Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Dofinansowanie na wymianę pieców węglowych

Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach media ogólnokrajowe poświęcają wiele uwagi problemom związanym z pogarszającym się stanem powietrza w wielu miastach Polski. Korzystne położenie naszego miasta wśród lasów nie gwarantuje, że sytuacja ta nas zupełnie nie dotyczy. Niejednokrotnie w rozmowach ze mną jak i z pracownikami Urzędu Miasta Gostynina sygnalizują Państwo, że działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gostyninie, szczególnie w sezonie grzewczym, są wręcz konieczne do przeprowadzenia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie poprawy jakości powietrza w Gostyninie, podjąłem decyzję o przystąpieniu do prac nad projektem, który pozwoli mieszkańcom otrzymać dofinansowanie na wymianę dotychczas używanych pieców węglowych na bardziej ekologiczne piece gazowe, olejowe lub na biomasę.

W ramach planów realizacji przedsięwzięcia wsparciem mogą zostać objęci właściciele domów jednorodzinnych z terenu Miasta Gostynina, którzy zadeklarują chęć przystąpienia do Projektu.

Środki na modernizację pieców pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie według dokumentacji konkursowej wynosi do 75% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno indywidualne źródło ciepła. Zwracam uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem WFOŚiGW wydatek kwalifikowany stanowią koszty wymiany dotychczasowego pieca oraz zakup i montaż nowego pieca wraz z podajnikiem na biomasę lub zbiornikiem oraz czujki czadu, natomiast modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, tj. wymiana grzejników, rur, termostatów, etc. stanowią wydatki niekwalifikowane, więc (w przypadku konieczności ich wymiany) muszą zostać poniesione przez mieszkańca miasta samodzielnie. Ponadto zwracam uwagę, iż WFOŚiGW nie przewiduje w tym roku naborów dla beneficjentów indywidualnych.

Wszystkich zainteresowanych wymianą pieca węglowego, pieca na miał lub kuchni węglowej zachęcam do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, tel. 24 236 07 42, e-mail:  mwoznicka@gostynin.pl oraz zapraszam do złożenia deklaracji przystąpienia do Programu.

Z wyrazami szacunku
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina

  • Wymiana pieców węglowych

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt