk, a przede wszystkim dobry humor :) Do zobaczenia na Pikniku Żeglarskim :)

 • -

Gostyniński weekend żniżek

Gmina Miasta Gostynina zaprasza mieszkańców i turystów do wzięcia udziału w akcji Gostynin za 50%!, która odbędzie się w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2018r. Szczegóły na plakacie.

Przedstawiamy firmy uczestniczące w akcji promocyjnej.

 • Gostynin za 50%

Konkurs „Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma… - moi przodkowie we wspomnieniach rodzinnych”

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Miejską Biblioteką Publiczną zachęcają uczniów starszych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma… - moi przodkowie we wspomnieniach rodzinnych”, którego celem jest upamiętniania lokalnych, dotychczas mniej znanych społeczeństwu, zasłużonych postaci i znaczących wydarzeń. - Konkurs ogłaszamy przed wakacjami, ponieważ czas letniego wypoczynku może być świetną okazją do poznania nieznanych faktów i historii rodzinnych, czemu sprzyjają spotkania i rozmowy z rodzicami, dziadkami, kuzynami, szperanie w starych rodzinnych albumach, pamiątkach i dokumentach. Prace należy złożyć dopiero w nowym roku szkolnym, do 30 września 2018 r. Organizatorom Konkursu bardzo zależy na tym, aby w pracach literackich, czy krótkich filmikach lub pracach plastycznych ukazać i zaakcentować nasz gostyniński rejon. Chcemy odkryć fakty, zdarzenia i ludzi: twórców kultury, nauczycieli, inżynierów, przedsiębiorców, duchownych, działaczy społecznych, którzy nie szczędzili sił walcząc o wolność Ojczyzny nie tylko z orężem w ręku, ale w ciągu stulecia umacniali nasz region dążąc do zbudowania silnej, sprawiedliwej, zdolnej do rozwoju naszej lokalnej społeczności: miasta i gminy Gostynin oraz powiatu gostynińskiego – mówi Barbara Gierula, przewodnicząca MKPOiW NSZZ „Solidarność”. Okolicznościowy znak graficzny Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018”, wsparcie i sponsoring starosty, burmistrza i wójta podkreślają wyjątkowy i ponadpartyjny charakter Konkursu. – Liczymy nie tylko na kreatywność uczniów, ale również na pomoc, zaangażowanie rodziców i nauczycieli - dodaje Barbara Gierula. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.mbpgostynin.pl

 • Konkurs

MBP zaprasza na noc bibliotek

Wyjątkowa noc bibliotek już niebawem, bo 9 czerwca, a w niej o godz. 15.30 Familijne spotkania z teatrem, o 16.00 książka w obiektywie, nocne spotkania poetów o godz. 17.00, a także spotkanie z Magdaleną Majcher o godz. 19.00 i godzinę później film przygodowy "Tarapaty" w kinie Siemowit.

Każdy znajdzie coś dla siebie - szczegóły na plakacie. W imieniu organizatora zapraszamy.

 • Noc bibliotek

Oddając krew ratujesz życie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Płocku zachęca mieszkańców Gostynina i okolic do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi. 

Krwi może potrzebować każdy z nas, więc warto się nią podzielić. Oddanie Krwi to bezcenna pomoc drugiemu człowiekowi. Jeden z najpiękniejszych darów jaki możemy przekazać drugiej osobie. Czekamy na Was, prosząc jednocześnie o przekazywanie informacji o zbiórce Krwi znajomym i przyjaciołom. Nie przechodź obojętnie oddaj Krew.

W Gostyninie krew można oddać w Ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku, zlokalizowanym na placu przed Urzędem Miasta Gostynina przy ul. Rynek w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

 • oddając krew ratujesz życie
 • oddając krew ratujesz życie

III Gostyniński Bieg Zamkowy

Serdecznie zapraszamy na III Gostyniński Bieg Zamkowy. Szczegóły pod adresem http://biegi.gostynin.powiat.pl/

 • III Gostyniński Bieg Zamkowy

Mundial tuż, tuż. Strefa kibica na ZAMKU!!!

To już pewne - mecze rozgrywane na Mistrzostwach Świata 2018 w Rosji z udziałem Reprezentacji Polski będziemy mogli obejrzeć na GOSTYNIŃSKI ZAMKU. To tu będziemy zagrzewać naszą drużynę do walki.


Razem z Burmistrzem postanowiliśmy naszym mieszkańcom, dać możliwość wspólnego oglądania spotkań Polaków. Tak narodził się pomysł utworzenia strefy kibica na Zamku. Ustawimy, już zamówiony, duży ekran oraz odpowiednie nagłośnienie. Wstęp będzie oczywiście bezpłatny i nie obowiązują rezerwacje. Liczba miejsc ograniczona. - powiedział Paweł Gostyński, Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek.

Pierwszy mecz biało-czerwonych z Senegalem już za 11 dni - 19.06.2018 r.

Wszystkich chętnych zapraszamy na godzinę przed rozpoczęciem meczu. W strefie kibica zapewnione będzie: malowanie twarzy, rozgrzewka muzyczna i dobrze zaopatrzony bar.

Gostynin, kibicujmy razem!


Harmonogram spotkań Reprezentacji Polski:
- 19 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 mecz z Senegalem
- 24 czerwca (niedziela) o godz. 20.00 mecz z Kolumbią
- 28 czerwca (czwartek) o godz. 16.00 mecz z Japonią

A potem? Liczymy, że kolejne spotkania – już w fazie pucharowej – w drodze do strefy medalowej.

 • -

Aktywnie Pod Żaglami - szkolenie żeglarskie

Gostyniński Klub Żeglarski HALS zaprasza młodzież szkolną w wieku 14-18 lat do wzięcia udziału w realizowanym projekcie szkoleniowo-edukacyjnym umożliwiającym poznanie walorów żeglarstwa jako turystyki kwalifikowanej będącej alternatywą dla tradycyjnych form wypoczynku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i skierowany został do mieszkańców miasta Gostynina, gminy Gostynin oraz gminy Nowy Duninów. Wspaniałe walory środowiska naturalnego tego obszaru to wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu, a jednocześnie podnoszenia własnych umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Te, wydawałoby się, oczywiste walory są bardzo słabo wykorzystywane i właśnie ta inicjatywa ma pomóc pokonać tą sytuację i dać grupie młodych ludzi nowe narzędzie do samorozwoju i wzmocnienia własnej wartości. W ramach projektu grupa 20-tu młodych ludzi weźmie udział w bezpłatnym, dwutygodniowym szkoleniu żeglarskim zapewniającym zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego. Aby zakwalifikować się do tej grupy, kandydat w swojej szkole musi wziąć udział w części prezentacyjno-edukacyjnej projektu, zapoznać się z przedstawionymi informacjami oraz pozytywnie rozwiązać test wiedzowy.

Szczegółowe informacje na stronie projektu:  www.AktywniePodZaglami.pl

 

 • Aktywnie Pod Żaglami

Informacja Burmistrza Pawła Kalinowskiego dotycząca odpadów przy ul. Ziejkowej

Relacja z oddania hołdu rozstrzelanym na ul. Floriańskiej

Przedstawiamy relację z uroczystości oddania hołdu rozstrzelanym na ulicy Floriańskiej 10 mieszkańcom Gostynina.

Strefa Handlu-ruszyły zapisy

Ruszyły zapisy do strefy handlowej podczas IV Jarmarku św. Jakuba!!! Wszystkich chętnych wystawców zachęcamy do zapisów pod nr. telefonu 24 335 34 47.

 

 • Strefa Handlu-ruszyły zapisy

Rozmowa z Burmistrzem

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim, podczas którego gospodarz naszego miasta mówi o niebezpiecznych odpadach składowanych przy ul. Ziejskowej, a także o miejskich inwestycjach.

 • Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Kino plenerowe w Gostyninie

Wzorem roku ubiegłego, zapraszamy do Profilaktycznego Kina Plenerowego na Rynek Miasta.
Podczas seansów filmowych oglądać będziemy filmy o charakterze profilaktycznym. Dzięki czterem seansom filmowym poznamy różne aspekty uzależnienia z jakimi borykają się ludzie. Będą to niebanalne historie opowiadające o tym, co w życiu najtrudniejsze – o utraconej godności, walce z uzależnieniem i trudzie wychodzenia z nałogu. Liczymy, że filmy te zmienią sposób postrzegania świata, wniosą coś nowego do naszych umysłów i poszerzą horyzonty.

Wieczory są w formie otwartej oraz bezpłatnej.
Zapewniamy leżaki, a w celu zajęcia dogodnych miejsc zachęcamy do przyjścia minimum 15 minut przed seansem.

Pierwszy seans 20 lipca, kolejne 27 lipca, 10 i 17 sierpnia, godz. 21.30.
Wspólnie obejrzymy:

 

 • Kino plenerowe
 • -
 • -
 • Jarmark Gostyniński św. Jakuba

Zapraszamy na IV Jarmark Gostyniński

Zapraszamy serdecznie na IV Jarmark św. Jakuba w Gostyninie, którego głównym sponsorem jest PKN ORLEN.

Tegoroczne święto miejskie odbywa się w dniach 28-29 lipca tradycyjnie na terenie zamku gostynińskiego i podzamcza. Przez ten lipcowy weekend, to wyjątkowe miejsce rozbrzmiewać będzie dobrą muzyką i obfitować w wiele atrakcji, zapewniając wszystkim przybyłym doskonałą zabawę.

Jarmark rozpoczyna się już w piątkowy wieczór 27 lipca w Rynku Miasta profilaktycznym kinem plenerowym, gdzie wyświetlony będzie film Blue Jasmin reżyserowany przez Woody Allena.

W sobotę od godzin południowych odbywać się będą w strefie dla dzieci, zabawy z Teatrem Wagabunda oraz funkcjonować strefa handlu.

W tym samym czasie Miejska Biblioteka Publiczna na dziedzińcu zamkowym otworzy wystawę pod nazwą Gostynin w fotografii – dawniej i dziś, do obejrzenia której także zapraszamy.

Jak co roku obejrzymy rekonstrukcję historyczną hołdu ruskiego, którego aktorami są mieszkańcy Gostynina oraz stowarzyszenia husarii i piechoty, zajmujące się profesjonalnie rekonstrukcjami wydarzeń historycznych.

Zaprezentowany zostanie pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej i związane z tym konkursy z nagrodami. Podczas sobotniego wieczoru wystąpią artyści z Gostynina - Na folk-ową nutę oraz odbędzie się koncert polskiego zespołu muzycznego wykonującego utwory z pogranicza popu, folku i rocka – TARAKA. Na zakończenie tego dnia odbędzie się dyskoteka pod gwiazdami.

Niedziela, to drugi dzień Jarmarku, który będzie obfitował w zabawy dla dzieci prowadzone przez Teatr Wagabunda, koncert zespołu La Pallotina oraz finał konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogródek przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Podsumowaniem i uwieńczeniem święta miejskiego w drugim dniu będzie koncert Kasi Góras oraz występ gwiazdy wieczoru – zespołu Bracia.

 • Jarmark Gostyniński św. Jakuba

Zaproszenie Burmistrza Pawła Kalinowskiego na IV Jarmark Gostyniński

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski zaprasza Państwa na Jarmark Gostyniński św. Jakuba.

Weekend pełen atrakcji...

W piątek (27.07) przed Jarmarkiem Gostynińskim zapraszamy na kolejną projekcję filmu do kina plenerowego na Rynku. Tym razem film Blue Jasmine, w reżyserii Woody Allena.

Natomiast w sobotę i niedzielę (28, 29.07) na terenie wokół Zamku odbędzie się IV. Jarmark Gostyniński św. Jakuba, będący największym i najważniejszym wydarzeniem kulturalnym naszego miasta. Koncerty, Hołd Ruski, wystawy i wiele innych bardzo ciekawych propozycji dla dzieci i dorosłych już w ten weekend.

Mamy głęboką nadzieję, iż rezultatem naszych wspólnych działań będzie nie tylko dobrze zorganizowana i bogata w atrakcje impreza, ale przede wszystkim doskonała zabawa.

Serdecznie zapraszamy!

 • Blue Jasmine
 • Ptrogram IV Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba
 • IV Jarmark Gostyniński św. Jakuba

Profilaktyczne Kino Plenerowe w dniu dzisiejszym- ODWOŁANE

Informujemy, iż seans profilaktycznego kina plenerowego w dniu dzisiejszym zostaje ODWOŁANY z powodu złych warunków pogodowych. Przepraszamy i prosimy o przekazanie komunikatu do zainteresowanych osób.

 
 • odwołany seans

Zaproszenie na uroczystości 15 sierpnia

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza do wzięcia udziału w uroczystości upamiętniającej Święto Wojska Polskiego oraz 98. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 w środę - 15 sierpnia.

 • Zaproszenie na uroczystości 15 sierpnia

IV Festiwal ART ENERGY

Szanowni Państwo, już po raz czwarty spotkamy się na Festiwalu wypełnionym teatrem alternatywnym, muzyką, ogniem i niezwykłymi atrakcjami dla najmłodszych.
Będzie nam niezmiernie miło jeśli zdecydują się Państwo spędzić z nami każdą godzinę wypełnioną po brzegi doznaniami artystycznymi i muzycznymi.
Koniecznie rezerwujcie weekend 24 - 25 sierpnia. Spotkamy się jak zwykle w otoczeniu Zamku Gostynińskiego.

Szczegóły o wydarzeniu IV Festiwal Artystyczny ART ENERGY

 • IV Festiwal ART ENERGY

Komunikat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie

KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie informuje, że w dniach od 20.08.2018r. (poniedziałek) do 26.08.2018r.(niedziela) nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla wszystkich odbiorców. Przerwa spowodowana jest pracami remontowymi na magistrali ciepłowniczej przy ul. Langenfeld oraz remontem komory ciepłowniczej przy ul. Czapskiego.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Gostyninie Sp. z o.o.

 • Komunikat PEC

Dzisiaj kocykowe kino plenerowe przy MCK-u

 • Kocykowe kino plenerowe

Już jutro MOJE CÓRKI KROWY. Zapraszamy na rynek.

Mamy nadzieję, że tym razem pogoda dopisze. Już jutro będziemy mogli obejrzeć historię dwóch sióstr: 42-letniej Marty, despotycznej gwiazdy serialowej, która ma dorosłą córkę i młodszej od niej o rok Kasi, będącej wrażliwą nauczycielką, która niezbyt szczęśliwie wyszła za mąż i urodziła syna Filipa. Skłócone od lat siostry w obliczu śmierci matki i choroby ojca muszą pogodzić się i współdziałać, co prowadzi do wielu tragikomicznych zdarzeń.

"Moje córki Krowy" film w  reżyserii Kingi Dębskiej, inspirowany własnymi doświadczeniami.

Serdecznie zapraszamy!

 • -

Fan Festyn Rodzinny - Będzie się działo!

Fundacja Dobrych Serc "Tak" wraz z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim zapraszają małych, dużych, całe rodziny na pełen atrakcji festyn, gdzie każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Fundacja realizuje zadanie z zakresu profilaktyki uzależnień finansowanego z budżetu Gminy Miasta Gostynina.

Impreza rusza już 9 września od 15.00 na terenie zielonym przed Miejskim Centrum Kultury. Będziemy bawić się do wieczora. Przed nami malowanie buziek, zabawy tematyczne, balonowe kreacje, mega bańki, kącik plastyczny, książkowy, dla łasuchów wata cukrowa, rodzinna grochówka i wspólne ognisko.

Koncert zespołu Bethel, wykonujący muzykę reggae zaspokoi gusta przybyłych. Na zakończenie festynu odbędzie się pełna dobrej zabawy i pląsów potańcówka.

Wyśmienita zabawa jest zapewniona, dlatego nikogo nie może zabraknąć. Przybywajcie!

 • Fan Festyn Rodzinny

Wielka akcja ponownie w Gostyninie

Narodowe Czytanie” odbywa się w Polsce już po raz siódmy. Tym razem prezentowana będzie specjalnie w tym celu przygotowana adaptacja „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, a także wybrane wiersze z „Antologii Niepodległości”. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina na gostynińską edycję akcji, która swoim zasięgiem wyszła daleko poza granicę naszego kraju, zaprasza po raz trzeci.

W naszym mieście „Narodowe Czytanie” odbędzie się w sobotę 8 września w godzinach 11.00-14.00 na Rynku Miejskim. Pierwszy fragment przeczyta burmistrz Paweł Kalinowski, a kolejne – mieszkańcy Gostynina i okolic (zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież szkolna).

Pomysłodawcą „Narodowego Czytania” była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura, a wcześniej m.in wicedyrektor TVP Kultura. Zgodnie z jej zamysłem literatura narodowa miała być nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stać się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. Każdy, kto przyniesie ze sobą własny egzemplarz „Przedwiośnia" liczyć może na okolicznościowy stempel.

Pretekstem do zorganizowania pierwszej edycji „Narodowego Czytania”, której patronem był ówczesny prezydent RP Bronisław Komorowski, stała się 200. rocznica Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce ostatni zajazd na Litwie, opisany w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Publiczne czytanie „Pana Tadeusza” odbyło się 8 września 2012.

W 2013 roku odczytywano fragmenty dzieł Aleksandra Fredry, a w akcji uczestniczyli już mieszkańcy ponad 700 miejscowości. Rok później czytane były fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza, a wydarzenie odbywało się już w ponad 1500 miejscowościach.

Podczas czwartej edycji „Narodowego Czytania”, która odbyła się w 2015 roku pod patronatem pary prezydenckiej – Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, w ponad 1600 miejscowościach odczytana została specjalnie przygotowana adaptacja „Lalki” Bolesława Prusa.

W 2016 roku po raz pierwszy każdy mógł – poprzez głosowanie internetowe – wpłynąć na wybór lektury do „Narodowego Czytania”. Najwięcej głosów zebrało „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Rok później Polacy wybrali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Do szóstej edycji „Narodowego Czytania”, która odbyła się w roku 2017, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zaproponował: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego, „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego oraz „Wesele Stanisława Wyspiańskiego”. Oddano ponad 37 tysięcy głosów, z czego niemal 18 tys. na „Wesele”. Dramat Stanisława Wyspiańskiego czytany był nie tylko w Polsce, ale również w skupiskach polonijnych za granicą: w Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Kazachstanie i Japonii, na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, we Włoszech i Francji.

Dla uczczenia jubileuszu odzyskania niepodległości Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zaproponowali, aby 8 września czytane było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, które w ubiegłorocznym głosowaniu zajęło drugie miejsce. Ostatnia powieść Stefana Żeromskiego opublikowana została w 1924 roku. To swoisty bilans pierwszych lat niepodległości Polski. Autor zwrócił uwagę nie tylko na wielki

Entuzjazm i chęć odbudowy państwa, ale również na błędy i zaniechania. Autor chciał w ten sposób zainspirować Polaków do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań „Przedwiośnia”, które doczekało się też dwóch ekranizacji (1928, 2001).

Para prezydencka zachęca również do czytania „Antologii Niepodległości”, którą tworzą 44 wybrane teksty z różnych epok, od najdawniejszych po współczesne, składające się na obraz naszej literatury narodowej.

W czasie kolejnych edycji akcji Narodowe Czytanie odczytywane były następujące dzieła polskich literatów:

8 września 2012 – „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza

7 września 2013 – Dzieła Aleksandra Fredry

6 września 2014 – Trylogia Henryka Sienkiewicza

5 września 2015 – „Lalka” Bolesława Prusa

3 września 2016 – „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

2 września 2017 – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

8 września 2018 – „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz „Antologia Niepodległości”

 • Narodowe czytanie

Koncert Chóru im. S. Moniuszki ze Żnina już 13 września br.

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza na koncert w wykonaniu Chóru im. S. Moniuszki ze Żnina na czele z dyrygentem panią Beatą Różańską.

Uczta dla melomanów odbędzie się już w czwartek - 13 września br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

W repertuarze chór zaprezentuje muzykę rozrywkową.

 

 • Koncert Chóru ze Żnina

Zapraszamy na VIII Bike Tour Gostynin 2018

Już po raz ósmy zapraszamy na zawody rowerowe, które odbędą się 16 września br. od godz. 10.00 na terenie parkingu Gostynin Dybanka. Rywalizować będą dzieci z klas I-III, młodzież z klas IV-VI oraz VII-VIII oraz dorośli. 

Gostyniński Bike Tour cieszy się coraz większą popularnością, dlatego mamy nadzieję, że i w tym roku Państwo nie zawiedziecie i stawicie się na starcie,  a także będziecie kibicować zawodnikom.

Ze szczegółami o tej sportowej imprezie można zapoznać się na załączonym plakacie. Do zobaczenia w niedzielę.

 • VIII Gostyniński Bike Tour
 • Wielokulturowy Gostynin

Wielokulturowy Gostynin - promocja szlaku i upamiętnienie cmentarza żydowskiego

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Gostyninie i promocję miniszlaku po dawnym - wielokulturowym Gostyninie. Uroczystości odbędą się 20 września 2018 r. (czwartek).

O godz. 12.00 planowana jest uroczystość odsłonięcia tablicy na cmentarzu żydowskim przy ul. Gościnnej.

 

O godz. 16.30 odbędzie się promocja Szlaku Wielokulturowego Gostynina, której towarzyszyć będzie wykład dr. Przemysława Nowogórskiego.

 

Na zakończenie zapraszamy na spacer szlakiem wielokulturowego Gostynina.

 

 • Wielokulturowy Gostynin - promocja szlaku i upamiętnienie cmentarza żydowskiego
 • Wielokulturowy Gostynin - promocja szlaku i upamiętnienie cmentarza żydowskiego

Jerzy Grunwald. Muzyka i estetyka

Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbędzie się 7 października 2018r. o godz. 18.00 w Zamku Gostynińskim koncert Jerzego Grunwalda.

Artysta (pseudonim George&G) jest polskim wokalistą, kompozytorem i producentem muzycznym. Dawniej związany był z gatunkiem folk rocka, a obecnie z soft rockiem. 

Współcześnie Jerzy Grunwald  działa przede wszystkim za granicą, wykonując własne kompozycje soft rockowe i smooth jazzowe.

Organizatorami imprezy muzycznej są: Urząd Miasta Gostynina, Miejska Biblioteka Publiczna i Zamek Gostyniński.

Wstęp wolny. Zapraszamy! 

 • Jerzy Grunwald. Muzyka i estatyka

Piknik Rodzinny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3

W imieniu organizatora zapraszamy na Piknik Rodzinny na terenie SP 3  w najbliższą sobotę (29.09.2018r.) od godz. 11.00.

Podczas imprezy przewidziano wiele atrakcji, a wśród nich: teatr na żywo, foto budkę, animacje dla dzieci, zajęcia z instruktorami - fitness, zumba, taniec, zajęcia sportowe i inne.

Partnerem akcji jest m.in. Burmistrz Miasta Gostynina.

 

 • Zaproszenie na Piknik Rodzinny

Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE - zaproszenie

Burmistrz Miasta Gostynina serdecznie zaprasza mieszkańców miasta na spotkanie informacyjne dotyczące Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE (dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych), które odbędzie się 16 października 2018 r. (wtorek) w godzinach od 18:00 do 20:00 w sali gimnastycznej filii Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte przy ulicy Wojska Polskiego 23 w Gostyninie (byłe Gimnazjum nr 2).

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Czyste powietrze

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim na temat realizacji kolejnych inwestycji.

Program "Czyste Powietrze"

W dniu wczorajszym odbyło się szkolenie dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, który daje możliwość skorzystania z dofinansowania na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła.
Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją. Jest to sygnał, że mieszkańcy naszego miasta są zainteresowani taką formą wsparcia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Burmistrz Paweł Kalinowski zadeklarował, że Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta będzie służył pomocą w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Zatem zachęcamy do korzystania z wiedzy doświadczonych pracowników Urzędu (Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych ul. Parkowa 22, tel. 24 236 07 23)

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy.

Założeniem programu jest zwiększenie efektywności zarządzania energią, która ma sprzyjać:
-zwiększeniu ilości oszczędności w gospodarstwach domowych,
- ochronie środowiska

Budżet przeznaczony na realizację Programu to 103 mld złotych. Skorzystać można z niego w dwóch różnych formach:
- finansowanie w formie dotacji (budżet 63,3 mld złotych)
- finansowanie w formie pożyczek (budżet 39,7 mld złotych)

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze uzyskać można między innymi na:
- wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup wraz z montażem nowych, spełniających kryteria programu,
- wymianę okien i drzwi,
- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- docieplenie przegród budynku,
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- instalację OZE, czyli odnawialnych źródeł energii,

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze wystartował 19 września, a podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami potrwa do 31 grudnia 2027r.

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).

Szczegółowe informacje dla beneficjentów można znaleźć pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

 • Program Czyste Powietrze
 • Program Czyste Powietrze
 • Program Czyste Powietrze
 • Program Czyste Powietrze
 • Program Czyste Powietrze
 • Program Czyste Powietrze
 • Program Czyste Powietrze
 • Program Czyste Powietrze

Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

 • Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległośc
 • Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległośc
 • Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległośc

Treść plakatu: Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości; 11 listopada 2018 r. (niedziela); Program obchodów: 11.00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, 11.30 – Msza św. W Kościele NMP Matki Kościoła ul. Jana Pawła II z udziałem pocztów sztandarowych i delegacji oraz władz samorządowych miasta, powiatu i gminy, 12.30 – Przemarsz z Kościoła do miejsc pamięci narodowej: pomnik Jana Pawła II, tablica pamiątkowa przy ul. Floriańskiej, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, składanie wiązanek przez delegacje, wystąpienia okolicznościowe Burmistrza Miasta Gostynina, 13.45-15.00 – Uroczystości w Miejskim Centrum Kultury: >Koncert patriotyczny Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Józefa Pakulskiego, > ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursu pn. „Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma…”, > ogłoszenie wyników wręczenia nagród konkursu pn. „Kotylion Niepodległościowy”, > Prezentacja nagrodzonych prac: odczyt pracy literackiej i wyświetlenie filmu „Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma…”, > Wystawa prac plastycznych konkursów Niepodległościowych, > Wystawa „Sto lektur i stu artystów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, > Wystawa prac z pleneru malarskiego „U Wójta” – „Dla Niepodległej”, 16.00 – Rodzinny Marsz Niepodległościowy do Pomnika Powstańców Styczniowych w Gaśnem. Start parking przy MCK w Gostyninie: - wystąpienia okolicznościowe przy pomniku, modlitwa i złożenie kwiatów, - ognisko patriotyczne, - gorąca grochówka dla każdego uczestnika; Informujemy, że o godz. 16.15 przed budynkiem MCK w Gostyninie zostanie podstawiony samochód przewożący osoby na uroczystość przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem. O godzinie 18.30-19.00 zapewniamy powrót; Logotypy Organizatorów i Sponsorów Nagród.

Gostynińskie historie. Leon Motyliński i Józefa Gierblińska.

Pani Józefa Gierblińska była prawdziwą bohaterką z Gostynina. Pomimo ryzyka utraty życia ocaliła przed zagładą Leona Motylińskiego, ukrywając go w swoim domu. Działo się to w czasie likwidacji gostynińskiego getta. Z pewnością bez jej odwagi Leon nie przeżyłby wojny”. Tak historię Józefy Gierblińskiej i gostynińskiego Żyda, Leona Motylińskiego wspominał, podczas uroczystości na Cmentarzu Żydowskim, Pan Tomer Naveh z Izraela.

„Gostynińskie historie” to cykl spotkań związanych z inicjatywą „Wielokulturowy Gostynin”. Ich celem jest przybliżanie losów żydowskich, niemieckich i polskich mieszkańców naszego miasta z czasów przed i podczas II wojny światowej. W te historie, w sposób szczególny, wpisuje się cierpienie kilku tysięcy gostynińskich Żydów, z których tylko garstka ocalała z Holokaustu.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Gostynińskie historie” będzie poświęcone losom rodziny Jakuba i Róży Motylińskich oraz Józefy i Czesława Gierblińskich. Odbędzie się ono w czwartek, 8 listopada, o godz. 18:00. Miejscem spotkania będzie sala konferencyjna hotelu zamkowego (wejście przez recepcję hotelową).

Piotr Syska

 

 • -

79. Rocznica rozstrzelania mieszkańców miasta Gostynina i ziemi gostynińskiej w Woli Łąckiej.

 • 79. Rocznica rozstrzelania mieszkańców Gostynina i Ziemi gostynińskiej w Woli Łąckiej
 • 79. Rocznica rozstrzelania mieszkańców Gostynina i Ziemi gostynińskiej w Woli Łąckiej

Treść plakatu: Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę rozstrzelania Mieszkańców Miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 roku, która odbędzie się 3 grudnia 2018 roku (poniedziałek); Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński; Dyrektor Szkoły Podstawowej w Emilianowie Marzenna Kozłowska; Burmistrz Miasta Gostynina; Program uroczystości: - 10.00 – złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny” – Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie ul. 3 Maja 17, - godz. 10.30 – Wyjazd do Woli Łąckiej (dworzec PKS), - 11.00 – Pomnik Pomordowanych w Woli Łąckiej – wystąpienia okolicznościowe Burmistrza Miasta Gostynina, Wójta Gminy Gostynina, modlitwa za pomordowanych, złożenie wiązanek i kwiatów oraz zapalenie zniczy, odegranie „Ciszy”, - 12.00 – Program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 2939 r. w Emilianowie; Prosimy o udział pocztów sztandarowych.

Spędźmy wspólnie Wigilię Miejską

Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców Gostynina 16 grudnia (niedziela) o godzinie 12.00 na wspólną Wigilię Miejską przed Ratuszem.
Będzie to wyjątkowe spotkanie i okazja do wspólnego podzielenia się opłatkiem i zaśpiewania kolęd. Będą na Was czekać również świąteczne pyszności: barszcz, kapusta z grochem, pierogi, ryba i sałatka śledziowa.

Natomiast od godziny 15.00 w Zamku Gostynińskim przygotowaliśmy  wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Będą mogli Państwo m.in. wysłuchać koncertów kolęd, czy zakupić świąteczne upominki na kiermaszu bożonarodzeniowym. Dzieci natomiast będą mogły wykonać własnoręcznie ozdoby choinkowe lub udekorować pierniczki.

Czekamy na Was w niedzielę 16 grudnia. Do zobaczenia na Rynku i Zamku Gostynińskim.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

 

 • Miejska Wigilia
 • Miejska Wigilia

Treść plakatu: Burmistrz Miasta Gostynina, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapraszają; Miejska Wigilia przed ratuszem; 16 grudnia, godz. 12.00; Świąteczne życzenia, wspólna Wigilia z poczęstunkiem dla wszystkich mieszkańców

Burmistrz Miasta Gostynina; Wójt Gminy Gostynin zapraszają na spotkanie wigilijne „Kolęda Łączy Pokolenia”; Zamek Gostyniński; 16 grudnia; godz.: - 15.00-19.00 – W krainie św. Mikołaja:>Fabryka ozdób choinkowych, rodzinne strojenie choinki, poczta św. Mikołaja, >Kiermasz bożonarodzeniowy; godz. 15.00 – Oficjalne otwarcie: Burmistrz Miasta Gostynina i Wójt Gminy Gostynin, modlitwa i wspólne dzielenie się opłatkiem; godz. 16.30 – Ogłoszenie wyników konkurów i wręczenie nagród: konkurs plastyczny „Kartka Świąteczna”, konkurs potraw „Na wigilijnym stole”; godz.17.00 – Kolędy i pastorałki w wykonaniu Scholi „Mocni w Uchu” z parafii sw. Marcina w Gostyninie; godz. 17.30 – Koncert kolęd w wykonaniu nauczycieli i uczniów Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie; godz. 18.30 – degustacja potraw wigilijnych.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy

Życzenia Bożonarodzeniowe

 • Życzenia Bożonarodzeniowe

Sylwester 2018

 • -

Wywiad z burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina, w którym poruszane są takie tematy jak: gostynińskie becikowe, inwestycje i konkursy z których mogą skorzystać mieszkańcy naszego miasta.

EiOZSLKMZSLK2CRjkyxJllLgEuiSAAAAAAAAAAAAAAAAANC9vDO6JJGxRIhEsESQRIgoE0ywSSYSwQhjCWORYFHGiGCJQBw3AAAAAAAAAAAAAAAAAHQr75AuSTBRQN+RCZZlWgHc4krJPgUAAAAAAAAAAAAAAAAAoJt4h3RJAAAAAAAAAAAAAAAAAADeEkCXBAAAAIDupLGxQZLEbu8GAAAAAAAAAADAGwZ0SQAAAADoTlatWpWXl9ft3QAAAAAAAAAAAHjDgC4JAAAAAAAAAAAAAAAAAMCbBnRJAAAAAAAAAAAAAAAAAADeNKBLAgAAAAAAAAAAAAAAAADwpgFdEgAAAAAAAAAAAAAAAACANw3okgAAAAAAAAAAAAAAAAAAvGn+P9GpMPgwoBoTAAAAAElFTkSuQmCC

Moje kompetencje, moje perspektywy

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BURMISTRZ  MIASTA GOSTYNINA zaprasza na bezpłatne kursy języka angielskiego skierowane do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej, niezależnie od wykształcenia, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji językowych.

Realizacja: luty 2019 – lipiec 2020

Preferowane osoby:
- o niskich kwalifikacjach
- zamieszkujące na wsi
- w wieku 50+
które dotychczas nie uczestniczyły we wsparciu oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015 i/lub w RPO WM 2014–2020

OFERUJEMY
-180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym

GWARANTUJEMY
wysoki poziom merytoryczny zajęć

- grupy o małej liczbie uczestników
- kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
- bezpłatne materiały szkoleniowe

Zapisy i informacje: Urząd Miasta Gostynina – Ratusz I piętro
Pokój nr 206
Tel. 24 236-07-24

 

 • Bezpłatny kurs języka angielskiego

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Treść plakatu: Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński; Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia Andrzej Sitek; Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski; Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; 1 marca 2019 r. (piątek) godz. 10:00; Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, ul. 3 Maja 17, złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”; 3  marca 2019 r. (niedziela) godz. 17:00, Zamek Gostyniński, ul. Zamkowa 31, Koncert „pamięci Żołnierzy Wyklętych” przygotowany przez nauczycieli i uczniów Miejskiej Szkoły Muzycznej w Gostyninie.

Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim

 • Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim

Treść plakatu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie; Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek; Zaprasza na spotkanie autorskie; Błażej Torański; 5 marca 2019r. (wtorek) godz. 18.00; Filia nr 1 ul. Płocka 2a

Męski Koncert "Dla wszystkich Kobiet"

 • Męski Koncert

156. rocznica Powstańców Styczniowych poległych w Gaśnem

 • -

Treść plakatu: Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński; Dyrektor SP i. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu Tadeusz Fijałkowski; Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski; Obchody 156 rocznicy Powstańców Styczniowych poległych w Gaśnem; 12 marca 2019 r. (wtorek); 11.00 Pomnik Powstańców Styczniowych w Gaśnem: - wystąpienia okolicznościowe oraz modlitwa, - apel poległych przygotowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku pod kierunkiem kom. w st. spocz. mgr Mariusza Gieruli, - złożenie wiązanek i zapalenie zniczy; 12.00 Zamek Gostyniński: - uroczysta akademia pt. „Kochamy Cię Polsko” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu.

Roller-Nightskateing powita wiosnę. Zapoznaj się z regulaminem.

Zapraszamy do udziału w projekcie Budżetu Obywatelskiego "Roller-Nightskating w Gostyninie", czyli do wieczornych przejazdów na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami naszego miasta. 
Projekt ten oparty jest na popularnym wydarzeniu Nightskating w wielu miastach Polski np.: Warszawie, Płocku, Łodzi czy Bydgoszczy, a polega on na zorganizowaniu sześciu przejazdów dla mieszkańców Gostynina: dzieci, młodzieży, dorosłych na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach w godzinach nocnych (20:00-21:00) ulicami Gostynina:

 • rozpoczęcie ul. Rynek 1 - przy Ratuszu miejskim godz. 20:00 /zbiórka 19:45/
 • Floriańska
 • Czapskiego
 • Słowackiego
 • Mickiewicza
 • Bema
 • Wojska Polskiego
 • 18 Stycznia
 • Polna
 • Moniuszki
 • Dybanka
 • Kwiatowa
 • Parkowa
 • Zamkowa – wzdłuż Lidla
 • Rondo Rodziny Higersbergerów
 • Targowa
 • Zazamcze
 • Dybanka
 • Kwiatowa
 • Parkowa
 • Zamkowa
 • zakończenie ul. Rynek 1 /przy Ratuszu/ godz. 21:00


Długość trasy: 8 km (czas przejazdu do 60 minut w tym cztery postoje 1-minutowe).

Projekt ten pozwala spojrzeć na miasto z innej perspektywy i odmienia na chwilę jego ulice w wesołą i bezpieczną przestrzeń. Jest to znakomita okazja dla mieszkańców Gostynina, aby na chwilę oderwać się od codziennych zajęć i wspólnie czerpać radość z tej formy rekreacji. Udział w imprezie jest bezpłatny, bez rejestracji – sama zabawa. Spokojne tempo (do 12 km/h) przejazdu pozwala nadążyć osobom w każdym wieku, jednak wymagane są podstawowe umiejętności jazdy i hamowania. Na trasie obecne będzie nagłośnienie z muzyką i organizowane dodatkowe atrakcje, w tym możliwość przebierania się w kostiumy.
Każdy z sześciu eventów będzie miał miejsce „średnio - raz w miesiącu”, głównie w piątki przy sprzyjającej aurze, w okresie marzec-październik:

 • 1 przejazd: 21.03.2019 r. godz. 20:00 „Powitanie Wiosny” na wesoło w kostiumach: peruki itp. – rozpoczęcie sezonu wrotkarskiego /czwartek/
 • 2 przejazd: 26.04.2019 r. godz. 20:00 /piątek/
 • 3 przejazd: 24.05.2019 r. godz. 20:00 /piątek/
 • 4 przejazd: 21.06.2019 r. godz. 20:00 na „Zakończenie roku szkolnego” /piątek/
 • 5 przejazd: 02.09.2019 r. godz. 20:00 na „Rozpoczęcie roku szkolnego” /poniedziałek/
 • 6 przejazd: 04.10.2019 r. godz. 20:00 - zakończenie sezonu wrotkarskiego /piątek/

W przejazdach mogą wziąć udział mieszkańcy Gostynina, przybyli goście z innych miast, niezależnie od wieku. Jedynym wymogiem jest umiejętność jazdy na rolkach/wrotkach/deskorolkach i dobry humor. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe powinni mieć kaski ochronne.
Liderem projektu jest Łukasz Flejszer.

 • Roller-Nightskateing
 • Roller-Nightskateing
 • Roller-Nightskateing
 • Roller Nightskating
 • Roller Nightskating
 • Roller Nightskating
 • Kondolencje

Wyjątkowa wystawa w Zamku Gostynińskim

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów – Urzędu Miasta Gostynina, Zamku Gostynińskiego, Gminy Gostynin i pani Ewy Polańskiej do Zamku Gostynińskiego, gdzie zostanie zaprezentowana replika obrazu Jana Matejki. Obraz w skali 1:1 przez 3 lata wykonało 78 wolontariuszy z całego kraju. Haft składa się z połączonych ze sobą 50 części i zawiera 9,5 miliona krzyżyków. Do wykonania całej pracy zużyto 178 kilometrów nici w 220 kolorach.

Otwarcie wystawy i inauguracja mini muzeum w Zamku nastąpi 24.03.2019r. o godz. 17.00. W tym dniu wstęp będzie bezpłatny.

Dzień otwarcia uświetni spotkanie z twórcami, debiutancki występ Chóru Zamkowego Arce Cantores, prelekcja nt. wydarzeń Bitwy pod Wiedniem oraz projekcja filmu o Husarii.

Natomiast w dniach od 25 marca do 5 kwietnia br. o godz. 17.00 pokaz otwarty będzie w cenie 5 zł/osoby, a w nim wystawa obrazu, prelekcja nt. Wydarzeń Bitwy pod Wiedniem i projekcja filmu o Husarii.

Rezerwacja dla grup zorganizowanych odbywać się będzie w godzinach 9.00 do 17.00 pod nr tel. 797 377 270 w Zamku Gostynińskim.

 • zaproszenie na wystawę

Katyń - ocalić od zapomnienia - zaproszenie na uroczystość

Organizatorzy: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz zapraszają na uroczystość upamiętniającą 9. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 79. rocznicę Mordu Katyńskiego.

 • Katyń ocalić od zapomnienia

Wywiad z burmistrzem panem Pawłem Kalinowskim

Prezentujemy kolejną rozmowę z burmistrzem panem Pawłem Kalinowskim, która dotyczy m.in. zmian w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, strefy płatnej parkowania, złożonych wniosków oraz wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem.

Egzaminy klas 8 odbywają się planowo

Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że egzaminy 8-klasistów w szkołach podstawowych z terenu miasta Gostynina zaplanowane na 15-17 kwietnia 2019 roku, pomimo trwającego w szkołach strajku, trwają w wyznaczonym terminie.  

 • Egzaminy gimnazjalne odbędą się planowo

Koncert z cyklu Jazz Blues Rock n Roll

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejną odsłonę realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego czyli koncert z cyklu Jazz Blues Rock n Roll.

W najbliższą sobotę (13 kwietnia br.) o godz. 19.00 w Zamku Gostynińskim wystąpi Frolic Piano Duo – wyjątkowy duet, który współtworzą pianiści: Michał Chojnacki i Aleksandra Pazdyga.

Frolic Piano Duo początkowo był eksperymentalnym kolektywem mającym rozpowszechnić nieznane dotąd kompozycje fortepianowe inspirowane muzyką jazzową. Z czasem przerodził się w pasję poszukiwania nie tylko kolejnych utworów, ale i nowych rozwiązań brzmieniowych, także poprzez współpracę z innymi instrumentalistami. Dzięki Kamilowi Miszewskiemu (perkusja) oraz Rafałowi Różalskiemu (kontrabas) dokonali pierwszego w Polsce prawykonania utworu Calude’a Bollinga - Sonate for Two Pianists no 1.
Założeniem artystycznym duetu jest poszukiwanie w muzyce emocji, dzięki którym można udowodnić, że powinna ona łączyć, nie dzielić - nie tylko różne gatunki muzyczne.

Po koncercie tradycyjnie jam session. Serdecznie zapraszamy z instrumentami na wspólne muzykowanie

Wstęp wolny.

 • Koncert z cyklu Jazz Blues Rock n Roll

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Treść plakatu: Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski; 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 3 Maja 2019; 10.00-11.00 – Msza św. w Kościele NMP Matki Kościoła; 11.00-11.30 – Przemarsz z kościoła do miejsc pamięci: pomnik Jana Pawła II, tablica pamiątkowa przy ul. Floriańskiej, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz złożenia kwiatów; 12.15-12.35 – Pieśni patriotyczne w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Józefa Pakulskiego; Prosimy o udział pocztów sztandarowych.

Spotkanie autorskie z Edytą Świętek

 • Spotkanie autorskie z Edytą Świętek

Treść plakatu: Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie oraz wydawnictwo replika zapraszają na spotkanie autorskie z Edytą Świętek autorką bestsellerowej sagi Spacer Aleją Róż oraz powieści Nowe czasy; 15 maja, godz. 17:00; ul. 18 Stycznia 2, Gostynin; Sala klubowa Miejskiego Centrum Kultury.

Dzień Otwarty Przytani Wodnej Klubu HALS

 • Dzień Otwarty Przytani Wodnej Klubu HALS

Treść plakatu: Klub Żeglarski „Hals” zaprasza na Dzień Otwarty przystani wodnej klubu; Nowy Duninów, ul. Kasztanowa 2; 25.05.2019 godz.13:00; W programie: - inauguracja sezonu żeglarskiego 2019 roku, - uroczyste otwarcie „lokalnego Centrum Rozwoju Żeglarstwa”, - ognisko żeglarskie, - pokaz sprzętu żeglarskiego dla dzieci i młodzieży.

3 Przejazd na łyżworolkach ulicami miasta

24 MAJA ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI,A WRAZ Z NIM 3 przejazd ulicami miasta Gostynina na łyżworolkach, hulajnogach, deskorolkach, wrotkach, rowerach.
START - Rynek (przy Ratuszu) - Floriańska - Wojska Polskiego - Bema - Mickiewicza - Słowackiego - Słoneczna - Bema - Spacerowa - Słowackiego - Czapskiego - Armii Krajowej - Legionów Polskich - Wojska Polskiego - Dmowskiego - Kościuszki
META - ul.Rynek (przy Ratuszu) 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Gostynina i okolic do wspólnej aktywności fizycznej tj. "3 przejazdu Roller - Night Skating w Gostyninie", czyli rekreacyjnego, wieczornego przejazdu ulicami miasta w dn. 24 maja 2019 r.
(startujemy z Rynku Miasta o godz. 20:30).
Udział w imprezie jest bezpłatny – sama zabawa.
Spokojne tempo (do 12 km/h) przejazdu pozwala nadążyć osobom w każdym wieku, jednak wymagane są podstawowe umiejętności jazdy i hamowania.
Na trasie obecne będzie nagłośnienie z muzyką i organizowane dodatkowe atrakcje, w tym możliwość przebierania się w kostiumy.
W przejazdach mogą wziąć udział mieszkańcy Gostynina, przybyli goście z innych miast, niezależnie od wieku. 
PAMIĘTAJCIE o zabraniu świecidełek!
Długość trasy: ok. 7 km (czas przejazdu do 50 minut w tym 4 postoje 1 minutowe)
ZBIÓRKA: plac rynkowy od godz. 19:45
 • Wieczorny przejazd na łyżworolkach
 • -

IV Bieg Zamkowy

 • IV Bieg Zamkowy
 • IV Bieg Zamkowy
 • IV Bieg Zamkowy
 • Jarmark Gostyniński św. Jakuba

Zapraszamy na V JARMARK GOSTYNIŃSKI ŚW. JAKUBA

Już po raz piąty w naszym mieście odbywać się będzie Jarmark Gostyniński św. Jakuba. Tegoroczne miejskie święto zaplanowano tradycyjnie już na terenie zamku i podzamcza oraz na Rynku miejskim w dniach 5–7 lipca. Przez ten lipcowy weekend zamek rozbrzmiewać będzie dobrą muzyką zapewniając doskonałą zabawę.

Darczyńcą Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba jest Fundacja Energa, Partnerem Fundacja PZU, a sponsorem PKN ORLEN.

W tym roku, w dniach od 5 do 7 lipca, organizatorzy zadbali o szereg atrakcji, które rozpoczynają się piątkowym Wieczorowym Kinem Plenerowym w Rynku Miasta, w którym wyświetlony zostanie ubiegłoroczny hit, zdobywca czterech Oscarów, Złotych Globów i wielu innych nagród – film pt. "Bohemian Rhapsody". Jest to porywająca opowieść biograficzna o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym wokaliście Freddiem Mercurym.

Sobotni dzień Jarmarku rozkręca się od południa, gdzie w godzinach 12.00–17.00 odbywać się będzie Rodzinna Detektywistyczna Gra Terenowa Śladami Jakuba z Gostynina, z udziałem aktora Bronisława Cieślaka odtwórcy m.in. roli Sławomira Borewicza w serialu 07 Zgłoś się. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja do 4 lipca, zespołu liczącego od 2 do 4 osób.

Od godz. 12.00 na terenie przy Zamku Gostynińskim uruchomiona zostanie strefa handlu, strefa historyczna z wioską historyczną, a w Zamku wystawy historyczne takie jak: ,,Śladami Jakuba z Gostynina", "Stanisław Moniuszko" i "Gostynin w starej fotografii".

Oficjalne otwarcie Jarmarku przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego nastąpi o godzinie 18.00, a zaraz po nim odbędzie się rozstrzygnięcie "Rodzinnej Detektywistycznej Gry Terenowej Śladami Jakuba z Gostynina".

Sobotnią część muzyczną rozpocznie o godz. 18.30 koncert pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Samiego Harba, który był wielkim odkryciem The Voice Of Poland 2016. Jak sam o sobie mówi "Śpiewanie jest najłatwiejszą formą jaką zna, żeby zaprezentować swoją osobowość".

Następnie o 19:00 usłyszymy koncert zespołu GOOSEBUMPS – czyli siedmiu energetycznych i nietuzinkowych mężczyzn, śpiewających a’capella hity z repertuaru Pop, Electronic, Hip-Hop oraz R&B.

Kulminacją sobotnich występów muzycznych będzie koncert gwiazdy wieczoru – Kayah. Od 21.00 usłyszymy znane utwory muzyczne w jej wykonaniu. Kayah jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych artystek na polskiej scenie muzycznej. Wszechstronna muzycznie artystka, najczęściej porusza się w klimatach folk, pop, soul i jazz. Jest autorką wielu przebojów jak “Za późno”, „Supermenka“, „Na językach“, „Testosteron“, „Prawy do lewego“, „Śpij Kochanie Śpij”, czy świątecznego „Ding Dong”. Kayah, to wyjątkowa osobowość telewizyjna, którą będziemy mieli przyjemność zobaczyć i usłyszeć.

Na zakończenie imprezy będziemy bawić się przy dyskotekowych rytmach z DJ Qbikiem, który już nie raz uświetniał swoim występem imprezy miejskie i "rozkręcał" tanecznie naszych mieszkańców i przybyłych gości.

Ostatniego dnia Jarmarku, czyli w niedzielę, zapraszamy od godz. 12:00 do skorzystania z atrakcji strefy handlowej, historycznej wraz z wioską historyczną oraz strefy zabaw dla dzieci.

O godzinie 16:00 na scenie rozpocznie się Koncert Disneyowski pn. "Barwy, które kolorowy niesie wiatr". Dzieci usłyszą piosenki z animowanych filmów z fabryki snów Disneya takich jak np. „Pocahontas”, „Zaplątani” czy „Kraina lodu”.

Następnie o 17.30 na scenie zaprezentuje się nowo powstały gostyniński chór Arce Cantores. Chórzysci pod kierownictwem Michała Pilichowicza przedstawią zróżnicowany repertuar, a przede wszystkim muzykę rozrywkową.

Po chórze na scenie wystąpi ubiegłoroczny debiutant, znany gostyniński muzyk Paweł Pilichowicz wraz z Przyjaciółmi. Usłyszymy piosenki o różnym charakterze muzycznym – kompozycje rockowe, popowe, jazzowe i inne.

Finałowy koncert tego wieczoru rozpocznie się o godz. 20.00, kiedy to na naszej scenie zaprezentuje się znany wszystkim mieszkańcom zespół "Nowa Kultura" prezentujący muzykę na gruncie reggae/rock, koncertujący w wielu miejscach w kraju. Wśród wartych wymienienia są m.in. toruńską edycję Africa is Hungry 8/9, Przystanek Woodstock – Żary'99 oraz inne imprezy klubowe. Ich koncerty są gwarancją doskonałej zabawy. Potrafią "rozkołysać" każdą widownię.

Darczyńcą tegorocznego Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba jest Fundacja Energa, Partnerem Fundacja PZU, a sponsorem PKN ORLEN. Pozostali sponsorzy wydarzenia to: Izolbet, Bora Sp. z o.o., La Playa, Kellog’s.

Jesteśmy przekonani, że mile spędzicie Państwo czas podczas tegorocznej imprezy miejskiej. Niech będzie to wspaniały wypoczynek i relaks.

Do zobaczenia na Jarmarku Gostynińskim!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 • Jarmark Gostyniński św. Jakuba

Zaproszenie Burmistrza na V Jarmark św. Jakuba

 • Jarmark Gostyniński Św. Jakuba
 • Jarmark Gostyniński Św. Jakuba

 KINO PLENEROWE w Gostyninie – lato 2019

 

5 lipca o godz. 21.00 rusza na Gostynińskim Rynku kolejna edycja KINA PLENEROWEGO.


 

Przed nami cztery wakacyjne seanse kina na placu przed Ratuszem. Zaczynamy w najbliższy piątek
tj. 5 lipca muzyczną ucztą "Bohemian Rapsody” (2018).


 

Kolejne sesje kina plenerowego odbędą się: 12 lipca, 2 i 9 sierpnia 2019 r., kiedy to wyświetlone będą filmy:

„Witaj w klubie” (2013),

„Green Book” (2018),

„Dalida. Skazana na miłość” (2016).

 

Udział w kinie plenerowym i korzystanie z leżaków jest bezpłatne!


Serdecznie zapraszamy!

 • KINO PLENEROWE w Gostyninie – lato 2019

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach.

 • Święto Wojska Polskiego
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie rondu nazwy

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Serce dla Inki" i nadanie rondu nazwy

W dniu 29 września o godz. 12.30 rozpoczną się uroczystości: odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Serce dla Inki", a następnie nadanie rondu nazwy "Rondo im. Żołnierzy Niezłomnych"  i Apel Poległych.

W Zamku Gostynińskim będzie można obejrzeć wystawę Instytutu Pamięci Narodowej "Niezłomna, Wyklęta, Przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna "Inka", a o godz. 17.00 odbędzie się koncert patriotyczny i zaproszenie do wspólnego śpiewania

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości.

 • plakat
 • plakat 2

140-lecie OSP Gostynin

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie Karol Podleśny i Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski serdecznie zapraszają na obchody 140-lecia OSP.

Program uroczystości:
godz. 11.30 – Zbiórka pododdziałów przy OSP w Gostyninie
godz. 12.00 - Msza św. w Kościele Parafialnym św. Marcina
godz. 13.00 – Przemarsz uczestników do Zamku Gostynińskiego
godz. 13.15 – Otwarcie uroczystości:
- meldunek Dowódcy uroczystości
- odegranie hymnu państwowego i Związku OSP RP
- wystąpienia okolicznościowe Burmistrza Miasta i Prezesa OSP
- wręczenie odznaczeń
-wystąpienia zaproszonych gości
- meldunek Dowódcy o zakończeniu uroczystości
godz. 14.00 – Sesja popularnonaukowa
godz. 14.45 - Koncert Chóru Miejskiego Arce Cantores
godz. 15.00 – Zwiedzanie wystawy sprzętu pożarniczego
godz. 15.30 - Piknik strażacki na podzamczu.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Do zobaczenia w sobotę.

 • 140-lecie OSP Gostynin

Uroczystość z upamietniająca żołnierzy poległych podczas walk niepodległościowych

 • Uroczystości upamiętniające żołnierzy poległych podczas walk niepodległościowych

Zapraszamy na atrakcje z okazji Dnia Seniora

W imieniu Gostynińskich seniorów zapraszamy na takie atrakcje jak: 19 października - Wieczorek integracyjny - Parostatek (Stara Betoniarnia), 21 października Warsztaty florystyczne - MCK i 24 października gala - sala widowiskowa w Miejskim Centrum Kultury.  

 • Plakat - zaproszenie na dzień seniora

Bieg dla Niepodległej "Gostynin 2019"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkolny Związek Sportowy zapraszają wszystkich miłośników biegania do wzięcia czynnego udziału w Biegu dla Niepodległej "Gostynin 2019", który odbędzie się 8 listopada (piątek) na stadionie MOSiR w Gostyninie od godz. 15.00.

Imprezę sportową rozpoczną dzieci z rocznika 20008/młodsi, a następnie dzieci rocznik 2006/2007, młodzież rocznik 2003/2005 i na zakończenie kobiety i mężczyźni na dystansie 2000 i 4000 m.

Dla pierwszych 10 zawodników przewidziane są dyplomy, natomiast pierwsza trójka otrzyma medale, puchary i statuetki.

Do zobaczenia na stadionie już w piątek! 

 • Bieg dla Niepodległej

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Na obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada, zapraszają wszystkich mieszkańców Gostynina Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 przy pomniku Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, gdzie delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze. 

Następnie (11.30) odprawiona zostanie Msza św. w kościele NMP Matki Kościoła. 

Po Mszy św. nastąpi przemarsz do miejsc pamięci narodowej: Pomnika Jana Pawła II, tablicy pamiątkowej przy ul. Floriańskiej i pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym punktem uroczystości będzie spotkanie przy pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem oraz ognisko patriotyczne.

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Dobiegła końca realizacja kolejnej inwestycji

Realizacja inwestycji pn.: „ Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie  do potrzeb osób z niepełnosprawnością” dobiegła końca.  

W ramach zadania zostały wykonane udogodnienia służące osobom z niepełnosprawnością:

- winda zewnętrzna

- pochylnia wewnętrzna łącząca poziom holu, sali kinowej z salą wystaw

- toalety przy sali kinowej

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Beneficjent: Gmina Miasta Gostynina

Kwota dofinansowania: 87 000,00 PLN

Całkowity koszt inwestycji: 176 034,71 PLN.

 • naklejka na windzie
 • pochylnia wewnętrzna
 • tabliczka wewnątrz budynku
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • toalety
 • winda zewnętrzna
 • MKiDN

Koncert w Miejskiej Szkole Muzycznej

Zapraszamy w imieniu organizatorów na koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz roku Stanisława Moniuszki, który odbędzie się 14 listopada (czwartek) w sali koncertowej MSM I stopnia w Gostyninie.

 • Zaproszenie na koncert do MSM

Zmiana organizacji ruchu w ul. Łąkowej, Zielonej i Krasickiego

Burmistrz Miasta Gostynina, informuje, że opracowany został projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych: ul. Łąkowej, ul. Zielonej i ul. Ignacego Krasickiego.

W związku z powyższym na w/w ulicach wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu polegająca na usunięciu wszystkich znaków A-11a „Próg zwalniający” służących oznakowaniu progów zwalniających”.

Ponadto w obrębie skrzyżowań ul. Zielonej z ul. Ignacego Krasickiego i ul. Łąkową usunięte zostaną znaki A-7 „Ustąp pierwszeństwa” i D-1 „Droga z pierwszeństwem” oraz D-2 „ Koniec drogi z pierwszeństwem” przez co skrzyżowania te będą skrzyżowaniami dróg równorzędnych.

Zmiana organizacji ruchu dotyczy strefy ograniczonej prędkości do 20 km/h na w/w ulicach i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych § 31 ust. 2 (J. t. Dz. U. z 2019r , poz. 454 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Skrzyżowania ul. Łąkowej, ul. Zielonej i ul. Ignacego Krasickiego z ul. Ziejkową pozostają bez zmian.

W związku z planowanymi zmianami proszę o zachowanie szczególnej ostrożności wszystkich uczestników ruchu drogowego w w/w obszarze.

 • Zmiana organizacji ruchu
 • Zmiana organizacji ruchu
 • Zmiana organizacji ruchu
 • Zmiana organizacji ruchu

80. Rocznica Rozstrzelania Mieszkańców Miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej w Woli Łąckiej

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Emilianowie Marzenna Kozłowska zapraszają do wzięcia udziału w uroczystości upamiętniającej 80. Rocznicę Rozstrzelania Mieszkańców Miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 roku, która odbędzie się 2 grudnia 2019 roku (poniedziałek).


Program uroczystości:

godz. 10.00 - złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny” - Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, ul. 3 Maja 17
godz.10.30 - Wyjazd do Woli Łąckiej (dworzec PKS)
godz. 11.00 - Pomnik Pomordowanych w Woli Łąckiej - wystąpienia okolicznościowe Burmistrza Miasta Gostynina, Wójta Gminy Gostynin, modlitwa za pomordowanych, złożenie wiązanek i kwiatów oraz zapalenie zniczy, odegranie „Ciszy”
godz. 12.00 - Program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939r. w Emilianowie

Prosimy o udział pocztów sztandarowych.

 • 80. Rocznica Rozstrzelania Mieszkańców Miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 roku

Kondolencje dla Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego

 • Kondolencje

Wywiad z burmistrzem Pawłem Kalinowskim

Burmistrz Paweł Kalinowskim w swoim wywiadzie poruszał takie zagadnienia jak: wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Ziejkowej, dostosowania Miejskiego Centrum Kultury dla niepełnosprawnych, przeniesienia fresków na Zamek, projekty realizowane przez Gminę Miasta Gostynina przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Ponadto został zaakcentowany problem dbałości o czyste powietrze w naszym mieście.

Na zakończenie rozmowy burmistrz zaprosił mieszkańców Gostynina i przybyłych gości na Wigilię Miejską i Sylwestra.   

Obchody 157. rocznicy Powstania Styczniowego

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin Jacek Liziniewicz zapraszają na obchody 157. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystość odbędzie się 22 stycznia br. (środa) o godz. 10.00 przy pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem.

Uroczystość rozpocznie się wystąpieniami okolicznościowymi, następnie zostanie odmówiona modlitwa za poległych i złożone zostaną kwiaty oraz zapalone znicze przy pomniku.

 • Zaproszenie na obchody Powstania Styczniowego

Chór ze Żnina z koncertem w Gostyninie

Zapraszamy serdecznie w imieniu organizatorów na gościnny Koncert Chóru im. Stanisława Moniuszki ze Żnina.
Program koncertu przygotowany został specjalnie z okazji jubileuszu patrona i na pewno przypadnie do gustu miłośnikom muzyki chóralnej, w wydaniu poważnym i lżejszym.

Koncert odbędzie się 30 stycznia (czwartek) w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury.
Do zobaczenia na koncercie.

 • Zaproszenie na koncert

Uroczyste otwarcie Sali Muzealnej z freskami

W dniu 10 lutego br. o godz. 18.00 w Zamku Gostynińskim zostanie dokonane uroczyste otwarcie Sali Muzealnej i zaprezentowanie zamieszczonych tam fresków. 

W programie przewiduje się: otwarcie wydarzenia i przedstawienie projektu, występ chóru Arce Cantores, wykład wprowadzający, który poprowadzi dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicja Wasilewska i na zakończenie uroczysty wernisaż.

Serdecznie zapraszamy.

 • Zaproszenie na otwarcie Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskiej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski i Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński zapraszają na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się 2 marca (poniedziałek) 2020 r. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00. przy tablicy poświęconej pamięci ppor. Henryka Jóźwiaka ps. Groźny (Komenda Powiatowa Policji ul. 3 Maja 17).

Prosimy o udział pocztów sztandarowych.

 • Wyklęci_plakat-01

Obchody 157. rocznicy Powstańców Styczniowych poległych w Gaśnem

W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego i Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego zapraszamy na uroczyste obchody 157. rocznicy Powstańców Styczniowych poległych w Gaśnem. 

Uroczystość rozpocznie się przed Pomnikiem Powstańców Styczniowych w Gaśnem o godz. 11.00, gdzie zostanie odmówiona modlitwa za poległych powstańców, a następnie delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze.

Druga część obchodów będzie miała miejsce w Miejskim Centrum Kultury od godz. 12.00. Po wystąpieniach okolicznościowych zaprezentowany zostanie program artystyczny pt. "Daliście nam niepodległość - bądźmy dla siebie bliscy", który wykonają uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  w Zwoleniu.

Poczęstunek na zakończenie spotkania przygotują - Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gostynin i społeczność szkolna.

 • A4 - plakat 1200

Czasowo zawieszona bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Gostynina

Od poniedziałku, 16 marca, zawieszona zostaje czasowo bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Gostynina.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa od poniedziałku, 16 marca Urząd Miasta Gostynina zawiesza czasowo bezpośrednią obsługę klientów.

Wyjątek stanowią zgłoszenia zgonów oraz narodzin, które będą realizowane w budynku Urzędu przy ul. Rynek 1 (budynek Ratusza) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00.

Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty w Urzędzie Miasta Gostynina zostają odwołane.

W pozostałych sprawach zalecamy kontakt elektroniczny w tym: pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej mailowo na adres: um@gostynin.pl, a wnioski wymagające podpisu – przez platformę epuap.

Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku lub pisma złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Odpisy aktów i decyzje wysyłane będą za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną.

Śluby już zaplanowane odbędą się w ustalonych terminach. Apelujemy do Par Młodych o ograniczenie liczby gości biorących udział w ceremonii. Aktualnie nie umawiamy nowych terminów ślubów.

Jeśli chcemy uzyskać informacje jak załatwić sprawę, dowiedzieć się na jakim etapie jest załatwiana już sprawa albo toczące się postępowanie, proponujemy kontakt telefoniczny lub mailowy z wydziałami UM. Numery telefonów i adresy mailowe, znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta - http://gostynin.pl/460,kontakt lub uzyskają pod numerem telefonu 24 236 07 10.

Wszelkie wpłaty, w tym podatki i opłaty lokalne, prosimy dokonywać na rachunki bankowe Urzędu:

89 1020 3974 0000 5302 0006 6258

51 1020 1592 0000 2102 0306 8673 (wyłącznie opłata „śmieciowa”)

Termin płatności I raty podatku od nieruchomości został przesunięty do 31 marca 2020 r.


Powyższe zalecenia mogą stanowić pewną niedogodność - ale robimy to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.

 • herb miasta Gostynina

Informacje z dnia 16.03.2020 dotyczące koronawirusa

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 16.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 16.03.2020 r.:

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym32

 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 6

 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 14.00.

Przypominamy, że wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

http://www.gis.gov.pl

http://www.gov.pl/web/zdrowie

- https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych.

 • logo PIS

Informacje dla osób wracających do Polski

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  informuje o obowiązkach dla osób wracających do Polski po 15 marca br. 

Osoby takie obowiązuje kwarantanna, za jej nie przestrzeganie grozi kara w wysokości 5000 zł.

Szczegóły dotyczące tej sytuacji wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem: http://gostynin.psse.waw.pl/495/ulotka-informacyjna-dla-wjezdzajacych

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z przedstawioną treścią i zastosowanie się do niej.

 

Święto Chrztu Polski

W Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 r. ogłoszona została ustawa Święto Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia.

Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego, dzięki decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu. Dlatego zachęcamy, aby na budynkach wywiesić flagi państwowe.

 • Święto Chrztu Polski

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt