Przejście do sekcji:

Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Wyniki głosowania

W dniu 6 grudnia 2016 r. Komisja Skrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 160/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 listopada 2016 r. zakończyła liczenie i weryfikację głosów oddanych na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Poniżej zamieszczono informację o wynikach głosowania.

  • Plakat Budżetu Obywatelskiego

Głosujcie na zgłoszone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Zapraszam do głosowania od 3 do 30 listopada 2016 r.  na projekty zgłoszone do realizacji w 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wzór karty do głosowania dostępny jest na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Głosowanie polega na wypełnieniu rubryk w karcie do głosowania i dostarczenia jej do Urzędu Miasta Gostynina  (urna do głosowania znajduje się w sekretariacie) lub przesłanie listem z dopiskiem na kopercie "Budżet Obywatelski 2017 – Głosowanie" na adres Urzędu Miasta Gostynina.

Ważne: za datę złożenia karty do głosowania uważa się datę wpływu listu do Urzędu Miasta Gostynina.

Głos może oddać  mieszkaniec miasta Gostynina, który najpóźniej w dniu podpisania karty do głosowania ukończy 18 lat.

Jeszcze raz zachęcam do głosowania na projekty zgłoszone przez Was w II edycji Budżetu Obywatelskiego.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

 

Do pobrania:

Wstępne wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wstępnych wyników weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Uchwały i Zarządzenia

Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/zarzadzenie_-_zespol_ds_zasad_bo.pdf

Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  06 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu  Obywatelskiego na 2017 rok.

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/bo-nowy.pdf

Uchwała Nr 197/XXXIX/2016 RADY   MIEJSKIEJ   W   GOSTYNINIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/budzet_obywatelski_2017.pdf

Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/z_111_2016.pdf

Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 września 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. Weryfikacji Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Formularz zgłoszeniowy projektów - Budżet Obywatelski 2017

Przypominamy, że piątek 30 września to ostateczny termin składania projektów do zrealizowania w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej do pobrania FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTÓW DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA GOSTYNINA NA 2017 ROK.

Banery

Stopka

Położenie urzędu

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt