Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Babski Targ - giełda rzeczy używanych w MCH Stara Betoniarnia

Już po raz piąty MCH Stara Betoniarnia organizuje akcje wietrzenia szaf, podczas której uczestnicy mogą wymienić, sprzedać lub kupić ubrania, buty i dodatki.

Babski Targ jest organizowany od roku i wiąże się wyprzedażami sezonowymi domowej garderoby. Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciąga do Starej Betoniarni miłośniczki niebanalnych ubrań nie tylko z Gostynina ale i miast i miejscowości sąsiednich. Podczas spotkania można wymieniać odzież, buty, dodatki, biżuterię. Jeżeli transakcja wymiany nie dojdzie do skutku, uczestnicy mogą między sobą sprzedawać i kupować przyniesione ubrania. Babski Targ to doskonała okazja, by za niewielkie pieniądze upolować niepowtarzalne ubrania czy wyjątkową biżuterię.

Babski targ odbędzie się 25 lutego o godz. 9 w MCH Stara Betoniarnia w Gostyninie.

Kliknij by sprawdzić szczegóły wydarzenia.

 • Zapraszenie na Babski Targ w MCH Stara Betoniarnia

Ruszyły zapisy na półkolonie

Informujemy, że w dniach od 13 do 24 lutego tj. w okresie ferii zimowych zostaną zorganizowane półkolonie dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat w Szkole Podstawowej Nr 1. Realizatorem półkolonii będzie Pan Tomasz Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Green Project” z siedzibą w Bierzewicach, który wyłoniony został w drodze zapytania ofertowego.

Jest to już sprawdzona firma, gdyż w ubiegłym roku Pan Tomasz Wójcik organizował dla naszych dzieci półkolonie letnie, z których zarówno dzieci i jak i ich rodzice byli bardzo zadowoleni.

Zgłoszenia na półkolonie zimowe rozpoczynają się od 24 stycznia w formie zgłoszeń telefonicznych. Podajemy nr telefonu pod jaki należy dzwonić: 608 632 852.

 • Półkolonie dla dzieci i młodzieży
 • Półkolonie dla dzieci i młodzieży

Premiera filmu "Poczekalnia"

"Poczekalnia” – pokaz premierowy filmu zrealizowanego w kooperacji przez Grupę Filmową 07 wraz z Agencją Rozwoju i Promocji "Zamek" Sp. z o.o. i spotkanie z twórcami , aktorami, statystami mieszkańcami Gostynina którzy brali udział w filmie(rozmowa o filmie i prezentacja grupy)
Grupa Filmowa 07 – to zespół ambitnych, otwartych na świat, miłośników życia i dobrego kina. Tworząc filmy niezależne pokazują wartości zagubione i pomijane. Ich dotychczasowy dorobek ukazuje treści mające wymiar ponadczasowy i uniwersalny. Treści, które są pomostem między historią, a współczesnością.
Pokaz premierowy filmu „Poczekalnia” W dzisiejszym pędzącym świecie nie ma czasu na czekanie. Wszystko musi być na zaraz, na już, na wczoraj. Czekanie jest jednak integralną częścią naszego życia i każdy z nas na coś czeka. Czekamy na tramwaj, koniec dnia, pracy, wakacje, odnalezienie prawdziwej miłości. Ukazane w filmie perypetie zakochanej pary wskazują, że podejmowane mądrze wybory mają niewyobrażalną wartość i znaczenie. Częścią filmu jest historia Zamku Gostynińskiego ukazana przez pryzmat więzionej tutaj Rodziny Szujskich.
Zdjęcia do filmu "Poczekalnia" realizowane były w Zamku w Gostyninie. Producentem filmu jest Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Sp. Z.o.o.

Premiera: 27.01.2017 r. godz. 19.00

 

 • Zaporszenie na film pt. "Poczekalnia"

Chińska kultura w Zamku Gostynińskim

W drugi dzień chińskiego Nowego Roku (Roku Koguta) zapraszamy na spotkanie poświęcone chińskiej kulturze.

Pięć Chinek z Hong Kongu opowie o noworocznych tradycjach, zaprezentuje chińską kaligrafię i sztukę parzenia herbaty. W trakcie spotkania usłyszymy też historię chińskiego alfabetu i ukrytego w nim „przesłania”.

Spotkanie odbędzie się w niedzielne popołudnie (29 stycznia), o godz. 17:30 w sali kolumnowej zamku gostynińskiego. Wstęp wolny.

Spotkanie nawiązuje swoją formułą do znanych niektórym mieszkańcom Gostynina spotkań pn. „Bliskie spotkania z...”, które odbywały się w minionych latach.

 • Chińska Kultura w Zamku Gostynińskim

Bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych

 • Bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych, starszych i...

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim (wideo)

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina. Jest to pierwszy wywiad w roku 2017 z którego dowiecie się Państwo m.in. o planach inwestycyjnych i sytuacji w spółkach miejskich.

Uchwała w sprawie Karty Seniora zaskarżona przez Wojewodę

Uchwałą Rady Miejskiej z 29 września 2016 roku przyjęto program Gostynińska Karta Seniora. Wojewoda Mazowiecki w październiku ub. roku w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność kilku zapisów uchwały podjętej głosami większości radnych Inicjatywy dla Gostynina. W listopadzie radni zmienili uchwałę uwzględniając uwagi wojewody (m.in dotyczące zameldowania osób korzystających z karty i posiadania zdolności do czynności prawnych).

Jednak po wnikliwej analizie organ nadzoru powziął kolejne wątpliwości co do zgodności z prawem w/w uchwały skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Rady Miasta.

Zastrzeżenia Wojewody dotyczą trybu ogłoszenia wejścia w życie przedmiotowej uchwały oraz sposobu jej realizacji, albowiem niektóre ustalenia zawarte w w/w dokumencie leżą w kompetencji Burmistrza.

W przyjętej uchwale został ustalony wzór Karty Seniora, zawierający logo Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina, co wydaje się naruszeniem zasad demokracji poprzez promowanie się w/w Stowarzyszenia ze środków publicznych, pomijając fakt, że warunki ubiegania się o otrzymanie karty i jej ostateczny wygląd pozostają w kompetencji Burmistrza, jako organu wykonawczego.

- W związku z powyższym oczekuję głównie od radnych z Klubu IdG ponownego rozważenia zapisów tejże uchwały lub poddaniu jej pod rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Burmistrz nie ma możliwości organizacji staży w Urzędzie Miasta

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu wzięła udział zastępca Burmistrza - pani Halina Fijałkowska, która wchodzi w skład Rady.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym do spraw pracy w zakresie polityki rynku pracy w powiecie gostynińskim. Zadaniem jej jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Ze względu na wysokie bezrobocie na naszym terenie jednym z priorytetów jest zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz absolwentów szkół na staże.

Urząd Pracy w tym roku oferuje możliwość odbycia staży przez dużą grupę stażystów. Są przewidziane staże dla ponad 500 osób.

- Mógłbym zatrudnić znaczną ilość młodych osób pozostających bez pracy, lecz mam ograniczone możliwości w tym zakresie, z uwagi na zmiany w budżecie miasta i zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia. Moje działania po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu ograniczyły się jedynie do złożenia wniosku o zatrudnienie tylko 6 osób do robót publicznych, co stanowi zaledwie ułamek naszych potrzeb. W latach wcześniejszych w ramach robót publicznych znajdowało zatrudnienie kilkadziesiąt osób i zapewniony był dla nich front robót. Obecnie miasto nie wykorzystuje potencjału, który oferuje Urząd Pracy. Mam nadzieję, że w przyszłości radni przychylniej spojrzą na młode osoby szukające pracy, co w efekcie będzie skutkowało zmniejszeniu bezrobocia – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Burmistrz Paweł Kalinowski o zmianach związanych z reformą oświaty (wideo)

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Paweł Kalinowski - Burmistrz Gostynina opowiadam o zmianach jakie nas czekają w związku z wprowadzoną ustawą.

Taryfy za wodę i ścieki w 2016 roku zgodnie z prawem

Niepokój wśród wszystkich mieszkańców Gostynina w 2016 roku budziły stawki opłat za wodę i ścieki, które należało uiszczać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., albowiem z różnych stron docierały głosy o ich nielegalności.

Chcę jednak Państwa zapewnić, że obowiązujące w ubiegłym roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków były wprowadzone zgodnie z prawem - powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Toczący się w tej sprawie spór pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Radą Miejską w Gostyninie został ostatecznie rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 grudnia 2016 roku, który uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oddalił skargę Rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

Zatem w tej sytuacji obowiązujące pozostały taryfy zweryfikowane przez Burmistrza, które weszły w życie z dniem 21.01.2016r.

 

 

 

Foto: google.pl

Potrafisz prowadzić zajęcia sportowe? Ogłaszamy nabór na animatorów

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza nabór na animatorów organizujących i prowadzących zajęcia sportowe oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych powstałych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Gostyninie. Nabór jest adresowany do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Śp. Janusza Bazeli

wieloletniego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie, cenionego pedagoga,
człowieka o wielkim sercu i życzliwości.

Rodzinie zmarłego
składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Paweł Witold Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina
i pracownicy Urzędu Miasta

 • Kondolencje

Problemy z wodą

MPK w Gostyninie informuje, że w dniu 11.02.2017r. doszło do dwóch bardzo poważnych awarii sieci wodociągowej na terenie miasta Gostynina. Jedna z nich dotyczy magistrali w rejonie wiaduktu przy ul. 18 Stycznia, zaś druga miała miejsce przy ul. Ziejkowej.

W związku z tym obydwa ujęcia wody dla  miasta zostały czasowo wyłączone.  Pracownicy przedsiębiorstwa intensywnie pracują nad usunięciem obydwu uszkodzeń sieci. Należy się liczyć z tym, że do godzin południowych lub nawet popołudniowych większa część miasta będzie pozbawiona wody w kranach. 

Przedsiębiorstwo przeprasza mieszkańców za utrudnienia, w okresie przedłużających się mrozów prawdopodobieństwo pojawiania się tego typu zdarzeń jest istotnie zwiększone.

 

 • Problemy z wodą

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Corocznie 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach organizowanych w naszym mieście.

O godzinie 13:00 przed Komendą Powiatową Policji w Gostyninie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod tablicą poświęconą żołnierzowi Armii Krajowej ppor. Henrykowi Jóźwiakowi ps. "Groźny".
Od godziny 18:00 wydarzenia przeniosą się do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, w którym w Sali widowiskowej odbędzie się mi.in:
- Koncert uczniów, absolwentów i nauczycieli Miejskiej Szkoły Muzycznej.
- Komentarz historyczny do wystawy Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK.
- Projekcja filmu Historia o Was już nie milczy. Wyklęci - Ziemia Gostynińska.

 • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Przedstawienie z serc płynące - „Królewna na ziarnku grochu” Stowarzyszenia Nasze Lipianki dla Amelki Borkowskiej

Kolejnym darem serca od Stowarzyszenia Nasze Lipianki przeznaczonym na leczenie Amelki Borkowskiej jest bajka pt. „Królewna na ziarnku grochu”.

Przedstawienie nawiązuje do znanej z dzieciństwa historii, jednak losy bohaterów ulegają pewnej modyfikacji. Na wielu przykładach pokazane są zaobserwowane w codziennym otoczeniu postawy, poddane zostaną pod rozwagę nowe, ciekawsze metody postępowania. Cały spektakl ma być okazją do śmiechu.

Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" na pracę nad bajką poświęciło sporo czasu, ale dodatkową motywacją była nich chęć pomocy chorym.

Mieszkańców Gostynina i okolic zapraszamy serdecznie do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w sobotę 4 marca 2017 r. na godz. 12.00 na przedstawienie dla chorej Amelki Borkowskiej.

Po bajce zostaną zebrane przez Rodzinę Amelki, cegiełki na przeszczep komórek macierzystych dla chorej dziewczynki. Stowarzyszenie "Nasze Lipianki" bardzo dziękuje MCK w Gostyninie za gościnność i wsparcie w każdej dziedzinie.

 • Gostytnin za 50%

Gostynin za 50%! - zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w akcji

 • Gostytnin za 50%

Gmina Miasta Gostynina zaprasza przedsiębiorców

do wzięcia udziału w akcji

Gostynin za 50%!

w dniach 21-23 kwietnia 2017 r.


 

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy:

 • hotele, motele, miejsca noclegowe,

 • restauracje, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, kluby, puby,

 • instytucje kultury, obiekty sportowe, rozrywkowe,

 • sklepy,

 • salony kosmetyczne, fryzjerskie,

 • przedsiębiorców oferujących usługi fotograficzne,

które w weekend od 21 do 23 kwietnia 2017 roku, obniżą ceny poszczególnych produktów i usług o 50%.

Oferty nie muszą obejmować całego asortymentu, warunkiem jest jednak obniżenie cen standardowych wybranych dań, produktów lub usług o 50%. Oferta promocyjna musi obejmować minimum 2 produkty/usługi ze standardowej oferty Partnera.

Udział w akcji może wziąć każdy podmiot, którego oferta uzyskała akceptację Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji i akceptacji oferty promocyjnej.

Istotą przedsięwzięcia jest promocja miasta, zwrócenie uwagi mieszkańców na ofertę lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcenie do robienia zakupów, korzystania z wielu zróżnicowanych usług
w swoim mieście.

Oferta ma również przyciągać turystów, którzy zechcą w w/w terminie odwiedzić miasto.

Promocja trwa przez 3 dni w godzinach otwarcia obiektów usługowych i handlowych Partnerów, którzy włączyli się do akcji.

Miejsca, które wezmą udział w akcji zostaną oznaczone specjalnymi plakatami.

Ponadto lista Partnerów akcji będzie umieszczona na stronie www.gostynin.pl, facebook’u (strona Urzędu Miasta i Gostynin co słychać?) oraz partnerów medialnych.

Wydarzenie będzie promowane za pomocą plakatów, ulotek oraz za pomocą serwisów i portali internetowych.

Udział w akcji „Gostynin za 50%” jest bezpłatny.


Zapraszamy do współpracy również Media, które chciałby się włączyć w „gostyniński weekend zniżek”.
Liczymy, że dzięki współpracy z Państwa Redakcjami dotrzemy z informacjami o wydarzeniu do licznego grona osób zainteresowanych.



 

Szczegóły w regulaminie.

 

Zapraszamy do współpracy!

Wydział Promocja Miasta i Ochrony Zdrowia

Urzędu Miasta Gostynina

Gramy dla Amelki

Wszystkich miłośników piłki nożnej o dobrych sercach zapraszamy do wzięcia udziału w halowym turnieju ograniczonym dla Amelka Borkowska-Walczy o samodzielność. W najbliższą sobotę w hali sportowej przy ul. Kutnowskiej o godz. 16:00 gramy dla Amelki!

Inicjatorem akcji jest Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Ewa Szymańska.

 • Turniej charytatywny dla Amelki
 • Turniej charytatywny dla Amelki

Koncert Andrzeja Kołakowskiego w MCK

 • Koncert Andzeja Kołakowskiego

Konkurs dla miłośników kwiatów

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs na „Najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2017r.”.

Jest to już trzecia edycja tego konkursu. Obiekty oceniane będą w trzech kategoriach: na najpiękniej ukwiecony balkon i okno, następnie na najpiękniej ukwiecony ogród przydomowy i na najpiękniej ukwiecony i zagospodarowany ogródek działkowy. Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miasta Gostynina w sekretariacie – pok 201 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Parkowej 22 w pok. 1, a także ze strony internetowej www.gostynin.pl

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Jarmarku św. Jakuba. Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich pięknych aranżacji kwiatowych.

 • Konkurs na napiękniej ukwiecony balkon, ogród...

77. Rocznica Mordu Katyńskiego oraz 7. Rocznica katastrofy smoleńskiej


W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego i Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości upamiętniającej 7. Rocznicę katastrofy smoleńskiej oraz 77. Rocznicę Mordu Katyńskiego.

 • Katyń 1940-2017

Kondolencje

 • Kondolencje
 • Gostynin za 50%

Gostynin za 50% - lista partnerów

W dniach 21-23 kwietnia zapraszamy mieszkańców i turystów do skorzystania z bogatej oferty zniżek w ramach akcji „Gostynin za 50%". Chętni lokalni przedsiębiorcy w tych dniach obniżą swoje usługi o połowę.
Warto podczas tego weekendu (21-23.04) wyjść z domu, bo będziemy mogli z 50% rabatem skorzystać z różnorodnych propozycji np. smacznie zjeść obiad-pizzę z całą rodziną, zakupić słodkości czy pieczywo. Za połowę ceny będziemy mogli kupić lampy ledowe, wynająć profesjonalny sprzęt budowlany, a nawet wynająć lokal w hali targowej i galerii handlowej . W ofercie promocyjnej znajdziemy również koszule i kurtki męskie, naszyjniki i torebki damskie. O połowę taniej kupimy bilet wstępu do sali zabaw, na basen oraz skorzystamy z usług kosmetycznych. Podczas tego weekendu za połowę ceny będziemy mogli także zamieścić reklamę na portalu internetowym. Na wszystkich łasuchów słodkości czeka szarlotka z lodami, kawa cappucino lub sok ze świeżo wyciśniętych owoców.

Oferta za pół ceny obowiązywać będzie na wybrane pozycje z kart menu, wybrane bilety, usługi. Punkty biorące udział w akcji będą oznakowane specjalnymi plakatami.

 

 Do akcji "Gostynin za 50%" przystąpili:

- Restauracja i Pizzeria SAHARA (ul. Rynek 6)

- KACZMAREK ELECTRIC (ul. Bierzewicka 32)

- MCH Stara Betoniarnia (ul. Bierzewicka 32)

- Wypożyczalnia sprzętu budowlanego (ul. Bierzewicka 32 lok. 15)

- TOM-TEKS (ul. Bierzewicka 32, Ziemowita 14)

- Ewa&Ja - Auto-As (ul. Wojska Polskiego)

- Sala Zabaw FIKOLAND (ul. Kutnowska 7)

- Studio Visage (ul. Bierzewicka 32)

- MOSiR (ul. Sportowa 1)

- DUBIELAK (ul. Płocka 8)

- Portal gostynin24.pl

- Zakład Kosmetyczny (ul. Żabia 5)

- Świat Słodkich Inspiracji (ul. Floriańska 11)


Patronat medialny objęli: gostynin24.pl i terazgostynin.pl

Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Gostynina.

Wkrótce przedstawimy Państwu szczegółowe informacje dotyczące ofert naszych partnerów.

 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%
 • Gostynin za 50%

Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne 2017

Zapoznaj się z ofertą partnerów akcji "Gostynin za 50%"

W dniach 21-23 kwietnia zapraszamy mieszkańców i turystów do skorzystania z bogatej oferty zniżek w ramach akcji „Gostynin za 50%". Chętni lokalni przedsiębiorcy w tych dniach obniżą swoje usługi o połowę.

Warto podczas tego weekendu (21-23.04) wyjść z domu, bo będziemy mogli z 50% rabatem skorzystać z różnorodnych propozycji.

Zapoznaj się z ofertą przedsiębiorców, którzy przystąpili do akcji "Gostynin za 50%" i swoje usługi obniżyli o połowę ceny.

1. Restauracja i Pizzeria SAHARA, ul. Rynek 6, tel. 24 235 91 00, 506 524 088
Pizza nr 15 HAMBUREGER duża - 13,50 zł
Pizza nr 19 CALIFO duża - 11,75 zł
Pizza nr 4 WŁOSKA duża - 12 zł

2. KACZMAREK ELECTRIC, ul. Bierzewicka 32, tel. 24 369 60 58
Lampa LED 4,5 W E27 Philips 8 zł
Lampa LED 7W E27 Philips 9,50 zł

3. MCH Stara Betoniarnia, ul. Bierzewicka 32, tel. 24 369 60 12, 797 377 223
Najem lokalu za 50% w hali targowej
Najem lokalu za 50% w galerii handlowej

4. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, ul. Bierzewicka 32 lok. 15, tel. 883 688 330
Wynajem nagrzewnic olejowych Master BV77E o mocy 20kW w cenie 25 zł netto/doba
Wynajem ozonatora powietrza Ozonizer OZ14 w cenie 100 zł netto/doba
Wynajem wentylatorów przemysłowych Master CD5000 w cenie 7,50 zł netto/doba
Wynajem osuszaczy powietrza Master DH62 w cenie 25 zł netto/doba

5. TOM-TEKS, ul. Bierzewicka 32, Ziemowita 14, tel. 602 170 364
Koszula męska "Pako Lorente" r. S 45 zł
Koszula męska "Pako Lorente" r. M-XXL 60 zł
Kurtki zimowe 210 zł

6.  Ewa&Ja - Auto-As, ul. Wojska Polskiego
Naszyjniki różne wzory 6 zł
Torba koszyk letni 27,50 zł
Torebka letnia 24,50 zł
Buty na kółkach 60 zł

7. Sala Zabaw FIKOLAND, ul. Kutnowska 7
Bilet wstępu 1 godz. 6 zł
Przedłużenie pobytu o 1 godz. 4 zł

8. Studio Visage, ul. Bierzewicka 32 lok. 26, tel.  572 222 377
Malowanie paznokci lakierem hybrydowym 30 zł
Strzyżenie damskie z modelowaniem 30 zł
Strzyżenie męskie z modelowaniem 10 zł
Zabieg pielęgnacyjny sauna 30 zł

9. MOSWiZ, Pływalnia Miejska, ul. Kutnowska 7, tel. 24 235 34 56
Wstęp na basen dla dzieci i młodzieży do lat 16 2 zł/godz.

10. DUBIELAK, sklepy na terenie miasta
Chleb zwykły 0,95 zł
Pączek lukier 0,58 zł

11. Portal gostynin24.pl, tel 692 453 484
Wszystkie reklamy na portalu www.gostynin24.pl z rabatem 50% wg cennika

12.Studio Kosmetyczne, ul. Żabia 5,
Mikrodermabrazja 40 zł (tel. 695 825 999)
Założenie paznokci 50 zł  (tel. 792 021 083, 506 244 484)

13. Świat Słodkich Inspiracji, ul. Floriańska 11, tel. 666 122 078
Szarlotka z lodami 3,75 zł
Kawa cappuuccino lub sok ze świeżych owoców 3 zł

O szczegóły promocji pytaj u partnerów akcji.

Patronat medialny objęli: gostynin24.pl i terazgostynin.pl

Organizatorem akcji jest Urząd Miasta Gostynina.

 

 • Gostynin za 50%

Aktualny stan prawny pomiędzy spółką "Termy Gostynińskie, a miastem - VIDEO

W dniu dzisiejszym (27.04) w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gostynina odbyły się obrady LVII sesji Rady Miejskiej. Jednym z punktów sesji była informacja dotycząca aktualnej sytuacji realizacji inwestycji Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”.
Zaproszony na posiedzenie mecenas Janusz Woźnicki zajmujący się sprawami prawnymi pomiędzy spółką Termy Gostynińskie, a miastem Gostynin przedstawił szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii.

Zapraszamy do obejrzenia materiału video.

 

 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim (wideo)

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wywiadu z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim m.in. o stanie prawnym pomiędzy spółką "Termy Gostynińskie", a miastem, inwestycjach w mieście, oczyszczalni ścieków i reformie edukacji.

Miejski Dzień Dziecka

Nowy oddział przedszkolny w Gimnazjum Nr 1 (wideo)

W dniu wczorajszym (25 maja) w budynku Gimnazjum nr 1, odbyła się konferencja prasowa na temat nowego oddziału przedszkolnego.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego.

 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

RIO pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu przez burmistrza Miasta Gostynina za 2016 rok. W sprawozdaniu nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych oraz zachowano wszelkie wymogi i obwarowania określone w ustawie o finansach publicznych.

Ważną i optymistyczną informacją jest fakt, że budżet w 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ponad 115 tys. zł przy zakładanym deficycie w kwocie 3.860.448,25 zł.

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miasta Gostynina

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji klientów Urzędu Miasta Gostynina.

Badanie skierowane jest do wszystkich osób, które w ostatnim czasie korzystały z usług Urzędu Miasta Gostynina.

Celem badania jest ocena funkcjonowania urzędu, poznanie mocnych i słabych stron obsługi klienta oraz pozyskanie informacji o zmianach, jakie powinny być wprowadzone w celu poprawy jakości usług. Wyniki badań posłużą do opracowania nowoczesnych standardów obsługi klientów urzędu zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.

Badanie  realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta Gostynina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

W badaniu można wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety papierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Gostynina lub poprzez wypełnienie ankiety on-line dostępnej na stronie www.gostynin.pl

W celu wypełnienia ankiety on-line proszę kliknąć na poniższy link http://bit.ly/ankieta_Gostynin

 • Plakat-badanie satysfakcji

Spacer po mieście - inwestycje miejskie (video)

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza Państwa do obejrzenia filmu dot. inwestycji miejskich.

Zmiana terminu Nocy Świętojańskiej

Konferencja prasowa

Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej dotyczącej nowej inwestycji MTBS w Gostyninie.

 • Nowa inwestycja MTBS
 • Nowa inwestycja MTBS
 • Nowa inwestycja MTBS
 • Nowa inwestycja MTBS

Muzyczne gwiazdy na Jarmarku gostynińskim św. Jakuba

Jarmark św. Jakuba, to największe wydarzenie kulturalne Gostynina. Tegoroczne miejskie święto zaplanowano tradycyjnie już na terenie zamku i podzamcza w dniach 22 i 23 lipca. Przez ten lipcowy weekend zamek rozbrzmiewać będzie dobrą muzyką zapewniając doskonałą zabawę. Głównym sponsorem III Jarmarku św. Jakuba w Gostyninie jest PKN ORLEN.


Pierwszego dnia imprezy, w samo południe Teatr „Wagabunda” zabierze nas w podróż do Starej Zagrody, gdzie przygotowane będą stanowiska przy których zobaczymy dawne prace gospodarskie, takie jak szatkowanie i kiszenie kapusty, wyrabianie garnków czy młócenie i mielenie ziarna.
O godz. 16:00 zapraszamy na widowiskową rekonstrukcję inscenizacji „Hołdu Ruskiego”, po której w czasie panelu dyskusyjnego w Zamku Gostynińskim, dowiemy się dlaczego rekonstrukcja „Hołdu Ruskiego” odbywa się w Gostyninie. Następnie zamkowa scena zacznie rozbrzmiewać dźwiękami reggae, na której wystąpi znany wszystkim mieszkańcom gostyniński zespół „Nowa Kultura” prezentujący muzykę na gruncie reggae, koncertujący w wielu miejscach w kraju. Wśród wartych wymienienia są m.in. toruńska edycja Africa is Hungry 8/9, Przystanek Woodstock – Żary'99 oraz inne imprezy klubowe.


Jako support przed gwiazdą wieczoru zaśpiewa Sarsa - kompozytorka, autorka tekstów, laureatka kilkunastu nagród. W 2015 roku zadebiutowała z utworem ,,Naucz mnie”, dzięki któremu wspięła się na szczyty list przebojów. Dodatkowo teledysk do tego utworu w ciągu miesiąca uzyskał ponad 6 milionów odtworzeń i stał się najczęściej udostępnianym klipem w Polsce.  Artystka zdobyła Super Jedynkę w kategorii Super Artysta w sieci podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.


Finałowy koncert gwiazdy wieczoru odbędzie się o godz. 22:00. Na scenie zaprezentuje się jedna z najbardziej popularnych formacji sceny pop-rockowej w Polsce – zespół „Łzy”. Ich przebój „Oczy szeroko zamknięte” zdobył Nagrodę Publiczności w Konkursie Premier Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a w plebiscycie Radia Zet, piosenka została uznana za jeden z największych polskich przebojów XX-go wieku. Wraz z upływającym czasem powstawały kolejne utwory, które cieszą się dużą popularnością. Dlatego jesteśmy pewni, że będziecie się Państwo doskonale bawić.


W drugim dniu imprezy od godz. 14:00 podzamcze będzie pełne gostynińskich talentów. Usłyszymy młodych, zdolnych artystów, a także zobaczymy pokazy taneczne, aktywności fitnessowe oraz pokaz ratownictwa AED. Zwieńczeniem imprezy będzie występ kabaretu 44-200, który dostarczy nam dużą dawkę humoru.


Wszystkie wyżej wymienione atrakcje okraszone będą szczyptą zajęć sportowych, gdyż od piątku 21 lipca na kortach MOSiR odbywać się będzie Rycerski Turniej Tenisa Ziemnego, którego finał będzie miał miejsce w niedzielne popołudnie, natomiast w sobotę na Orliku przy SP3 odbędzie się Rycerski Turniej Piłki Nożnej.


Mamy głęboką nadzieję, iż rezultatem naszych wspólnych działań będzie nie tylko profesjonalnie zorganizowana i bogata w atrakcje impreza, ale przede wszystkim doskonała zabawa.


Już dziś zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym wyjątkowym święcie miejskim.
 

 • Jarmark gostyniński św. Jakuba
 • Jarmark gostyniński św. Jakuba
 • Mapki dojazdowe Jarmark św. Jakuba
 • Mapki dojazdowe Jarmark św. Jakuba

Stara Betoniarnia administratorem powierzchni handlowych na odpuście

MCH "Stara Betoniarnia" zaprasza wytwórców wyrobów użytkowych, artystycznych, naturalnych artykułów spożywczych, osoby handlujące artykułami kolekcjonerskimi i antykami oraz podmioty świadczące usługi w branży turystycznej, do wzięcia udziału w odpuście Św. Jakuba 30 lipca.
MCH "Stara Betoniarnia" po raz trzeci objęła funkcję administratora powierzchni handlowych na ul. Ostatniej w Gostyninie.

Profilaktyczne kino plenerowe

Już piątek (14.07) zapraszamy wszystkich na Rynek miasta do profilaktycznego kina pod chmurką.

W wakacje odbędą się trzy tego typu seanse, podczas których poznamy różne aspekty uzależnienia z jakimi borykają się ludzie. Będą to niebanalne historie opowiadające o tym, co w życiu najtrudniejsze – o utraconej godności, walce z uzależnieniem i trudzie wychodzenia z nałogu. Liczymy, że filmy te zmienią sposób postrzegania świata, wniosą coś nowego do naszych umysłów i poszerzą horyzonty.

Wieczory są w formie otwartej oraz bezpłatnej. Zapewniamy leżaki, a w celu zajęcia dogodnych miejsc zachęcamy do przyjścia minimum 15 minut przed seansem.
Pierwszy seans 14 lipca, kolejne 11 i 18 sierpnia, godz. 21.30.
Zapraszamy!

 • Profilaktyczne kino plenerowe

Jarmark św. Jakuba - mapki z dojazdem do miejsca imprezy i miejscami parkingowymi

Mapki z dojazdem do miejsca Jarmarku św. Jakuba i miejscami parkingowymi.

 • Mapki dojazdowe Jarmark św. Jakuba
 • Mapki dojazdowe Jarmark św. Jakuba

Jarmark św. Jakuba już w ten weekend. Burmistrz zaprasza na moc atrakcji.

Wywiad z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim.

Wywiad z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim

Paweł Kalinowski i Aleksandra Milczarek gośćmi Radia Viktoria

 Jarmark Gostyniński św. Jakuba, już jutro. Wydarzenie zlokalizowane jest w najbardziej atrakcyjnym miejscu Gostynina, czyli w Zamku Gostynińskim i na podzamczu.  Organizatorzy przygotowali moc atrakcji i o tym w rozmowie z Renatą Jastrzębską z Radia Viktora.

Zapraszamy.

Wywiad dostępny jest na stronie Radia Viktoria (kliknij)

 • Radio Viktoria - wywiad z Burmistrzem Pawłek Kalinowskim i...

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt