Gmina Miasta Gostynina - oficjalna strona

Menu

Treść strony

Podsumowanie działań

W piątek 8 września 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina przeprowadzono spotkanie prezentujące dotychczas czynione działania w ramach zadania: „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klientów w Urzędzie Miasta Gostynina realizowanego w ramach projektu pn. „Sprawność kompetencja satysfakcja - wysokiej jakości obsługa klientów pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”.
Spotkanie miało na celu omówienie następujących zagadnień:
Diagnozę stanu faktycznego, definicja klientów Urzędu i katalogu usług;
Badanie satysfakcji klientów.
Diagnoza oraz badanie prowadzone było od maja do lipca 2017r. przez firmę SYNERGIA. Badania Analizy Doradztwo w 80% finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Dwa pierwsze etapy posłużyły ocenie obecnego stanu postrzegania przez interesantów prawidłowości funkcjonowania Urzędu jako podmiotu świadczącego usługi publiczne.
Wszelkie wskazania do analizy i oceny są składane przez mieszkańców miasta w przeprowadzonym anonimowym badaniu ankietowym. Są one cenne dla pracowników Urzędu, ponieważ posłużą w niedalekiej przyszłości do opracowania i wdrożenia nowoczesnych standardów obsługi klienta Urzędu Miasta Gostynina.

  • Podsumowanie działań
  • Podsumowanie działań
  • Podsumowanie działań
  • Podsumowanie działań
  • Podsumowanie działań
  • Podsumowanie działań
  • Podsumowanie działań
  • Podsumowanie działań
  • Podsumowanie działań
  • Podsumowanie działań

wstecz

Banery

Stopka

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina
[obiekt mapy] Mapa Miasta Gostynina

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: 24 236 07 10
fax.: 24 236 07 12
e-mail: um@gostynin.pl

Szczegółowy kontakt