Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Punkt przedszkolny w pomieszczeniach Gimnazjum Nr 1

Obecnie wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieci 4- i 5-letnie zagwarantowane prawo do edukacji przedszkolnej. Od 1 września 2017 r. takie samo prawo uzyskają również dzieci 3-letnie. Oznacza to, że obowiązkiem każdego samorządu jest zapewnienie dzieciom miejsc w publicznych przedszkolach. W związku z powyższym w Gimnazjum Nr 1 (na parterze budynku) zostanie utworzony punkt przedszkolny.

W dniu dzisiejszym w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 na potrzeby w/w punktu przedszkolnego.

Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych w pozostałej części szkoły.

Przebudowa obejmie:

  1. roboty rozbiórkowe,
  2. roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe,
  3. roboty instalacyjne: instalację wody, instalację kanalizacji, instalację wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne,
  4. dostawę i montaż wyposażenia.

Informacja o zamówieniu jest dostepna na stronie.

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt