Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Konferencja prasowa nt. modernizacji nowego kotła

7 kwietnia 2017 r. w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej odbyła się konferencja prasowa na temat budowy modernizacji nowego kotła WR-10 i modernizacji kotłowni polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z układem odgazowania oraz wymianie filtrów.

Z lokalnymi mass mediami spotkali się Burmistrz Paweł Kalinowski i Prezes MPEC Szymon Nieć

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Paweł Kalinowski, który przypomniał, że konieczność budowy nowego kotła wynika ze znacznego zużycia dotychczas eksploatowanego kotła fluidalnego, który został zbudowany w 1994 roku, a przekazany do eksploatacji w 1996r. Obecny zły stan techniczny wynika z naturalnego zużycia przez 20 lat eksploatacji. Należy zaznaczyć, że obecny kocioł jest ostatnim w Polsce ze zbudowanych kotłów tego typu. Bardzo niska ekonomia użytkowania i częste kosztowne remonty przyczyniły się do tego, że pozostałe kotły już dawno przeznaczono do likwidacji. - Przeprowadzona analiza obecnie stosowanych rozwiązań, poparta doświadczeniem z eksploatacji nowego kotła WR-5 skłoniła nas do wyboru kotła WR-10 wybudowanego według nowych norm, jako głównego źródła ciepła dla miasta Gostynina – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.

Koszt przedsięwzięcia brutto to 5.926.550,82 zł. Spółka finansuje inwestycje z własnych środków.

Następnie zabrał głos prezes MPEC Szymon Nieć, który opowiadał o technicznych aspektach nowej inwestycji. Mówił, że kotłownia posiada stację uzdatniania wody wybudowaną w 1992 roku. Stacja uzdatniania wody SUW pracuje z wydajnością 5 m3. Układ w którym pracuje ogranicza przepływ wody do instalacji wody technologicznej z uwagi na procedury związane z odgazowaniem. Pracujący układ jest przestarzały, armatura i pompy wymagają wymiany. Pracujący w układzie odgazowywacz termiczny do właściwego funkcjonowania potrzebuje od 0,6-0,8 MW mocy cieplnej. Modernizacja SUW przewiduje zastosowanie nowego układu hybrydowego chemiczno-próżniowego który wyeliminuje zapotrzebowanie cieplne niezbędne w obecnie pracującym układzie. Budowa nowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności około 20 m3 zwiększy bezpieczeństwo działania kotłowni, przyśpieszy proces napełniania sieci i umożliwi odzyskiwanie wody sieciowej z przelewu związanego z rozszerzaniem cieplnym. Dzięki w/w modernizacji przedsiębiorstwo ograniczy wielkość potrzeb własnych energii cieplnej co przełoży się na zmniejszenie ilości spalanego opału i poprawę efektywności. Czas przygotowania wody ulegnie skróceniu.

Jeśli chodzi o układ odpylania spalin, to został on zbudowany i uruchomiony w 1994 roku razem z kotłem fluidalnym. W owym czasie był to układ nowoczesny i ekologiczny. Zastosowany w nim filtr workowy spełniał wymagania ówczesnych przepisów ochrony środowiska. Po 20 latach eksploatacji w środowisku spalin w konstrukcji filtra występują bardzo liczne uszkodzenia korozyjne. Znacznej degradacji uległy elementy poszycia komór filtracyjnych oraz elementy nośne konstrukcji. Przeprowadzane corocznie remonty polegające na łataniu dziur nie przynoszą już pożądanych efektów. Zmiana przepisów w zakresie ochrony środowiska i znaczne zmniejszenie dopuszczalnej emisji pyłów do 20 mg/m3 wymusza konieczność gruntownej przebudowy konstrukcji układu filtracyjnego. Nowy układ filtra tkaninowego zapewni spełnienie wymagań obecnych i przyszłych norm emisji pyłu a poprzez przewidziana możliwość rozbudowy o układ odsiarczania spalin również wymagań przyszłych norm emisji SO2.

 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10
 • Konferencja prasowa nt. potrzeb budowy nowego kotła WR-10

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt